SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Listopad 2016

Druhá lokomotiva řady 723.7 pro Třinecké železárny
V listopadu 2016 vyjela z bran jihlavského závodu CZ LOKO třetí rekonstruovaná lokomotiva řady 723.7. Stroj 723.703 si objednaly Třinecké železárny, které již od loňska vlastní i první vyrobenou lokomotivu (viz Lokomotiva 723.701 pro Třinecké železárny). Druhá v pořadí - 723.702 - je nasazována na vlečce ropné rafinérie v srbském Pančevu (viz Lokomotiva 723.702 pro srbského zákazníka NIS). U výrobce jsou zatím všechny vyrobené lokomotivy této řady zařazeny pod obchodní označení EffiShunter 500 (číslem je vyjádřen přibližně výkon spalovacího motoru), připravována je ale i varianta EffiShunter 700 s motorem Caterpillar C 27.
723.703 je stejně jako obě předchozí vybavena spalovacím motorem Caterpillar C18 o jmenovitém výkonu 522 kW a trakčním a pomocným alternátorem Siemens, přenos výkonu na čtyři hnané nápravy je elektrický střídavě stejnosměrný. Elektricky hnané jsou i pomocné pohony lokomotivy. Dále je lokomotiva vybavena dvojčlenným řízením, předehřevem spalovacího motoru a systémem mazání okolků plastickým mazivem. Maximální rychlost vozidla je 80 km/h, celková hmotnost 72 t, hmotnost na nápravu 18 t. Stejně jako u 723.701 je i u tohoto stroje provedeno uložení hlavního rámu na podvozcích pomocí plochých toren z důvodu projíždění oblouky malých poloměrů, zatímco stroj 723.702 má toto uložení provedeno standardně pomocí pryžokovových sloupků. Oproti 723.701 je druhý stroj pro Třinecké železárny vybaven klimatizací kabiny strojvedoucího.
Příjezd 723.703 ze zkušební jízdy ze Žďáru nad Sázavou do železniční stanice Havlíčkův Brod, odkud bude dále po úvrati pokračovat do Jihlavy, dokumentuje fotografie z 11. 11. 2016. O pět dní později vyrazila lokomotiva z místa výroby ke svému majiteli.
Text a foto Daniel Brabenec
 
 
 
 
26. 5. 2024 © SPŽ 0 Verze 1.3