SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Listopad 2016

Diagnostická jednotka nedestruktivní diagnostiky tratí SŽDC
SŽDC v poslední době investuje nemálo prostředků do obnovy svých speciálních vozidel. Po nákupu strojů pro údržbu a opravy drážní infrastruktury se do popředí dostává i otázka měřicích a diagnostických vozidel. V současné době tuto kategorii zastupuje nová jednotka pro nedestruktivní diagnostiku tratí, která následuje po malé měřicí drezíně MMD.1 (viz Rekonstruovaná měřicí drezína MMD.1 SŽDC), určené především pro práci na kolejích v železničních stanicích.
V roce 2014 SŽDC vyhlásila výběrové řízení na dodání třívozové diagnostické jednotky nedestruktivního měření tratí (DJ NDT), složené z hnacího motorového vozu, měřicího vloženého vozu a vozu řídicího. Vítězem výběrového řízení se stala v březnu 2015 firma NDCon LOGIC s výslednou cenou zakázky necelých 148 mil. Kč, samotnou realizaci přestavby vozidel uskutečnila jako subdodavatel společnost CZ LOKO, dodávku měřicí techniky zajistila jako druhý subdodavatel společnost MÁV Központi Felépítményvizsgáló. SŽDC dodala pro přestavbu dva své stávající měřicí vozy, vhodné hnací vozidlo pro jednotku zajišťoval vítěz výběrového řízení.
Z důvodu zaplnění vlastních výrobních prostor si společnost CZ LOKO pronajala pro rekonstrukci vozidel jednotky halu v DKV Česká Třebová. Hnací vůz DJ NDT vznikl přestavbou motorového vozu 850.006. Stejně jako na řídicí vůz bylo i na hnací vůz dosazeno nové čelo obdobného provedení jako na MVTV 2.2. Místo druhého čela byl vytvořen mezivozový přechod do vloženého vozu. Původní spalovací motor byl nahrazen novým Caterpillar C27 o výkonu 655 kW, hydrodynamický přenos výkonu pomocí stávající převodovky zůstal zachován. V interiéru vznikla dvě spací kupé, konferenční místnost a sociální zázemí pro osádku jednotky. Vložený měřicí i řídicí vůz vznikly přestavbou dvou vozů Postw. Mezi podvozky měřicího vozu je umístěn nový měřicí podvozek, určený pro defektoskopické měření vad kolejnic. Vůz je takto schopen zajistit ultrazvukové měření vad kolejnic, měření povrchových vad kolejnic vířivými proudy a videoinspekci kolejnic. V samotném voze je umístěna technologie diagnostiky, skladové a dílenské prostory a měřicí místnost. V řídicím voze jsou další tři kupé pro potřeby posádky, kuchyňka a sociální zázemí. Maximální rychlost jednotky je 110 km/h, hmotnost hnacího vozu 58,5 t, měřicího vozu 49,2 t, řidícího vozu 42,7 t, nejvyšší hmotnost na nápravu 16 t.
V druhé polovině roku 2016 byla DJ NDT postupně výrobně dokončována a počátkem listopadu 2016 se podrobila zkouškám na zkušebním okruhu ZC VUZ Velim. Poté následovaly zkušební jízdy v okolí České Třebové a koncem října i první zkušební měření v Pardubicích na vlečce do Černé za Bory. Počátkem listopadu se provádělo měření a zkušební jízdy v okolí České Třebové, od 7. 11. 2016 pak byla DJ NDT testována mezi Prahou a Libčicemi nad Vltavou. Hnacímu vozu jednotky bylo Drážním úřadem (DÚ) přiděleno EVN 99 54 9162 002-8. V následujím období se předpokládá dokončení zkoušek a schválení DJ NDT u DÚ. Na dokončení čeká i vnější nátěr jednotky, aby odpovídal jednotnému provedení vozidel SŽDC.
Na snímku z 9. 11. 2016 projíždí diagnostická jednotka v čele s řídicím vozem mezistaničním úsekem Roztoky u Prahy - Libčice nad Vltavou v rámci zkoušek měřicí aparatury.
Text Daniel Brabenec, foto Šimon Prečuch
 
 
 
 
17. 7. 2024 © SPŽ 0 Verze 1.3