SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Červenec 2010

Přeprava tekutého železa do Vítkovic zastavena
1. července 2010 byl - zatím na jeden měsíc - zastaven provoz ocelárny společnosti Evraz Vítkovice Steel (EVS), která se nachází v areálu Vítkovických železáren v Ostravě. Vyvrcholil tak spor o cenu tekutého surového železa, kterou pro EVS dodává konkurenční společnost ArcelorMittal Ostrava (AMO). Situace, kdy hrozilo zastavení provozu ocelárny a tím i železničních přeprav tekutého železa mezi vysokými pecemi AMO v ostravské Nové huti (NH) a Vítkovickými železárnami (VŽ), se v minulosti pravidelně opakovaly. Poměrně vyhrocená situace byla např. v dubnu 2005 (viz Konec přepravy surového železa mezi Novou hutí a Vítkovicemi?), přesto až do výše uvedeného data nikdy k zastavení odběru železa nedošlo.
Zastavení provozu ocelárny bude mít bezprostřední vliv na provoz spojovací tratě mezi NH a VŽ, kde je tekuté železo hlavní přepravovanou komoditou. O výkony tak přijde společnost Vítkovice Doprava, která od ledna 2007 zajišťuje dopravu tekutého železa přímo od vysokých pecí až do vítkovické ocelárny. Předtím byla vozba rozdělena mezi dopravce Vítkovice Doprava a Mittal Steel Ostrava (nynější AMO) a předávka souprav probíhala ve Vítkovicích východním nádraží. Stejně tak bude omezena doprava ucelených vlaků vápna ze Štramberka, kterou zajišťuje také Vítkovice Doprava.
Fotografie z 23. června 2010 zachycuje lokomotivu 729.604 společnosti Vítkovice Doprava v čele přesunu dvou prázdných „veronik“, které opouštějí východní nádraží VŽ a směřují k nakládce železa z vysokých pecí v Nové huti.
Text Petr Štefek, foto Jan Hanzel
 
 
 
 
22. 8. 2019 © SPŽ 0 Verze 1.3