SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               


Leden 2014

Přepravy uhlí z německého dolu Profen do Česka
Na počátku roku byly zahájeny intenzivní přepravy hnědého uhlí z německého dolu Profen do České republiky, které navazují na již dřívější zkušební přepravy (viz Zahraniční dodávky uhlí do Elektráren Opatovice). Na přepravách se stejně jako v minulosti podílí dopravci ITL Eisenbahngesellschaft (ITL) a ČD Cargo (ČDC). Samotné uhlí je v tomto případě pouze přeprodáváno v rámci české skupiny EP Energy, do které patří nejen dodavatelská důlní společnost MIBRAG (zahrnuje mj. povrchové doly Profen a Vereinigtes Schleenhain), ale také odběratelské společnosti Elektrárny Opatovice a United Energy (vlastník a provozovatel teplárny Komořany).
Vlaky, které jsou sestaveny zpravidla z 32 vozů Falls ČDC, jsou vypravovány ze stanice Profen, do které směřují soupravy naložené pod násypkami sousedního dolu Profen. V nezávislé trakci nejdřív dojedou do žst. Engelsdorf (b Leipzig), dále pak pokračují v čele s elektrickou lokomotivou typu TRAXX MS (německá řada 186) až do Děčína hl. n., kde do čela vlaku nastupuje stroj ČDC. Vlaky pro Elektrárny Opatovice pak jedou přes Opatovice nad Labem přímo na vlečku elektrárny. Vlaky pro teplárnu Komořany končí svůj běh v Třebušicích, odkud jsou soupravy přistavovány na vlečku teplárny. Pro splnění nasmlouvaného objemu by měly být po celý rok 2014 vedeny zpravidla dva vlaky denně pro Opatovice a jeden vlak pro Komořany.
Snímek pořízený 8. ledna 2014 mezi stanicí Bad Schandau Ost a zastávkou Krippen zachycuje vyrovnávkový vlak směřující do Profenu, v jehož čele se nachází stroj 186 128 ITL (pronájem od Alpha Trains).
Text Petr Štefek, foto Pavel Drahan
 
 
 
 
16. 8. 2022 © SPŽ 0 Verze 1.3