7. HLAVNÍ NÁVĚSTIDLO

       
Základní stav   Povolující návěst pro vlak (mimo PN)   Povolující návěst pro posun   Přerušovaně - přivolávací návěst   Zhaslé
       
Zablokované   Zablokované
+ zhaslé
  Základní stav
+ volba vlakové cesty
  Povolující návěst
pro vlak (mimo PN) + volba vlakové cesty
(dva odstíny zelené)
  Povolující návěst
pro vlak (mimo PN)
+ volba vlakové cesty
(jeden odstín zelené)
       
Zhaslé
+ volba vlakové cesty
  Zablokované
+ volba vlakové cesty
  Zablokované
+ zhaslé
+ volba vlakové cesty
  Základní stav
+ volba posunové cesty
  Základní stav
+ volba nouzové cesty
       
Přerušená komunikace   Povolující návěst
pro vlak (mimo PN)
+ automatická činnost
  Základní stav
+ automatická činnost
  Zhaslé
+ automatická činnost
  Povolující návěst
pro vlak (mimo PN)
+ automatická činnost
+ volba vlakové cesty
(jeden odstín zelené)

© SPŽ