754.018

754.018 se v čele rychlíku 721 VLÁRA blíží k Nemoticím (foto Petr Štefek 14.8.2001)

© SPŽ