754.083

754.083 vjíždí do stanice Medzilaborce s Os 8958 (foto Jan Kopal 27.7.2000)

© SPŽ