Lokomotivy na Báňské dráze

      Z hlediska technického i provozního byla tato trať v našich poměrech od počátku výjimečná. Bylo to zejména povoleným nápravovým tlakem 14 t (na tehdejších hlavních tratích SDCF bylo povoleno pouze 11 t/nápr.). Důvodem byly nepříznivé sklonové poměry, které vyžadovaly od parních lokomotiv velké tažné síly, takže se zde objevovaly lokomotivy jiné než na ostatních tratích SDCF. První čtyři parní lokomotivy pro zdejší provoz zakoupila SDCF v lokomotivce ve Vídeňském Novém Městě. Byly to trojspřežní lokomotivy s tendrem a měly původní označení IXa a inventární čísla 222 až 225 (od roku 1873 přeznačeny na řadu Vd, inv. č. 283 až 286) a jména “Mährisch Ostrau”, “Witkowitz”, “Jaklowetz” a “Burnia”. Tyto lokomotivy měly vnější rám, válce vně, pohon také vně a výstředníkové rozvody se šoupátkovými komorami mezi rámem. Kotle byly již novější konstrukce, s injektory. Neměly ještě budku, která byla dosazena později. Po roce 1908 je Rakouské státní dráhy přeznačily na 43.01 až 43.04. V roce 1913 však došlo k vyřazení první z nich 43.01, takže k ČSD přešly již jen tři. Počítalo se s jejich novým označením 312.501 až 503, ale pro technický stav, zejména kotlů, je ČSD v roce 1925 vyřadily.
      Po zprovoznění druhé části Bdr do Doubravy stoupla potřeba lokomotiv. Proto SDCF koupila čtyři trojspřežní tendrové lokomotivy (opět ve Vídeňském Novém Městě). Měly označení VI.387 až VI.390 a jména “Michalkowitz”, “Pechnik”, “Jaworzno” a “Hranecznik”. Měly rovněž vnější rám i vnější pohon a rozvody se šoupátky mezi rámem. Po roce 1908 je Rakouské státní dráhy přeznačily na řadu 67 a ČSD pro ně měly připraveno označení řadou 304.0, k tomuto přeznačení však již nedošlo. V roce 1920 musela být vyřazena lokomotiva 67.03 a ostatní tři ČSD odprodaly v letech 1921 až 1924 na různé vlečky. V Bdr se místo nich i místo předchozí řady 43 používaly lokomotivy řady 414.0 a 314.3.
      Ještě v roce 1880 si SDCF doplnila park svých lokomotiv řady VI stroji s inventárními čísly 385 a 386 a jmény “Hermenegild” a “Peterswald”, jejichž konstrukce vycházela z typu z roku 1873, i když dodavatelem byla tentokrát lokomotivka ve Floridsdorfu. Oproti svým předchůdkyním však měly větší kotel a průměry parních válců, takže byly o něco výkonnější. Po roce 1908 je Rakouské státní dráhy přeznačily na řadu 167 a ČSD první z nich na 304.101. Druhou odprodaly ČSD do cukrovaru v Hrušovanech nad Jevišovkou, kde posunovala ještě o kampani v roce 1965. Lokomotivu 304.101 koupil v roce 1925 cukrovar v Kroměříži, kde vydržela také až do 60. let. Ze všech báňských lokomotiv sloužily tyto dvě nejdéle, téměř devadesát let.
      V prvních letech po roce 1918 tedy provoz na Bdr zajišťovaly ČSD a to svými lokomotivami i personálem. V zájmu levnějšího provozu se SDF rozhodla pro návrat k původní organizaci a objednala si svoje parní lokomotivy. Nové stroje vyrobila v letech 1927-30 lokomotivka Českomoravská – Kolben (od roku 1928 Českomoravská – Kolben – Daněk). Lokomotiv bylo celkem 12 a byly označeny podle ČSD 514.001 až 012. V konstrukci využil výrobce řadu osvědčených prvků lokomotivních řad 423.0 (zejména konstrukce parního kotle a parního stroje) a 524.1. Vzhledem k zastaralému vybavení dráhy měly zařízení pro pulzometrování vody. Byly to lokomotivy na svou dobu moderní. Měly výkon až 750 koní s možností přetížení. Na rovině uvezly vlak o hmotnosti 1600 tun rychlostí 38 km/h, na stoupání 10 promile 400 tun rychlostí 34 km/h a na stoupání 20 promile ještě rychlostí 14 km/h.
      V poválečném období zabezpečovaly dopravu na Bdr stále lokomotivy řady 514.0. V tomto období však začala těžba uhlí a tedy i jeho přeprava výrazně růst, což si kromě základní řady lokomotiv vyžádalo nasazování lokomotiv řady 434.1 a později i 555.0. I zde se však ve stále větší míře začaly prosazovat motorové lokomotivy, a to zejména řady T444.0 (nově 725), T334.0 (710) a později T448.0 (740). Z dalších řad to byly T444.1 (726), T436.1, T435.0 (720), T435.2, T436.4, T478.0, T211.0 (700) a T458.1 (721). Zajímavostí bylo nasazování elektrické lokomotiva (600 Vss) 106.501-0 (E406.0501) v Elektrárně Dětmarovice, která zde byla používána na posun. Tato lokomotiva je již delší dobu mimo provoz. Pro posun pod zatrolejovanými kolejemi ve stanici Darkov byly využívány také dvě hybridní lokomotivy 720.593-3 a 720.595-8 (600 Vss), obě lokomotivy jsou od roku 1999 v normálním (neelektrickém) provozu.
      Rozběhl se již také program rekonstrukcí. Jako první rekonstruované vozidlo u OKD, Dopravy se objevila lokomotiva 740.422-1 s motorem Caterpillar v roce 1996, v roce 1998 k ní přibyla 740.424-7 (byla představena v roce 1998 na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, které byl částečně změněn i vzhled snížením zadní kapoty. Zajímavostí je také možnost dálkového ovládání dveří osobních vozů a jejich napájení. Toto vozidlo bylo nasazeno od října 1998 na posun na vlečkách v karvinské oblasti a od roku 1999 jezdí spojené na dvojčlenné řízení s jiným strojem řady 740. Lokomotivy OKD, Dopravy jsou nyní lakovány podle nového barevného schématu (kombinace žluté a modré), kterým jsou postupně opatřovány i nemodernizované lokomotivy.
      Lokomotivní park OKD, Dopravy bychom mohli rozdělit na stroje určené pro posun a stroje traťové. Pro posun se používají především lokomotivy řady 740, v menší míře také 720. Pro traťovou službu jsou pak používány stroje řad 770/771 (především v Ostravsko-karvinském regionu) a 740. Na českých provozech jsou pro dálkové relace používány především dvojčata strojů řady 740, upravených na dvojčlenné řízení.
      V neposlední řadě je třeba zmínit i to, že OKD, Doprava zahájila v roce 1998 vozbu vlaků elektrickými lokomotivami (po tratích ČD). Pro tento účel vlastní OKD, Doprava lokomotivy 181.024-1 a 181.040-7 (ex ČD DKV Česká Třebová, zrušeny 14.10.1993), které byly opraveny v Pars DMN Šumperk. Tyto lokomotivy jsou obvykle dislokovány v Ostravě, případně na některé z českých vleček, podle toho, jaké přepravy jsou nasmlouvány.
      Lokomotivy OKD, Dopravy jsou v provozu po celém území ČR (podle rozmístění jednotlivých provozů), největší část lokomotivního parku je stále dislokována v Ostravsko-karvinském regionu. Kromě vlastních strojů však OKD, Doprava provozuje také lokomotivy pronajaté, což jsou obvykle stroje řady 740 (Kaznějov, Prachovice), ale také např. motorový vůz 810.192-5 na trati Milotice nad Opavou - Vrbno pod Pradědem.


Poslední aktualizace: 16. 2. 2000


Text Petr Štefek   

Seznam lokomotiv OKD, Dopravy (stav k 1.11.2001)
Báňská dráha


 
© SPŽ