SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Březen 2017

Uhlí pro opatovickou elektrárnu jezdí v kontejnerech InnoFreight
Počátkem roku 2015 uzavřela společnost EP Cargo (EPC) s firmou InnoFreight kontrakt na dlouhodobý pronájem 80stopých kontejnerových vozů Sggrrs a 20stopých kontejnerů WoodTainer. Celkem se jedná o 70 vozů a 280 kontejnerů. Účelem pronájmu bylo nasazení těchto souprav pro přepravu hnědého uhlí mezi dolem Profen a elektrárnou Buschhaus (oba provozy patří pod koncern MIBRAG, který je stejně jako EPC součástí české skupiny Energetický a průmyslový holding - EPH). Z uvedených vozů měly být sestaveny čtyři soupravy, které měly přepravovat 2,5 mil. tun uhlí ročně mezi uvedenými místy vzdálenými od sebe 240 km. Výhodou oproti klasickým vozům mělo být především vyšší ložení, když na jednom kloubovém voze Sggrrs lze na tratích třídy D (což ty německé jsou) přepravit až 136 tun uhlí. Bohužel celý plán zhatila německá spolková vláda, která v rámci své klimatické politiky nařídila odstavit elektrárnu do studené zálohy nejpozději do 1. října 2016.
Za dané situace muselo EPC řešit, co s pronajatými soupravami. Bylo tedy rozhodnuto o jejich nasazení na vnitrostátní přepravy hnedého uhlí do Elektráren Opatovice (EOP), které patří rovněž do EPH. Od března 2017 tak začaly jezdit soupravy s WoodTainery z Března u Chomutova (uhlí z Dolů Nástup Tušimice, součást Severočeských dolů) do Opatovic nad Labem. Ačkoli již v minulosti palivo do EOP v kontejnerech jezdilo (viz Dovoz uhelných kalů do Elektrárny Opatovice) a kontejnery byly vykládány pomocí mobilního překladače, pro nynější velký objem vykládky byl vybudován stacionární vykladač, který měl být původně používán v Buschhausu. Bohužel nelze na české infrastruktuře využít vyšší ložení vozů, neboť v úseku Březno u Chomutova - Žatec - Odb. České Zlatníky je pouze traťová třída C umožňující nakládat do nápravového tlaku 20 tun.
Na horním snímku z 26. března 2017 je u Kostomlat nad Labem zdokumentován vlak Pn 266401 Březno u Chomutova - Elektrárna Opatovice s kontejnery loženými hnědým uhlím. V čele vlaku se nachází lokomotiva 130.025 dopravce ČD Cargo, který tyto přepravy pro EP Cargo realizuje. Dolní fotografie zachycuje stacionární vykládací zařízení pro kontejnery InnoFreight instalované v opatovické elektrárně.
Text Petr Štefek, horní foto Dušan Vacek, dolní foto Petr Florián
 
 
 
 
11. 7. 2020 © SPŽ 0 Verze 1.3