SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Leden 2012

Zánik místní dráhy Kyjov - Mutěnice
9. ledna 2012 byla zahájena fyzická likvidace další bývalé regionální dráhy na jihu Moravy, úseku Kyjov - Mutěnice o stavební délce 15,84 km. Následovala tak v tomto regionu místní dráhu Nezamyslice - Morkovice, snesenou v prvních týdnech roku 2010 (viz Definitivní zánik místní dráhy Nezamyslice - Morkovice). Téměř přesně o rok později stihl stejný osud také úsek Uhřice u Kyjova – Ždánice. Stejně jako u předchozích případů má být těleso zrušené „mutěnické“ dráhy využito na cyklostezku.
Původní dráha spojující Kyjov a Mutěnice zahájila provoz 2. 6. 1900 a v dobách největší slávy na ní bylo zapojeno hned několik vleček, především do dolů v okolí Dubňan. S ukončením přepravy lignitu v polovině 90. let se značně změnil charakter provozu. Po krátkém rozvoji nastal útlum i v osobní dopravě. Poslední pravidelný nákladní vlak v relaci Kyjov - Hodonín vyjel 13. 12. 2002. V důsledku neobjednání osobní dopravy byla tato ukončena o dva roky později k 10. 12. 2004. Poslední vlak pro veřejnost zde byl zaveden 13. 10. 2007 v rámci Pochodu slováckými vinohrady s lokomotivou 464.202. Vůbec poslední zvláštní vyhlídkový vlak tudy projel 20. 9. 2008 s privátním motorovým vozem 851.032.
První souhlas se zrušením dráhy byl vydán 11. 2. 2008, ale pro formální pochybení i nesouhlas obce Mutěnice nenabyl právní moci. Druhé správní řízení bylo úspěšné a tak je od 30. 4. 2009 regionální dráha od km 1,328 (za Mutěnickou spojkou) do km 14,511 (odbočka na vlečku Šroubárny Kyjov) oficiálně zrušena. Na podzim 2009 vzniklo Dobrovolné sdružení obcí „Mutěnka“, které si vytýčilo za cíl získat zrušenou dráhu do vlastnictví a na jejím tělese vybudovat cyklostezku se shodným názvem.
Po déle trvajícím legislativním procesu byla zrušená část dráhy 16. 12. 2011 Správou železniční dopravní cesty pronajata DSO „Mutěnka“, které zde na základě smlouvy odstartovalo její přeměnu na cyklostezku o šířce 2,5 metru. Prostředky na její zřízení by měly pocházet částečně ze zisku za odprodané kolejivo a také z dotace od SFDI. Po dokončení stavby by měly být na DSO převedeny i pozemky pod bývalou dráhou. Veřejná soutěž byla v tomto případě vyhlášena na celé stavební dílo, tzn. nejen demontáž dráhy, ale i kompletní výstavbu budoucí cyklostezky. Hlavním zhotovitelem se stala firma Swietelsky, která si na některé práce najala místní subdodavatele.
Demontáž kolejových polí byla zahájena ze strany Mutěnic u přejezdu polní cesty cca v km 1, 56. V místě, kde by měla budoucí cyklostezka opustit těleso dráhy a pokračovat přes mírné návrší přímo k mutěnickým vinným sklípkům. Práce postupují oproti dvou předchozím tratím poměrně rychle. Svršek byl totiž vystrojen z velké části na betonových pražcích a není proto rozebírán na místě. Dva pracovníci postupně rozřezávají kolejnice cca po 4 metrech (po 6 až 7 pražcích). O pár stovek metrů za nimi se po tělese dráhy pohybuje bagr, který takto oddělená krátká kolejová pole postupně nakládá na nákladní automobily. Zároveň rovnou rozhrnuje štěrkové lože na dobře pojížditelnou pláň. Vytrhané koleje jsou postupně odváženy do hodonínského areálu firmy Swietelsky, kde je oddělován kovový materiál a ekologicky likvidovány pražce. Demontáž stanic na trati provádí jiná parta dělníků.
Na konci třetího týdne roku 2012 se dělníci dostali doslova na dohled od Kyjova. Kolejiště bylo také z velké části demontováno i z obou mezilehlých stanic. V zatím nedotčené podobě byl pouze celý mezistaniční úsek od Dubňan po Svatobořice, kde byly použity blokové pražce. Poslední část tratě před Mutěnicemi po km 1,328 a traťová spojka na Hodonín zrušeny nebyly a měla zatím zůstat v původní podobě.
Rušení místních drah a jejich následné využití často rozděluje společnost. I proměna „Mutěnky“ na cyklostezku vzbuzuje řadách místních obyvatel i odborné veřejnosti kontroverze. Původně se totiž nejednalo o málo vytíženou odbočnou lokálku, ale o spojovací trať s nákladní dopravou, která příležitostně sloužila i jako odklonová trasa. Navíc byla v době zrušení v poměrně dobrém technickém stavu. Vede rovinatou krajinou, kde je už dnes velké množství cyklotras, v mnoha případech asfaltových. A v neposlední řadě zde byli vážní zájemci o její zachování a případné muzeální využití. Jeden z uchazečů, o. s. Klub přátel lokálek, rozhodnutí o zrušení dráhy dokonce soudně napadl a žádal o předběžné opatření, které by fyzickou likvidaci dráhy zastavilo. Nakonec neúspěšně. Nová cyklostezka měla být podle plánu otevřena už v létě tohoto roku.
Horní foto z 21. 1. 2012 dokumentuje snášení a odvážení železničního svršku v okolí Svatobořic (cca km 11,32). O půl hodiny později bylo v km 11,85 zachyceno rozpalovaní kolejnic - dolní fotografie.
Text Petr Nohel a Leoš Tomančák, foto Petr Nohel
 
 
 
 
11. 7. 2020 © SPŽ 0 Verze 1.3