SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               


Červenec 2011

Konec strojů 060DA u dopravce Lotos Kolej
Postupující modernizace parku elektrických a motorových lokomotiv dopravce Lotos Kolej přináší postupné změny v nasazování starších lokomotivních řad. Avšak zatímco elektrické lokomotivy řady 181/182 (z větší části pronajaté od ČD Carga) jsou a ještě nějakou dobu budou dominantním prvkem v lokomotivním parku Lotosu, starší traťové motorové lokomotivy jsou na ústupu, což se týká především lokomotiv typu 060DA.
Stroje 060DA v Polsku přezdívané „rumun“ (podle země původu) se staly nosnou řadou dálkové vlakové dopravy Lotosu v roce 2005, kdy došlo k unifikaci parku traťových lokomotiv dopravců Lotos Kolej a PCC Rail Szczakowa. Do té doby měli oba dopravci lokomotivy 060DA i M62, ale domluvili se na vzájemném předání lokomotiv tak, že Lotos získal stroje 060DA od PCC výměnou za M62 od Lotosu. Už od roku 2006 však pozici strojů 060DA u Lotosu nabouralo postupné rozšiřování počtu elektrických lokomotiv řad 181 a 182, které se staly nejpočetnějším typem traťových lokomotiv Lotosu.
Přesto po dobu několika let bylo v parku Lotosu více než 10 lokomotiv 060DA (vlastních a pronajatých). Rychlý ústup ze slávy však nastal v roce 2010, kdy byla většina těchto zastaralých a poruchových strojů odstavena a následně prodána do Rumunska. V létě 2011 už zůstal v provozu jediný stroj - 060DA-2335 (rok výroby 1986). V souvislosti s příchodem nových strojů typu TRAXX F140 DE (viz Lokomotivy TRAXX F140 DE nasazeny do provozu v Polsku) i tato lokomotiva brzy ukončí svůj provoz u dosavadního vlastníka.
Labutí písní stroje 060DA-2335 bylo červnové a červencové nasazení na odklonové vozbě do rafinerie Jasło. Ta nemohla být z důvodu dlouhodobé výluky v úseku Tarnów - Stróże obsluhována vlaky v elektrické trakci a veškerá vozba musela být vedena po malebné neelektrizované trati Rzeszów – Jasło. Jeden z těchto odklonů v čele se zmiňovanou lokomotivou 060DA-2335 byl zdokumentován dne 16. června 2011 ve výhybně Dobrzechów při čekání na křižování s protijedoucími vlaky.
Text Petr Štefek, foto Jan Hanzel
 
 
 
 
28. 11. 2022 © SPŽ 0 Verze 1.3