SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Únor 2008

Zkoušky lokomotivy 242.204 ve spojení s řídícím vozem
Ve čtvrtek 7. 2. 2008 se uskutečnila v Brně-Horních Heršpicích další ze zkoušek, ověřujících možnost řízení lokomotivy z řídícího vozu. Po loňských pokusech s pražským stojem 755.001 a brněnským 754.013 (viz Zkušební provoz řídícího vozu 954.002 s lokomotivou 754.013) se tentokrát konaly zkoušky s elektrickou lokomotivou - upraveným „plecháčem“ 242.204 DKV Brno. Při všech těchto zkouškách byl využit řídící vůz řady 954, většinou ve spojení s vozy řady 054.2 nebo Bdmtee. Na rozdíl od obou „brejlovců“ zůstalo stroji 242.204 zachováno původní řízení, pro spolupráci s řídícím vozem byl navíc vybaven převodníky a komunikační jednotkou firmy Lokel. Dále byly na stanoviště stojvedoucího doplněny ovladače řízení, zavírání a blokování dveří a osvětlení vlaku. Na čelo lokomotivy byly vyvedeny UIC zásuvky.
Komunikace vozidel se uskutečňuje po národní vlakové lince, vozidla jsou mezi sebou propojena 13žilovým UIC kabelem. Prováděné zkoušky jsou zatím ale spíše ověřováním možnosti využívání řídících vozů na vlakových soupravách, složených z vozů klasické stavby, neboť ČD v současné době nedisponují dostatečným počtem řídících vozů a řada 954 je prioritně určena pro soupravy s motorovými vozy. Teprve s dodávkou řídících vozů, vzniklých přestavbou vozů Bte (plánovaná řada 961), bude mít využití souprav s řídícím vozem své opodstatnění - především v příměstské dopravě, kde se projevuje nedostatečný počet elektrických jednotek ve vozovém parku ČD. Otázkou zůstává komunikace mezi vozy pomocí národní vlakové linky, která je nekompatibilní s mezinárodním standardem (kde se komunikace uskutečňuje prostřednictvím TCN - Train Communication Network po 18žilovém UIC vedení), využívaným zejména u zahraničních osobních vozů.
Na horní fotografii se představuje zkušební souprava, složená z řídícího vozu 954.003, vloženého vozu řady 054.2 a upravené lokomotivy 242.204 v žst. Brno-Horní Heršpice. Spodní fotografie zachycuje hlavní zobrazovač řídícího vozu s grafickým vyobrazením komunikujících vozidel.
Text Daniel Brabenec, foto Jiří Konečný
 
 
 
 
23. 9. 2021 © SPŽ 0 Verze 1.3