SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Červen 2013

Lokomotiva 744.001 ve zkušebním provozu se zátěží
Po rozsáhlém testování na zkušebním okruhu ZC VUZ, ve VÚKV a na tratích SŽDC, a po sérii ladění a dokončování ve výrobním závodě přechází lokomotiva 744.001 do zkušebního provozu se zátěží. Od 29. 5. do 7. 6. byla nasazena na vlečce Velkolomu Čertovy schody Tmaň (VČS) ve středních Čechách. Zde byly vykonány zkoušky s měřicím vozem VUZ (měření součinitele rotujících hmot) a zejména funkční zkoušky se zátěží v běžném provozu vlečky VČS na přetazích pohotové zátěže mezi seřadištěm vápenky (velkolomu) a Berounem seřaďovacím nádražím. Vlečka VČS je výhodná pro svá značná stoupání, protisměrné oblouky a frekventovaný provoz (přestože letos byly objem zátěže i frekvence vlečkových vlaků sníženy z důvodu povodní).
Po návratu z Berouna a zastávce ve Velimi následoval přejezd do jižních Čech, když se vydala strojně spolu se zapůjčenou 750.096 KDS přes Jihlavu do Českých Budějovic a byla využita k přepravě zrušených lokomotiv společnosti ČD Cargo z SOKV České Budějovice na vlečku šrotiště firmy EKO Logistics v Kolíně. V polovině června 2013 pak 744.001 vyrazila na sever Čech do pronájmu dopravci SD-Kolejová doprava (SD-KD), pod jehož křídly bude nasazena v náročném provozu na vlečkách v Tušimicích a okolí a na vlacích vedených SD-KD.
Lokomotiva 744.001, prototyp nové generace lokomotiv CZ LOKO se zcela novým designem a koncepcí, opustila poprvé brány výrobního závodu v České Třebové v únoru roku 2012. Jednalo se o jízdy zatím ještě nedokončené lokomotivy ke statickým zkouškám ve VÚKV v Cerhenicích, následované koncem března stejného roku jízdními zkouškami tažené lokomotivy při vyšších rychlostech v traťových úsecích Svitavy - Letovice, Letohrad – Lichkov a Vraňany - Děčín (tehdy byla ještě osazena provizorní kabinou strojvedoucího). V červnu se pak lokomotiva poprvé oficiálně představila veřejnosti na výstavě Czech Raildays 2012 (pro úplnost dodejme, že vůbec první veřejná prezentace tehdy ještě projektované lokomotivy řady 744 proběhla na veletrhu MSV Brno v roce 2010 ve formě hotových podvozků. Na veletrhu InnoTrans 2010 v Berlíně byl prezentován model celé lokomotivy, ale v tehdejším uvažovaném provedení s kapotami obvyklého tvaru bez pozdější designové úpravy). V průběhu letních prázdnin roku 2012 lokomotiva ještě během oživování několikrát navštívila zkušební okruh ZC VUZ k provedení dalších zkoušek a k ladění řídicího systému lokomotivy. V září následovala očekávaná a dlouho připravovaná prezentace na veletrhu Innotrans 2012 v Berlíně. Počátkem října uskutečnila 744.001 svoji první samostatnou zkušební jízdu na trati SŽDC v úseku Česká Třebová - Skalice nad Svitavou. Opakovaná zkoušení, měření a ladění trakčních obvodů, pomocných pohonů, EDB, zabezpečovacích zařízení a odstranění závad a nedostatků, které vyplynuly z předešlého zkoušení, pokračovaly až do dubna 2013, a to jak u výrobce v České Třebové, tak na zkušebním okruhu ZC VUZ. V dubnu následovaly další zkušební jízdy na tratích SŽDC mezi Velimí, Sebuzínem, Mělníkem a Havlíčkovým Brodem a výše zmíněné první nasazení v ostrém provozu na vlečce VČS.
Řada 744.0 je čtyřnápravová dieselelektrická lokomotiva se střídavým (AC/AC) přenosem výkonu, s kapotovým uspořádáním a věžovou kabinou strojvedoucího, určená pro středně těžký posun a traťovou službu. Prototypová 744.001 je osazena spalovacím motorem Caterpillar 3508C o výkonu nastaveném na 1000 kW (na přání zákazníka lze dosadit i motor 3512C o výkonu 1550 kW). Spalovací motor pohání sdružený trakční a pomocný alternátor Siemens Drásov 1FC2 631. Z trakčního alternátoru je elektrický výkon přenášen přes stejnosměrný meziobvod a trakční střídače na čtyři valivě uložené tlapové asynchronní trakční motory. Uspořádání dvojkolí lokomotivy je B'o B'o, maximální rychlost 100 km/h, hmotnost 72 t, maximální tažná síla 239 kN. Řízení lokomotivy a všech subsystémů zajišťuje elektronický regulátor MSV elektronika. Na lokomotivě bylo poprvé uplatněno nové designové řešení CZ LOKO „Nouvell“ se zaoblenými hranami kabiny a kapot. Podobné konstrukční řešení a stejný design byl uplatněn i u první širokorozchodné lokomotivy pro Litvu TEM LTH.
Na horní fotografii pózuje 744.001 ve společnosti stroje 740.782 v Tmani dne 6. 6. 2013 během funkčních zkoušek na zdejší vlečce. Spodní fotografie ze dne 9. 8. 2012 zachycuje stejnou lokomotivu během jedné z mnoha zkoušek na malém zkušebním okruhu ZC VUZ (zde konkrétně při měření podvozků).
Text Daniel Brabenec, foto Michal Kozuk
 
 
 
 
21. 6. 2024 © SPŽ 0 Verze 1.3