SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Srpen 2008

Osud vozidel ČD po nehodě ve Studénce
Po neštěstí ve Studénce, ke kterému došlo 8. srpna 2008 (viz Nehoda ve Studénce - osudný den plný osmiček) se vedle odstraňování následků rozhodovalo také o dalším osudu vozidel Českých drah zúčastněných na nehodě. Tři osobní vozy DKV Olomouc, PJ Bohumín, řazené za lokomotivou (dva vozy Bee 50 54 20‑38 009‑7, 50 54 20‑38 024‑6 a jeden vůz Bpee 51 54 20‑70 004‑6) byly zrušeny a na místě budou zlikvidovány. Lokomotiva byla pomocí kolejového jeřábu uložena na transportní podvozky a měla být společně s plošinovým vozem, kde byly naloženy podvozky, přepravena do depa v Bohumíně. Během posunu došlo k vykolejení transportního podvozku a lokomotiva byla odstavena na kusé koleji v žst. Studénka. Při komisionální prohlídce bylo zjištěno velké deformační poškození hlavního rámu lokomotivy, který je na dvou místech zlomen. Tímto byl nad strojem 151.018 v pátek 15. srpna 2008 vyřčen ortel. Pracovníci DKV Praha, PJ Vršovice v následujících dnech provedli základní výzisk náhradních dílů. Vrak lokomotivy 151.018 bude na hlubinovém voze přepraven do Přerova, kde dále poslouží v co největším rozsahu jako zdroj náhradních dílů pro ostatní lokomotivy řady 151, resp. 150.
Z 27 lokomotiv původní řady E 499.2 zůstalo pouze 25, jelikož dva po sobě jdoucí stroje E 499.2017 (nehoda dne 29. 1. 1981) a E 499.2018 (nehoda dne 8. 8. 2008) byly po těžkých nehodách zrušeny. Ve stavu DKV Praha tedy v současné době zůstává 13 strojů řady 150, z nichž 7 kusů bude na konci tohoto roku v upravené verzi 150.2 (viz Pokračující rekonstrukce řady 150 ČD v roce 2008), a 12 strojů řady 151. Tímto klesl počet nejrychlejších lokomotiv ve vozidlovém parku Českých drah s maximální rychlostí 160 km/h na 12 strojů, přičemž turnusová potřeba v GVD 2007/08 je 11. Proto již byl vybrán adept z lokomotivní řady 150 pro rekonstrukci na řadu 151 - provozně a technicky nejlepší 150.023. Použity budou nápravové převodovky ze zrušené 151.018, pokud defektoskopická kontrola nepotvrdí velké poškození ozubených kol. V cílovém stavu tak bude 12 lokomotiv řady 150, resp. 150.2 a 13 strojů řady 151.
Na fotografii je poškozená lokomotiva 151.018, kterak vyčkává 13. srpna 2008 na komisionální prohlídku ve stanici Studénka.
Text a foto Jan Kalivoda
 
 
 
 
30. 11. 2023 © SPŽ 0 Verze 1.3