SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               


Duben 2015

Lokomotivy německé řady 180 ve službách TSS Cargo
V roce 2011 se společnost Ostravské opravny a strojírny (OOS) stala majitelem firmy Traťová strojní společnost (TSS), která se zabývala stavebními pracemi na železnici a s tím spojenou železniční dopravou. K 1. lednu 2012 pak vznikla další 100% dcera OOS s názvem TSS Cargo (TSSC), do které byla převedena část jmění TSS, mj. též všechny lokomotivy. Jak již název společnosti napovídá, záměrem vlastníka bylo zjevně provozování běžné nákladní dopravy. To se v následujících letech projevilo nepříliš častými spotovými přepravami, či pravidelnými přepravami hnědého uhlí v rámci Slovenska od roku 2014. Neúspěšná byla také účast společnosti ve výběrovém řízení na přepravu uhlí do elektrárny Chvaletice, které v roce 2014 vyhrálo ČD Cargo.
Limitujícím faktorem pro rozvoj služeb TSSC byly chybějící elektrické lokomotivy v parku TSSC, což se změnilo odkoupením dvousystémových lokomotiv německé řady 180. Ty dorazily do Česka v několika vlnách ve druhé polovině roku 2014 (viz Konec provozu lokomotiv řady 180 u DB Schenker). Podle stavu jednotlivých kusů jsou tyto lokomotivy od konce ledna 2015 postupně nasazovány do provozu. Nejezdí ovšem jen ve službách svého nabyvatele, ale rovněž pro jiné dopravce.
Lokomotivy řady 180 TSSC tak lze nejčastější spatřit na vlacích pro potřeby vlastní nebo mateřské společnosti OOS, tj. především přepravy prázdných vozů. Od března 2015 pak TSSC začalo zajišťovat pravidelné přepravy kontejnerových vlaků, které směřují ze stanice Weddewarder Tief v přístavu Bremerhaven do stanic Mělník (terminál MIT Mělník) a Ostrava-Kunčice (terminál AWT Ostrava-Paskov), resp. mezi Mělníkem a Ostravou-Kunčicemi. Na těchto vlacích jsou použity nové vozy Sggrss, které v roce 2015 vyrobily OOS.
K přepřahu na lokomotivy 180 TSSC docházelo v německé přechodové stanici Bad Schandau, později začaly vlaky jezdit bez přepřahu dále do vnitrozemí Německa. Lokomotivy tak využívají oba systémy, kterými disponují (3 kV DC a 15 kV 16,7 Hz AC). Podobně tomu je v případě využití strojů 180 TSSC jinými dopravci (především BF Logistics), čímž odpadají běžné přetahy dieselovými lokomotivami mezi Bad Schandau a uzlem Děčín.
Horní snímek pořízený 24. března 2015 zachycuje přepravu vozů ze základny TSS v Borohrádku do Ostravy, čehož se zhostil stroj 180.011. Na dolní fotografii z 9. dubna 2015 je při průjezdu stanicí Ostrava-Vítkovice zdokumentována lokomotiva 180.013 v čele Nex 341353 Weddewarder Tief - Ostrava-Kunčice.
Text Petr Štefek, horní foto Jiří Konečný, dolní foto Jan Hanzel
 
 
 
 
7. 7. 2022 © SPŽ 0 Verze 1.3