SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Březen 2015

Přeprava tekutého železa mezi Kunčicemi a Vítkovicemi definitivně skončí
Společnost Vítkovice Steel (v letech 2007 až 2014 Evraz Vítkovice Steel) avizovala, že do konce září 2015 již definitivně ukončí provoz ocelárny v Ostravě-Vítkovicích, která nesplňuje normy pro prašnost a její modernizace by byla příliš nákladná. V rámci společnosti tak zůstane v provozu pouze válcovna, která dosud odebírala ocel ze sousední ocelárny. Tyto změny se samozřejmě odrazí na navazujících železničních přepravách, mezi něž patří např. dovoz vápna ze Štramberka, přeprava železného šrotu na vítkovické úzkorozchodné dráze či doprava surového železa v tekutém stavu.
Tekuté železo je přepravováno v tzv. „veronikách“ z vysokých pecí společnosti ArcelorMittal Ostrava (AMO) v Ostravě-Kunčicích do vítkovické ocelárny. Tato vozba měla již několikrát namále, neboť od roku 2005 se opakovaly spory o výši cen surového železa. Nejvíce se situace vyostřila v roce 2010, kdy byly dodávky železa od července do listopadu zcela zastaveny (viz Přeprava tekutého železa do Vítkovic zastavena).
V případě této několikaměsíční odstávky tak ocelárna zpracovávala ocelové bramy dovážené především z Ruska. I po obnovení dodávek z AMO však válcovna odebírala ocel nejen z vítkovické ocelárny, ale dále pokračovaly v menší míře dodávky z Ruska i dalších zdrojů. Ruské zboží se do železáren dostává také po železnici, ale různými směry. Šlo např. o přepravy přes bělorusko-polský přechod Brest/Terespol s překládkou mezi nákladními vozy rozchodů 1520 a 1435 mm. Běžná je i doprava po moři, kdy jsou bramy překládány z lodí do normálněrozchodných vozů v německém Mukranu či polském Świnoujście. Pokud bude válcovna Vítkovice Steel nadále fungovat, což je zatím společností avizováno, bude na podobných dodávkách ocelových bram závislá.
Horní fotografie z 14. února 2015 zachycuje v úseku Nová huť sever – Vítkovice východní nádraží zatím fungující přepravu tekutého železa ve „veronikách“ v čele se strojem zvaným „Železný“, což byla toho dne lokomotiva 729.604 společnosti Vítkovice Doprava. Na dolním snímku pořízeném 6. března 2015 v obvodu Ostrava báňské nádraží VOK je zachycen stroj 771.182 v čele soupravy přepravující bramy v relaci Świnoujście SIA – Ostrava střed (a dále na vítkovickou vlečku), což měly v té době na starosti dopravci CTL Logistics a ČD Cargo.
Text a foto Petr Štefek
 
 
 
 
25. 8. 2019 © SPŽ 0 Verze 1.3