Leden
Únor
Březen
Duben


 

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996


 

2002
2001
2000
1999


 
  
               


 
 
 
 
 Červenec 2010

Přeprava tekutého železa do Vítkovic zastavena
1. července 2010 byl - zatím na jeden měsíc - zastaven provoz ocelárny společnosti Evraz Vítkovice Steel (EVS), která se nachází v areálu Vítkovických železáren v Ostravě. Vyvrcholil tak spor o cenu tekutého surového železa, kterou pro EVS dodává konkurenční společnost ArcelorMittal Ostrava (AMO). Situace, kdy hrozilo zastavení provozu ocelárny a tím i železničních přeprav tekutého železa mezi vysokými pecemi AMO v ostravské Nové huti (NH) a Vítkovickými železárnami (VŽ), se v minulosti pravidelně opakovaly. Poměrně vyhrocená situace byla např. v dubnu 2005 (viz Konec přepravy surového železa mezi Novou hutí a Vítkovicemi?), přesto až do výše uvedeného data nikdy k zastavení odběru železa nedošlo.
Zastavení provozu ocelárny bude mít bezprostřední vliv na provoz spojovací tratě mezi NH a VŽ, kde je tekuté železo hlavní přepravovanou komoditou. O výkony tak přijde společnost Vítkovice Doprava, která od ledna 2007 zajišťuje dopravu tekutého železa přímo od vysokých pecí až do vítkovické ocelárny. Předtím byla vozba rozdělena mezi dopravce Vítkovice Doprava a Mittal Steel Ostrava (nynější AMO) a předávka souprav probíhala ve Vítkovicích východním nádraží. Stejně tak bude omezena doprava ucelených vlaků vápna ze Štramberka, kterou zajišťuje také Vítkovice Doprava.
Fotografie z 23. června 2010 zachycuje lokomotivu 729.604 společnosti Vítkovice Doprava v čele přesunu dvou prázdných „veronik“, které opouštějí východní nádraží VŽ a směřují k nakládce železa z vysokých pecí v Nové huti.
Text Petr Štefek, foto Jan Hanzel
 
Úvod Tratě Provoz Vozidla Úzkorozchodky Infrastruktura Statistika Fotoalbum MHD Nostalgie Zabezpečovací technika
© SPŽ 2019