1. VÝHYBKA

         
Přímý směr
+ úsek volný
  Odbočný směr
+ úsek volný
  Úsek volný
+ ztráta dohledu
  Ztráta komunikace   Úsek obsazen   Úsek obsazen
+ ztráta dohledu
           
  Úsek obsazen
+ nouzový závěr
  Úsek obsazen
+ nouzový závěr
+ ztráta dohledu
  V obvodu PSt
+ úsek volný
  V obvodu PSt
+ úsek volný
+ ztráta dohledu
  V obvodu PSt
+ úsek obsazen
  V obvodu PSt
+ úsek obsazen
+ ztráta dohledu
         
Předána na místní stavění
+ úsek volný
  Předána na místní stavění
+ úsek volný
+ ztráta dohledu
  Předána na místní stavění
+ úsek obsazen
  Předána na místní stavění
+ úsek obsazen
+ ztráta dohledu
  Do jízdního profilu zasahuje obsazený kolejový úsek
+ úsek volný
  Do jízdního profilu zasahuje obsazený kolejový úsek
+ úsek volný
+ ztráta dohledu

*) Jen v případě, že kolejový úsek není zobrazen jen symbolem výhybky

         
Přestavení blokováno (nešuntující větev kolejového obvodu)
+ úsek volný
  Závěr vlakové cesty + oblast nezajištěné boční ochrany obsazena
+ úsek volný
  Závěr vlakové cesty
+ nouzový závěr
+ úsek volný
  Závěr posunové cesty
+ nouzový závěr
+ úsek volný
  Nerozlišený závěr jízdní cesty
+ úsek volný
  Nerozlišený závěr jízdní cesty
+ úsek volný
+ varovný štítek
         
Varovný štítek
+ úsek volný
+ ztráta dohledu
  Výluka
+ nouzový závěr
+ úsek volný
  Výluka
+ nouzový závěr
+ úsek volný
+ ztráta dohledu
  Závěr vlakové cesty
+ napěťová výluka
+ úsek volný
  V obvodu PSt
+ napěťová výluka
+ úsek volný

(dva odstíny modré)
  V obvodu PSt
+ napěťová výluka
+ úsek volný
+ ztráta dohledu
(dva odstíny modré)
         
V obvodu PSt
+ napěťová výluka
+ úsek volný

(jeden odstín modré)
  V obvodu PSt
+ napěťová výluka
+ úsek volný
+ ztráta dohledu
(jeden odstín modré)
  Předána na místní stavění
+ napěťová výluka
+ úsek volný

(dva odstíny modré)
  Předána na místní stavění
+ napěťová výluka
+ úsek volný
+ztráta dohledu
(dva odstíny modré)
  Předána na místní stavění
+ napěťová výluka
+ úsek volný

(jeden odstín modré)
  Předána na místní stavění
+ napěťová výluka
+ úsek volný
+ ztráta dohledu
(jeden odstín modré)


2. VÝHYBKA NEVYBAVENÁ ZAŘÍZENÍM PRO KONTROLU POLOHY

   
S kontrolou volnosti kolejového úseku
+ úsek volný
  S kontrolou volnosti kolejového úseku
+ úsek obsazen
  Bez kontroly volnosti kolejového úseku

© SPŽ