SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Leden 2015

PKP Cargo začalo vozit české uhlí pro U. S. Steel Košice
Příchod nového roku je zpravidla obdobím, kdy se na základě nově uzavřených přepravních smluv mění také dopravci mnohých pravidelných nákladních vlaků. Nejinak je tomu letos, kdy se asi nejvýznamnější změna na české a slovenské železnici týká přeprav uhlí z dolů OKD na Ostravsku do železáren U. S. Steel v Košicích.
Tyto přepravy byly dosud částečně spárovány s dodávkami železné rudy z východoslovenských překladišť do českých hutí ArcelorMittal Ostrava a Třinecké železárny, i když rudy jezdí víc než uhlí. Dopravcem uhlí i rudy byli „národní“ dopravci Železničná spoločnosť Cargo Slovakia (ZSSKC) a ČD Cargo (ČDC), kteří na jejich vozbu využívali slovenské „dvojičky“ řady 131 doplněné postrky na sklonově náročných úsecích přes Štrbskou rampu a Jablunkovský průsmyk. Díky ložení souprav v obou směrech tak částečně odpadaly neproduktivní vyrovnávkové vlaky.
Počínaje lednem však dopravu uhlí na české i slovenské straně (tj. v úseku Louky nad Olší nebo Ostrava-Kunčice – Haniska pri Košiciach) převzal polský dopravce PKP Cargo, který na tyto vlaky nasadí lokomotivu polské řady ET41, doplněnou druhou lokomotivou téže řady pro zvládnutí výše uvedených úseků s velkým stoupáním. Použity přitom budou vozy českého dopravce Advanced World Transport (AWT), který tím mj. využije soupravy uvolněné z přeprav uhlí pro Elektrárnu Chvaletice, které se po více než rok trvající přestávce (viz AWT převzalo vozbu hnědého uhlí pro elektrárnu Chvaletice) vrací od ledna pod křídla ČDC.
Tato změna má zajímavý důsledek v tom, že se tím poměrně významně zvýší počet nákladních vlaků na Košicko-bohumínské dráze, neboť nově budou zavedeny vyrovnávkové vlaky nejen po uhlí v režii PKPC, ale v opačném směru také přibude prázdných souprav po rudě, která zůstává v rukách ZSSKC/ČDC.
První vlak PKPC s uhlím v relaci Louky nad Olší - Haniska pri Košiciach odvezly stroje ET41-086 a ET41-091, což dokumentuje snímek pořízený 5. ledna 2015 poblíž zastávky Ochodnica.
Text Petr Štefek, foto Peter Vlček
 
 
 
 
15. 10. 2019 © SPŽ 0 Verze 1.3