9. KOLEJ S PROSTŘEDKY PRO KONTROLU VOLNOSTI

     
Volná
bez závěru
  Obsazená   Volná
+ závěr vlakové cesty
  Volná
+ závěr posunové cesty
     
Volná
+ nerozlišený závěr
  Volná
v obvodu
PSt
  Volná
+ nerozlišený závěr
+ varovný štítek
  Volná
bez závěru
+ výluka
     
Volná
bez závěru
+ napěťová výluka
  Volná v obvodu
PSt
+ napěťová výluka
(dva odstíny modré)
  Volná v obvodu
PSt
+ napěťová výluka
(jeden odstín modré)
  Přerušená komunikace


10. KOLEJ BEZ PROSTŘEDKŮ PRO KONTROLU VOLNOSTI

     
Základní stav   Závěr vlakové cesty   V obvodu PSt   Napěťová výluka


11. ZARÁŽEDLO

     
Kolej volná
bez závěru
  Kolej volná
+ závěr posunové cesty
+ varovný štítek na koleji
  Kolej obsazená   Kolej bez prostředků pro kontrolu volnosti

© SPŽ