SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Únor 2016

Lokomotivy řady 741.7 pro ArcelorMittal
V roce 2014 uzavřela firma CZ LOKO s železárnami ArcelorMittal Ostrava (AMO) smlouvu na desetiletý pronájem a komplexní údržbu dvaceti lokomotiv řady 741.7. O modernizaci hnacích vozidel na své vlečkové síti uvažoval ArcelorMittal již delší dobu - před podpisem smlouvy s CZ LOKO se ve srovnávacím provozu v Ostravě vystřídalo několik typů lokomotiv jak z produkce CZ LOKO, tak i lokomotiva typu G 6 německé firmy Vossloh. Dodávka všech objednaných lokomotiv je naplánována na rok 2016. Údržba a opravy lokomotiv budou probíhat v pronajatých prostorách přímo v areálu AMO.
Lokomotivy řady 741.7 pro AMO vznikly modernizací řad 740 nebo 742 a provedením odpovídají předchozím vyrobeným strojům 741.701 - 710 s drobnými úpravami podle požadavků objednatele. Z důvodu poměrně krátkého termínu dodání probíhá výroba lokomotiv v České Třebová a částečně Jihlavě, hlavní rámy jsou od stroje 741.716 upravovány na pracovišti v Přerově. Pro zachování dostatečného počtu lokomotiv v provozu AMO jsou kromě kmenových strojů oceláren využívány pro rekonstrukci i stroje, které CZ LOKO odkoupilo z jiných míst. Po ukončení dodávek se v železárnách počítá s obsluhou většiny provozů stroji 741.711 - 730, dvěma dvounápravovým lokomotivám AMO řady 704 zůstanou pouze pomocné výkony. Doposud nasazované lokomotivy řad 709, 729 a 740 budou předány protihodnotou CZ LOKU a najaté stroje (viz ArcelorMittal Ostrava trápí nedostatek lokomotiv) vráceny svým majitelům.
Výroba první lokomotivy pro AMO 741.711 byla zahájena v České Třebové v druhé polovině roku 2015 a počátkem ledna 2016 absolvovala první zkušební jízdy v okolí České Třebové. 27. 1. byla dovezena z České Třebové do Ostravy a  28. 1. slavnostně předána závodové dopravě AMO. Jistou zajímavostí je, že zkušební jízdy uskutečnila s EVN CZ-CZL 92 54 2 741 711-6, při předání v Ostravě už ale nesla označení CZ-AMO 98 54 4 741 711-6. Druhá v pořadí 741.712 pak vyjela na zkušební jízdy v druhé polovině ledna 2016 a do Ostravy k AMO dorazila 3. 2. 2016. Zatím poslední vyrobená 741.713 uskutečnila první zkušební jízdu 5. 2. Stroje 741.711 - 720 budou v nátěru CZ LOKO, 741.721 - 730 pak budou v oranžovém provedení.
Na fotografii ze dne 14. 1. 2016 se představuje první lokomotiva pro AMO 741.711 při posunu ze stanice Česká Třebová do areálu CZ LOKO po právě ukončené TBZ.
Text Daniel Brabenec, foto Tomáš Vyplašil
 
 
 
 
22. 8. 2019 © SPŽ 0 Verze 1.3