Leden
Únor
Březen
Duben


 

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996


 

2002
2001
2000
1999


 
  
               


 
 
 
 
 Srpen 2008

Osud vozidel ČD po nehodě ve Studénce
Po neštěstí ve Studénce, ke kterému došlo 8. srpna 2008 (viz Nehoda ve Studénce - osudný den plný osmiček) se vedle odstraňování následků rozhodovalo také o dalším osudu vozidel Českých drah zúčastněných na nehodě. Tři osobní vozy DKV Olomouc, PJ Bohumín, řazené za lokomotivou (dva vozy Bee 50 54 20‑38 009‑7, 50 54 20‑38 024‑6 a jeden vůz Bpee 51 54 20‑70 004‑6) byly zrušeny a na místě budou zlikvidovány. Lokomotiva byla pomocí kolejového jeřábu uložena na transportní podvozky a měla být společně s plošinovým vozem, kde byly naloženy podvozky, přepravena do depa v Bohumíně. Během posunu došlo k vykolejení transportního podvozku a lokomotiva byla odstavena na kusé koleji v žst. Studénka. Při komisionální prohlídce bylo zjištěno velké deformační poškození hlavního rámu lokomotivy, který je na dvou místech zlomen. Tímto byl nad strojem 151.018 v pátek 15. srpna 2008 vyřčen ortel. Pracovníci DKV Praha, PJ Vršovice v následujících dnech provedli základní výzisk náhradních dílů. Vrak lokomotivy 151.018 bude na hlubinovém voze přepraven do Přerova, kde dále poslouží v co největším rozsahu jako zdroj náhradních dílů pro ostatní lokomotivy řady 151, resp. 150.
Z 27 lokomotiv původní řady E 499.2 zůstalo pouze 25, jelikož dva po sobě jdoucí stroje E 499.2017 (nehoda dne 29. 1. 1981) a E 499.2018 (nehoda dne 8. 8. 2008) byly po těžkých nehodách zrušeny. Ve stavu DKV Praha tedy v současné době zůstává 13 strojů řady 150, z nichž 7 kusů bude na konci tohoto roku v upravené verzi 150.2 (viz Pokračující rekonstrukce řady 150 ČD v roce 2008), a 12 strojů řady 151. Tímto klesl počet nejrychlejších lokomotiv ve vozidlovém parku Českých drah s maximální rychlostí 160 km/h na 12 strojů, přičemž turnusová potřeba v GVD 2007/08 je 11. Proto již byl vybrán adept z lokomotivní řady 150 pro rekonstrukci na řadu 151 - provozně a technicky nejlepší 150.023. Použity budou nápravové převodovky ze zrušené 151.018, pokud defektoskopická kontrola nepotvrdí velké poškození ozubených kol. V cílovém stavu tak bude 12 lokomotiv řady 150, resp. 150.2 a 13 strojů řady 151.
Na fotografii je poškozená lokomotiva 151.018, kterak vyčkává 13. srpna 2008 na komisionální prohlídku ve stanici Studénka.
Text a foto Jan Kalivoda
 
Úvod Tratě Provoz Vozidla Úzkorozchodky Infrastruktura Statistika Fotoalbum MHD Nostalgie Zabezpečovací technika
© SPŽ 2019