SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Květen 2020

Lokomotivy řady 744.1 pro slovinského dopravce SŽ-Tovorni promet
Další zemí, ve které se podařilo prosadit českému výrobci lokomotiv CZ LOKO, se stalo Slovinsko. 21. ledna 2019 byla tato společnost vyhlášena vítězem výběrového řízení nákladní divize Slovinských železnic na dodávku posunovacích lokomotiv pro obsluhu rozsáhlého kolejiště přístavu Koper. Smlouva na nákup čtyř dieselových lokomotiv typu EffiShunter 1000 byla mezi výrobcem a dopravcem SŽ - Tovorni promet slavnostně podepsána 12. 2. 2019, přičemž celková hodnota kontraktu je 7,46 mil. eur bez DPH. Termín dodání byl stanoven na polovinu roku 2020. Konečná montáž všech slovinských strojů řady 744.1 probíhá v jihlavském závodě CZ LOKO.
Lokomotivy u výrobce označené 744.125 - 128 odpovídají svým provedením vozidlům stejné řady dodaným dopravci ČD Cargo (viz Dokončení dodávky pěti lokomotiv řady 744.1 pro ČD Cargo). Oproti nim nedisponují vnějším kamerovým systémem, zato na kabinu jsou dosazena zpětná zrcátka. Stroje pro SŽ jsou dále vybaveny vlakovým zabezpečovačem Altpro ATP/SIFA (odvozeným od systému INDUSI 60/PZB, běžně používaného v zemích bývalé Jugoslávie). Ten je dodáván chorvatským výrobcem Altpro Zagreb. Zkoušky, oživení a dokumentaci zabezpečovače pak obstarávají chorvatští technici, kterým zkomplikovalo práci uzavření hranic s případnou nutností setrvat v karanténě.
Proto vzhledem k současnému vývoji situace a stálému omezení pohybu osob přes hraniční přechody lokomotivy pravděpodobně odjedou k majiteli bez oživeného zabezpečovače. Jeho zprovoznění se uskuteční až ve Slovinsku. Stejně tak čeká lokomotivní řadu 744.1 ještě schválení podle národních zvyklostí u slovinského drážního úřadu, včetně příslušných zkoušek a dokladování. Pak teprve může dojít k předání lokomotiv objednateli a nasazení do pravidelného provozu.
Fotografie z května 2020 dokumentuje první vyrobenou slovinskou lokomotivu 744.126 (v pořadí ji následují stroje 125, 127 a 128) v Jihlavě na kolejích vlečky CZ LOKO krátce před dokončením.
Text a foto Daniel Brabenec
 
 
 
 
29. 11. 2020 © SPŽ 0 Verze 1.3