754.086

754.086 s osobním vlakem 3126 tvořeným dvojicí patrových jednotek Btjo v úseku Čeladná - Kunčice pod Ondřejníkem
(foto Michal Prefeta 28.4.2001)

© SPŽ