SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Červen 2008

Lokomotiva řady 218 ČD Cargo
Jedním z exponátů letošního veletrhu drážní techniky Czech Raildays v Ostravě byla i lokomotiva 218.028 společnosti ČD Cargo, prototyp rekonstrukce lokomotivní řady 210 na dvouzdrojové vozidlo. Rekonstrukce začala již v roce 2001 v DKV České Budějovice (viz Rekonstrukce lokomotivy řady 210 na dvouzdrojové vozidlo), ale z důvodu upřednostnění výroby lokomotiv řady 340 bylo její dokončení oddalováno, proto byla dokončena až v polovině roku 2008, už pod hlavičkou ČD Carga, SOKV České Budějovice. Na výrobě se podílela i společnost ČMKS (dnešní CZ LOKO) dodávkou pomocného agregátu a jeho zástavbou.
Lokomotiva je určena na vozbu manipulačních vlaků po tratích elektrizovaných trakční proudovou soustavou 25 kV, 50 Hz AC s možností obsluhy nezatrolejovaných manipulačních kolejí. Toto řešení by mělo přinést finanční úspory oproti obsluze lokomotivami řady 210 s bateriovým vozem (nutnost periodického nákupu nových akumulátorů) a nebo dieselovou lokomotivou po zatrolejované trati, případně úsporu druhé pomocné dieselové lokomotivy, nutné pro obsluhu manipulačních kolejí.
Z lokomotivy řady 210 je použit hlavní rám, kompletní pojezd, kabina a upravené představky. Nové je uspořádání stávajících i nových přístrojů a agregátů, nová je i kabeláž, ovládací a řídící prvky jak v kapotách, tak i v kabině lokomotivy. Zatímco při napájení z trakčního vedení zůstaly zachovány původní provozní parametry, při jízdě s pomocným spalovacím motorem je výkon lokomotivy zhruba třetinový. Pomocný agregát je umístěn v prodloužené části představku a je tvořen spalovacím motorem Caterpillar 3406, nastaveným na výkon 384 kW, a trakčním alternátorem Siemens 1FC2 355-4BO92-Z o jmenovitém výkonu 425 kVA. Z alternátoru jsou po usměrnění napájeny původní trakční motory. Řízení vozidla, trakčních obvodů, pomocného motoru a pomocných pohonů zajišťuje nový elektronický řídící systém BKS 2. Dále byla lokomotiva vybavena klimatizací stanoviště strojvedoucího, zařízením kontroly bdělosti KBS-E, novým elektronickým rychloměrem RE 1xx a radiostanicí VS 47. Napětí stejnosměrné palubní sítě bylo změněno z 48 V na 24 V.
Na fotografii ze dne 17. 6. 2008 se představuje lokomotiva 218.028 v unifikovaném nátěru společnosti ČD Cargo na výstavní ploše v Ostravě.
Text Daniel Brabenec, foto Jiří Konečný
 
 
 
 
25. 7. 2024 © SPŽ 0 Verze 1.3