46. MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH - Veletrhy Brno

   20. až 24. září 2004 - technické novinky železniční a městské hromadné dopravy

46. mezinárodní strojírenský veletrh, pořádaný již tradičně na přelomu léta a podzimu v Brně, představil novinky spíše
Dokončená a repasovaná lokomotiva 714.229 ČMKS pro ČD.
z oblasti železniční infrastruktury, účast vystavovatelů železničních kolejových vozidel byla velmi nízká. Na volné ploše u pavilonu A bylo vystaveno celkově pouhých pět vozidel, což je zatím nejnižší počet v novodobé historii výstaviště od rozdělení republiky v roce 1993. Určitý podíl na tom má souběžně pořádaný veletrh Innotrans v německém Berlíně. Také oborová výstava Transport a logistika, která je součástí strojírenského veletrhu v lichých letech, se uskuteční až v příštím roce. Rozsah výstavy neumožňuje zaměřit se na všechny vystavovatele, příspěvek je proto zaměřen především na exponáty prezentované na volné ploše výstaviště.

I letos vystavovala nejvíce exponátů z oblasti hnacích kolejových vozidel - a to celkem dva - nymburská firma ČMKS holding. Její dceřinná společnost Jihlavská lokomotivní společnost vystavovala rekonstruovaný montážní vozík MUV 73.009 pro firmu Skanska, vzniklý rekonstrukcí montážního vozíku MUV 69 (výroba možná i z MUV 72M). Na vozidle byl použit spalovací motor Deutz BF6M 1013C o výkonu 151 kW (na své webové prezentaci výrobce uvádí výkon nastavený na 120 kW) ve spojení s trakčním alternátorem Siemens Drásov 1FC2 284-04. Vozík je prakticky stejného provedení jako vozíky MUV 73, vyrobené pro údržbu tratí DP Metro Praha, jejichž prototyp byl vystavován již na předloňském strojírenském veletrhu.
Druhým vystavovaným vozidlem - i když žádnou novinkou - byla lokomotiva 714.229, vyráběná pro ČD původně společností ČKD Dopravní systémy (ČKD DS). Po krachu ČKD DS zůstaly již téměř dokončené lokomotivy 714.224 - 231 částečně součástí konkurzní podstaty zkrachovalé společnosti. Po ujasnění majetkových vztahů k těmto strojům, jejich přesunu nejprve do Nymburka a později do České Třebové podepsaly letos v polovině ledna ČD s ČMKS smlouvu o dokončení a repasi těchto lokomotiv. Lokomotivy jsou repasovány převážně v Letohradských strojírnách, částečně i ve společnosti ČMKS - Lokomotivy Česká Třebová. Po dokončení by měly být postupně zařazovány do vybraných dep ČD. Lokomotiva vznikla zásadní přestavbou lokomotivy řady 735 s dosazením dvou spalovacích motorů LIAZ M 1.2 C o výkonu 2 x 300 kW. Přenos výkonu je elektrický střídavě stejnosměrný, elektrická energie je z trakčních alternátorů ČKD TA 611 po usměrnění přenášena na čtyři trakční motory ČKD TE 015. Maximální rychlost lokomotivy je 80 km/h, hmotnost na nápravu 15 t.
Již tradičním vystavovatelem je i firma Pars nova Šumperk, která stejně jako v minulých ročnících prezentovala vozidlo
Rekonstruovaná tramvaj Satra III Pars nova Šumperk
pro Sarajevo.
pro městské koleje - rekonstruovanou tramvaj Satra III. Jedná se o přestavbu původně dvoudílné kloubové tramvaje typu K2 pro dopravní podnik Sarajevo, rozšířenou o střední nízkopodlažní článek. Tím vzniklo nové tříčlánkové částečně nízkopodlažní vozidlo. Na rekonstrukci se spolu s Pars nova Šumperk podílí i firma Siemens, která dodává elektrickou trakční výzbroj. Tramvaj prošla opravou a modernizací krajních článků a dosazením nového středního článku, vyrobeného ve firmě Pars nova Šumperk. Dále tramvaj obdržela novou střídavou trakční výzbroj Siemens 32 s asynchronními trakčními motory (přestavba původních stejnosměrných trakčních motorů TE 22 na asynchronní o výkonu 68 kW) a nová laminátová čela typu "Kotas". Střední díl byl vybaven nájezdovou plošinou pro vozíčkáře. Kompletní modernizací prošla i kabina řidiče (s dosazením klimatizační jednotky a celkovým zvětšením stanoviště) a celý interiér oddílu pro cestující. Pars nova Šumperk v konsorciu s firmou Siemens tímto zajišťuje pokračování projektu SATRA (sarajevská tramvaj), zahájeného v roce 1998 firmou ČKD DS, kdy došlo k modernizaci první sarajevské tramvaje typu K2, nesoucí nyní u dopravního podniku Gras Sarajevo evidenční číslo 500. Současné konsorcium výrobců navázalo na původní modernizaci projektem SATRA II (dvoučlánková tramvaj - ex K2 DPMB ev. č. 1074) a SATRA III (tříčlánková tramvaj, vystavená na strojírenském veletrhu - ex K2 DPMB ev. č. 1104). Prototypy obou vozidel budou po oživení a zkouškách v ČR nasazeny do zkušebního provozu přímo v Sarajevu.
Jedním ze zahraničních vystavovatelů, který fyzicky představil svůj výrobek, byla firma ŽOS Zvolen, vystavující motorovou lokomotivu 774.503. Lokomotiva vznikla přestavbou původního stroje 770.503 společnosti U. S. Steel Košice, která je i majitelem modernizované lokomotivy. Přestavba vychází ze stavebnicového uspořádání lokomotiv 724.7 ČMKS. ČMKS holding byl také dodavatelem některých konstrukčních celků, ŽOS Zvolen provedly úpravu rámu a konečnou montáž. Z původní lokomotivy byl ponechán pouze rám a podvozky, jejich stávající závěskové uložení však bylo změněno na uložení na pryžokovových sloupcích. Zcela nově vyrobeny pak byly oba snížené představky a kabina. Do rámu bylo dosazeno nové hnací soustrojí, sestávající ze spalovacího motoru Caterpillar 3512 B SCAC o výkonu 1455 kW a trakčního alternátoru Siemens Drásov 1FC2 569-6 BO 91-Z, z kterého jsou po usměrnění napájeny elektrickou energií původní tlapové stejnosměrné trakční motory TE 006. Lokomotiva s hmotností 114 t dosahuje maximální rychlosti 90 km/h a maximální tažnou sílu na háku 295 kN. 770.503 je v pořadí již druhým vyrobeným strojem této řady (viz Přestavba „čmeláka“ T 669.0502 U. S. Steel na lokomotivu 774.502.).
Jediným vystaveným nákladním vozem byl typ Eas, prezentovaný firmou ZOS Zvolen. Jedná se o modernizovaný vůz s podvozky Y 25 Cs, vlastní hmotností 20 t a nosností 60 t, délkou přes nárazníky 14 290 mm, šířkou 3040 mm a ložnou plochou 72 m3.
Ostatní vystavovatelé z oblasti drážní dopravy pak obsadili okolí volné plochy (Elektrizace železnic Praha, ČKD Vagonka, MOVO Plzeň aj.) nebo další pavilony výstaviště. Jednalo se zejména o expozici zabezpečovací techniky v pavilonu E, kde nechyběli tradiční vystavovatelé, jako jsou firmy AK signal Brno, AŽD Praha a Starmon Choceň. V pavilonu Z měly expozici firmy Cegelec, Alstom a Siemens a výrobce spalovacích motorů - firma Caterpillar. Většina těchto firem se prezentovala stávajícím výrobním programem nebo prospekty svých výrobků, pouze stánek Elektrizace železnic Praha představil nový skříňový rozváděč s usměrňovačem pro vnitřní montáž pro měnírny MHD s jmenovitým napětím 750 V DC. Druhou novinkou této firmy byl skříňový rozváděč pro vnitřní montáž, obsahující jedno pole napáječového vypínače 27,5 kV s kompletním příslušenstvím a ochranami, určený pro trakční transformovny 25 kV, 50 Hz AC.

Příští, již 47. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu, spojený s třetím ročníkem oborové výstavy Transport a logistika, se uskuteční na brněnském výstavišti v termínu 12. - 16. 9. 2005.

Text Daniel Brabenec, spolupráce a foto Petr Nohel
Všechny fotografie byly pořízeny v areálu brněnského výstaviště 22. 9. 2004

Lokomotiva 774.503 ŽOS Zvolen.
Nákladní vůz Eas ZOS Zvolen.
Montážní vozík MUV 73.009 JLS Jihlava.
Nízkopodlažní díl tramvaje Satra III.
  Prameny:
  [1] Materiály a internetová prezentace společnosti Veletrhy Brno a. s.
  [2] Prospekty a informace jednotlivých vystavovatelů
  [3] Veletržní noviny
  [4] Poznámky autora
  [5] Internetové prezentace jednotlivých výrobců
© SPŽ