SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               


Prosinec 2014

Nové lokomotivy řady 386 Metrans v pravidelném provozu
Společnost Metrans se rozhodla za účelem zefektivnění svých železničních přeprav pořídit kromě vlastních dieselových lokomotiv (viz „Herkulesy“ řady 761 společnosti Metrans) také lokomotivy elektrické. Zakázku na výrobu 20 vícesystémových lokomotiv získala společnost Bombardier s typem TRAXX F140 MS, s kterým má společnost Metrans již několikaleté zkušenosti z provozu s pronajatými stroji řady 186 Railpool. Termín dodávek lokomotiv, které mezitím získaly od Drážního úřadu řadové označení 386, byl stanoven rovnoměrně na druhou polovinu roku 2014 a první polovinu roku 2015. Záměrem majitele je jejich nasazení především na vozbu ucelených kontejnerových vlaků mezi severomořskými přístavy a terminály společnosti v Německu, Česku, Rakousku a na Slovensku bez nutnosti výměny lokomotivy na hranicích. Dopravcem vlaků budou v jednotlivých státech společnosti ze skupiny Metrans. Samotným dodávkám pak předcházely zkoušky výrobce s upravenou lokomotivou stejného typu (viz Zkušební jízdy upravené lokomotivy TRAXX F140 MS verze D-A-PL)
Lokomotivy jsou z Německa do Prahy-Uhříněvsi přiváženy v pravidelných nákladních vlacích firmy Metrans. Technicko bezpečnostní zkoušky (TBZ) absolvují na zkušebním okruhu VUZ v Cerhenicích. Zatím bylo dovezeno 9 lokomotiv - 24. 10. 386.001, 8. 11. 386.002 a 003, 22. 11. 386.004 a 005, 27. 11. 386.006 a 007, 29. 11. 386.008 a 6. 12. 386.009. Po vykonání TBZ lokomotivy čekaly na schválení u příslušných drážních úřadů a teprve po vydání povolení pro provoz v Německu, Rakousku a Česku byly převzaty od výrobce (prvních deset lokomotiv je financováno přes ČSOB Leasing). K provozu tak byly připraveny až ke změně GVD 2014/2015. Do konce roku je očekáván příjezd dalších tří lokomotiv - 19. 12. 386.010 a 011 a 31. 12. 386.012.
Jako první opustily 14. 12. Prahu-Uhříněves stroje 386.001 - 003, které přejely jako lokomotivní vlak do Hamburku, kde zahájily provoz na místních výkonech. V podvečer stejného dne vyjela i 386.006 na pravidelném vlaku Nex 43304 z terminálu v Praze-Uhříněvsi do Německa. 16. 12. byla nasazena 386.006 také na výkon do rakouského Salzburku přes přechodovou stanici Horní Dvořiště. Lokomotivy čeká ještě schválení na Slovensku, poté budou nasazeny i na zdejší výkony. Do dokončení dodávek zároveň zůstane v nájmu dopravce i většina zapůjčených lokomotiv řady 186.
Na fotogafii z 12. 11. 2014 se představuje jeden ze strojů již nasazených do provozu - 386.003 - během technicko bezpečnostní zkoušky, prováděné na zkušebním okruhu VUZ v Cerhenicích.
Text Daniel Brabenec, foto Tomáš Hádek
 
 
 
 
2. 10. 2022 © SPŽ 0 Verze 1.3