754.043

754.043 společně se strojem 750.103 vjíždí do stanice Kunovice-Loučka v čele spěšného vlaku 1646 (foto Michal Prefeta 20.5.2001)

© SPŽ