SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Listopad 2009

První elektrická lokomotiva dojela vlastní silou do Šumperka
Ve čtvrtek 26. listopadu 2009 projel po nově elektrizované trati Zábřeh na Moravě - Šumperk (trať č. 291) první vlak tažený elektrickou lokomotivou. Šlo o zkušební jízdu, která měla ověřit sjízdnost a funkčnost trakčního vedení. Vlak Lv 79908 tvořila lokomotiva 111.022-0 (ČD Cargo) a motorový vůz MVTV2-010 SDC Olomouc (SŽDC). Kromě ověření funkčnosti trakčního vedení byly vyzkoušeny i různé konfigurace napájení. Nejprve prostřednictvím spínací stanice Zábřeh z trakční měnírny Červenka a Hoštejn a po té přímo z trakční měnírny Šumperk.
30. listopadu pak proběhne tzv. „rychlá pantografová zkouška“ za účasti měřicího vozu Technické ústředny dopravní cesty (TÚDC) Bohumín, při které budou měřeny veškeré parametry trakčního vedení při maximální traťové rychlosti. Na základě výsledku této zkoušky bude možné zahájit pravidelný elektrický provoz.
Snímek dokumentuje průjezd prvního vlaku vedeného elektrickou lokomotivou 111.022-0 při průjezdu železniční stanicí Bludov.
Text redakce, foto Richard Lužný
 
 
 
 
11. 7. 2020 © SPŽ 0 Verze 1.3