42. Mezinárodní stojírenský veletrh Brno 2000

Oblast železniční dopravy je na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně vždy nejviditelněji zastoupena kolejovými vozidly na volné ploše. Nejinak tomu bylo i na letošním, již 42. ročníku tohoto veletrhu a poněkud v pozadí tak zůstává železniční zabezpečovací technika. Navíc jsou
Žlabový přestavníkový pražec u stánku AŽD Praha
jednotliví vystavovatelé roztroušeni po celém areálu výstaviště, takže je není lehké vyhledat. Nyní Vám tedy předkládám stručný přehled novinek, které bylo na brněnském výstavišti možno spatřit (slovo "spatřit" je však nutno brát s rezervou, neboť mnohá zařízení byla představena pouze prostřednictvím prospektů).
Na volné ploše v sousedství vystavovaných kolejových vozidel měla svůj stánek firma AŽD Praha. Zřejmě nejzajímavějším z vystavených exponátů byla žlabový přestavníkový pražec s elektromotorickým přestavníkem EP 600 a čelisťovým závěrem VZ 200, který je dnes již běžně používán při koridorových přestavbách stanic. Novinkou v nabídce firmy již nebylo staniční zabezpečovací zařízení ESA 11, modernější stavědlo ESA 22 pak bylo předváděno v útrobách stánku. Nově se v nabídce objevil systém elektronického automatického bloku ABE-1, který je nasazen v úseku Moravský Písek - Hodonín. V nabídce firmy nachyběla ani Graficko-technologická nadstavba, což je - zjednodušeně řečeno - aplikace pro zobrazování aktuální dopravní situace na traťovém úseku. S tímto systémem se lze setkat např. ve stanici Moravský Písek (pro úsek Nedakonice - Hodonín). Z trochu jiného soudku pak je systém Automatického vedení vlaku (AVV) ČD. Tímto
Modelové kolejiště na stánku AK signal
systémem jsou vybaveny dvě jednotky řady 470 a jedna lokomotiva řady 163. Sériově je systém montován do jednotek řady 471. AVV je nadstavbou centrálního regulátoru vozidla a skládá se z regulátoru cílového brzdění a regulátoru jízdní doby.
Vizuálně nejpřitažlivější expozicí byl stánek firmy AK signal, kde bylo dálkové ovládání traťového úseku simulováno na malém kolejovém kolejišti. Zřejmě nejzajímavějším produktem firmy jsou systémy Remote 96 a Remote 98. Ty lze již považovat za klasiku, proto je myslím zbytečné se jimi blíže zabývat. Z oblasti sdělovací techniky je třeba zmínit hlasité telefony TO-01 (sloupová konstrukce) a nově též TO-01N (montáž na zeď). Výhodou těchto telefonů je zejména odolnost vůči vandalským zásahům či odcizení. To je dáno jejich odolnou konstrukcí (nemá pohyblivé konstrukční prvky) a použitím pro zloděje nezajímavého materiálu (polyetylen). S dalším produktem AK signalu se můžeme setkat např. na trati Horní Lideč - Bylnice. Jedná se o univerzální hlásič UH-02, který slouží pro reprodukci 255 různých předem definovaných akustických zpráv. Novým produktem je časová jednotka CAS1, které je určena pro bezpečné měření času v reléových i elektronických zabezpečovacích zařízeních. Nejzajímavější novinku je záznamové zařízení BlackBox.
Monitor se schématem modelového kolejiště dle standardu JOP
Toto zařízení slouží pro kontinuální záznam činnosti reléových i elektronických zabezpečovacích zařízení. Toto zařízení je výhodné zejména pro kontrolu fungování přejezdových zabezpečovacích zařízení, kde není výhodné použití dražšího a komplikovanějšího diagnostického zařízení (např. Remote 96). BlackBox zaznamenává změny 16 vstupních signálů a jejich čas, kapacita paměti je 100 událostí, doba zálohování údajů je 10 let.
Tradičně těsném sousedství AK signalu byl umístěn stánek choceňské firmy Starmon. Již stálicí expozice této firmy je hybridní stavědlo SZZK. Letos byla vystavována verze SZZK-2000. Jedná se v podstatě o schválenou verzi ověřovacího typu SZZK-98. První stavědlo SZZK-2000 je od června tohoto roku v provozu v žst. Kaplice a na tento typ jsou postupně upravována i starší stavědla typu K-98. Shodou okolností bylo v době konání veletrhu zprovozněno stvědlo SZZK-2000 v žst. Káranice. Zajímavým doplněním zmiňovaného stavědla je implementace modulu GSM, který v případě poruchy zařízení odešle textovou zprávu na pracoviště údržby. Starmon je také zřejmě nejvýznamnějším výrobcem provizorních zabezpečovacích zařízení, které se používají na koridorových stavbách. V nabídce firmy tak najdeme reléové zabezpečovací zařízení MOZAT pro obsluhu výhyben (odboček) na širé trati, širší uplatnění pak nachází provizorní zabezpečení
SZZK-2000 na stánku choceňského Starmonu
stanic systémem MOZAS, který je vybaven ovládáním podle standardu JOP. Firma se může pochlubit úspěšným nasazením tohoto systému i v poměrně rozlehlé stanici Hněvice.
Se zabezpečovacím zařízením se samozřejmě můžeme setkat i v nabídce zahraničních firem. Ze zahraničních produktů jsou na našem trhu nejrozšířenější výrobky firmy Siemens. ELEKSA 93 - to je název elektronického přejezdového zařízení této společnosti, se kterým se můžeme setkat i na našich tratích. Naproti tomu nové staniční zabezpečovací zařízení firmy Siemens bychom v České republice hledali marně, přestože Siemens dnes disponuje značnými zkušenostmi při výrobě elektronických stavědel. Kromě elektronických stavědel Siemens nabízí systémy dálkového ovládání traťových úseků, což je nejnověji prezentováno na rakouské brennerské trati, kde je z dispečerského pracoviště v žst. Matrei ovládáno celkem 5 stanic.
Tolik o nabídce zabazpečovacího zařízení na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Upozorňuji však na to, že si tento článek neklade za cíl přinést kompletní informaci, proto se omlouvám firmám, které nezmiňuji.

Text a foto Petr Štefek

© SPŽ