754.067

754.067 stoupá s rychlíkem 720 "Vlára" z Nemotic (foto Petr Štefek 20.8.2002).

© SPŽ