SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               


Září 2010

Remotorizace lokomotiv M62 Rail Polska pokračují
Společnost Rail Polska zahájila v roce 2005 program modernizací lokomotiv typu M62 sovětského původu. Základem modernizace, která je prováděna v dílnách Rail Polska ve Włosienici, je náhrada původního spalovacího motoru 14 D 40 o jmenovitém výkonu 1470 kW motorem EMD 16-645E3 o jmenovitém výkonu 2238 kW. Dosazované spalovací motory přitom nejsou nové, ale jedná se o použité motory z amerických lokomotiv typů EMD F40PH a SD40. Na modernizované lokomotivy byl instalován elektronický řídicí systém americké firmy Elcon. Samozřejmostí je také modernizace kabiny strojvedoucího s ohledem na vylepšení ergonomie. Naopak prakticky beze změn zůstal rám, skříň a podvozky. V případě původně dvojdílných lokomotiv 2M62 došlo k úpravě každého dílu lokomotivy na samostatný stroj.
V průběhu několika let provozu se provedené přestavby plně osvědčily. U modernizovaných lokomotiv došlo především k výrazné úspoře nafty a oleje, udržovací náklady pak dosahují poloviční úrovně ve srovnání s původními stroji M62. Průměrná disponibilita lokomotivy M62M (se zahrnutím plánované údržby) dosahuje hodnoty 93 %. Úspěch zvoleného řešení vede k tomu, že tyto modernizace postupně probíhají už pět let a plánuje se, že budou nadále pokračovat.
Zpočátku modernizacemi procházely původně širokorozchodné lokomotivy typu M62 a 2M62 pocházející z Estonska (viz Prodej „sergejů“ z Estonska do Polska), které byly označovány nově jako řada EM62. Později začaly být remotorizované stroje označovány typem M62M a toto označení bylo zpětně změněno i u strojů EM62. Počínaje strojem M62M-015 už se jedná o původně normálněrozchodné stroje, které dosud provozovala Rail Polska v původní verzi. Zatím posledně modernizovaným strojem je v září 2010 lokomotiva M62M-015, do konce roku by ji měli následovat ještě další tři lokomotivy (016 až 018). Přestavby lokomotiv přitom Rail Polska provádí výhradně pro vlastní potřebu, nemalá část modernizovaných lokomotiv je však pronajímána dopravci Lotos Kolej (v září 2010 se jednalo o šest kusů - ev. č. 007, 008, 009, 010, 011 a 013).
M62M-015 - nejnovější přírůstek stáje modernizovaných lokomotiv dopravce Rail Polska – je zdokumentován vedle stroje M62-1300 v kolejišti dílen ve Włosienici dne 23. září 2010.
Text a foto Petr Štefek
 
 
 
 
28. 11. 2022 © SPŽ 0 Verze 1.3