8. SEŘAĎOVACÍ NÁVĚSTIDLO

       
Základní stav   Povolující návěst   Zhaslé   Zablokované   Zablokované
+ zhaslé
       
Přerušená komunikace   Základní stav
+ volba variantního bodu vlakové cesty
  Základní stav
+ volba posunové cesty
  Povolující návěst
+ volba posunové cesty
(dva odstíny bílé)
  Povolující návěst
+ volba posunové cesty
(jeden odstín bílé)
        
Zhaslé
+ volba posunové cesty
  Zablokované
+ volba posunové cesty
  Zablokované
+ zhaslé
+ volba posunové cesty
  Základní stav
+ volba nouzové cesty
  

© SPŽ