SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               


Červen 2005

Zahájen elektrický provoz soustavy 25 kV, 50 Hz na trati Rybník - Lipno nad Vltavou
V pátek 17. 6. 2005 byl opět zahájen elektrický provoz na trati Rybník - Lipno nad Vltavou, kde od 10. 10. 2003 probíhala rozsáhlá rekonstrukce (viz Konec stejnosměrné trakce v úseku Rybník - Vyšší Brod - ukončení stavby 30. 6. 2005). Nově bylo vybudováno trakční vedení soustavy 25 kV, 50 Hz, trakční transformovna v Lipně nad Vltavou, spínací stanice v žst. Rybník, osvětlení všech zastávek, stanice byly osazeny samovratnými výhybkami. Rozvinutá délka trakčního vedení zcela nové konstrukce (lehké šikmé řetězovkové vedení, stožáry typu DS) činí 33,375 km. Celkové investice na tuto stavbu činily 210 milionů korun. Vyšším zhotovitelem stavby byla firma Elektrizace železnic Praha a. s.
Slavnostní zahájení provozu se za účasti představitelů ČD, SŽDC, EŽ Praha a Jihočeského kraje odehrálo ve Vyšebrodském klášteře. Poté byl z Vyššího Brodu kláštera do Lipna nad Vltavou vypraven první vlak vedený střídavou elektrickou lokomotivou 340.062. Vlak byl složen z dvou historických vozů řady Ci a vyhlídkového vozu pro sledování konstrukce nového trakčního vedení (ex vůz Daa-k). Prvním pravidelným vlakem vedeným střídavou lokomotivou byl vlak č. 20908 vedený „žehličkou“ 210.074.
Snímek zachycuje soupravu zahajovacího vlaku vedenou strojem 340.062 DKV České Budějovice během zastavení v žst. Loučovice.
Text redakce, foto Richard Lužný
 
 
 
 
2. 10. 2022 © SPŽ 0 Verze 1.3