SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Únor 2017

České lokomotivy pro turecké železárny Erdemir
V roce 2016 se podařilo společnosti CZ LOKO uzavřít smlouvu na dodávku dalších dvou lokomotiv do Turecka. Navazuje tím na kontrakt ze srpna 2014, kdy byly stroje 741.708 a 709 přepraveny do Turecka stavební firmě OHL. Ta je následně předala tureckým drahám TCDD jako součást zakázky na výstavbu podmořského tunelu Marmaray (viz Marmaray - první mezikontinentální tunel). Lokomotivy jsou deponovány u obou vyústění tunelu a slouží zde jako záchranná vozidla pro případ mimořádností.
Nové lokomotivy řady 744.7, jejichž výroba se uskutečnila v jihlavském závodě CZ LOKO, jsou určeny pro železárnu a ocelárnu Erdemir sídlící ve městě Ereğli na pobřeží Černého moře v provincii Zonguldak. Jedná se o druhou největší tureckou ocelárnu a jejím vlastníkem je investiční fond OYAK. Zajímavostí této železárny je rozsáhlé vlečkové kolejiště, které ale není napojené na veřejnou železniční síť - nejbližší trať končí ve městě Zonguldak, vzdáleném zhruba 35 km. Lokomotivy označené výrobcem jako 744.704 a 705 ponesou u svého provozovatele označení L 18 a L 19 a číselně navážou na stávající podnikové lokomotivy Erdemir, dříve dodávané především tureckou lokomotivkou Tülomsaş.
Zmiňované lokomotivy 744.704 a 705 vychází z modulárního provedení strojů řady 741.7, kabiny strojvedoucího jsou však modernější konstrukce - dosud byly montovány na lokomotivy řady 723.7. Patří tedy k nové generaci lokomotiv, i když pořadím navazují na předchozí vyrobené 744.701 - 703. Zdrojem energie pro pohon lokomotivy je spalovací motor Caterpillar 3508C o výkonu nastaveném na 1000 kW ve spojení s trakčním alternátorem Siemens, z kterého jsou po usměrnění napájeny elektrickým proudem čtyři tlapově uložené trakční motory. Kabina strojvedoucího je vybavena klimatizací, výparníková jednotka je z důvodu požadavku na sníženou výšku lokomotivy umístěna místo na střeše v pultu strojvedoucího nad lednicí. Přímočinná i samočinná brzda je elektricky ovládaná, instalována je i brzda elektrodynamická. Řídicí a diagnostický systém dodala MSV Elektronika, jeho součástí je i dvojčlenné řízení lokomotiv. Vytápění kabiny strojvedoucího je teplovodní pomocí kaloriferů odpadním teplem z chladicího okruhu spalovacího motoru. Návěstní i dálková světla jsou osazena LED diodami, přičemž jako reflektory jsou použity jak svítilny v boxech nad rámem, tak i svítilna v horní části čelní kapoty, která je v Evropě pro změnu využívána jako návěstní. Z bezpečnostních důvodů pro upozornění na pohybující se lokomotivu jsou nad horními reflektory umístěny výstražné oranžové majáky. Uložení hlavního rámu na podvozcích je řešeno pomocí plochých toren z důvodu požadavku na průjezd oblouky malých poloměrů. Maximální rychlost lokomotivy je 80 km/h, celková hmotnost 72 t, hmotnost na nápravu 18 t.
Zkušební jízdy obou lokomotiv proběhly v první polovině února 2017, následně byly oba stroje postupně podrobeny jízdám se zátěží na vlečce Velkolomu Čertovy schody Tmaň u Berouna. Po završení zkoušek se vydají oba stroje na dlouhou cestu do Turecka. Na horní fotografii z 8. 2. 2017 se prezentuje 744.704 během zkušební jízdy z Jihlavy do Žďáru nad Sázavou při průjezdu žst. Havlíčkův Brod. Dolní fotografie dokumentuje stroj 744.705 ve výrobním závodě v Jihlavě při přípravě na zkoušku dvojčlenného řízení s 744.704.
Text a foto Daniel Brabenec
 
 
 
 
29. 2. 2024 © SPŽ 0 Verze 1.3