Provoz „pendolin“ řady 680

Jednotka 680.007 projíždí jako spoj SuperCity „Pendolino“
modernizovaným úsekem Třebovice v Čechách - Rudoltice v Čechách,
kde se kromě jiného nachází zkušební úsek pevné jízdní dráhy.
(foto Pavel Větříšek 11. 6. 2006)
680.006 projíždí úsekem Čáslav - Kutná Hora v rámci měření přechodových
jevů při průjezdu styku napájecích soustav DC 3 kV a AC 25 kV, 50 Hz.
(foto Pavel Větříšek 9. 9. 2006)
Jednotka 680.005 s vlakem SC 74 Smetana před zastávkou Pouzdřany.
(foto Jan Palán 26. 4. 2008)
„Zamračená“ 749.006 přepravuje jednotku 680.003 z libeňského depa na ONJ.
Na snímku je souprava zachycena při průjezdu výhybnou Vítkov.
(foto Richard Lužný 1. 8. 2007)
Vlajkovou loď Českých drah - vysokorychlostní jednotku s nuceným naklápěním vozových skříní řady 680 jistě není nutno představovat. Díky masivní reklamní kampani pronikla do povědomí nejen odborné, ale zejména laické veřejnosti. První jednotka „pendolino“ přijela do Česka v roce 2003. Po slavnostním představení započal maraton zkoušek, který byl završen schválením jednotek řady 680 a vydáním průkazu způsobilosti českým Drážním úřadem (viz Česká „pendolina“ v provozu).
Pravidelnému provozu řady 680 předcházel zkušební provoz mezi Prahou a Děčínem. Avšak historicky prvním grafikonem vlakové dopravy, ve kterém se objevily vlaky SC Pendolino vedené elektrickými jednotkami řady 680, byl až GVD 2005/2006. Spojení Ostravy s Prahou, tedy vozbu vlaků SuperCity, zabezpečovaly dvě jednotky v TS 641 (GVD zahajovaly jednotky 680.002 a 005), v jednodenní TS 642 byla zařazena jedna souprava (GVD zahajovala 680.003). Jedna jednotka byla zařazena letmo na rameni Praha – Břeclav pro vozbu vlaků 134/571/570/135 (GVD zahajovala 680.004).
Druhý rok provozu českých „pendolin“ v grafikonu 2006/2007 byl ve znamení rozšíření teritoria působnosti do Rakouska a na Slovensko. Tři jednotky v TS 641 opět zabezpečovaly vozbu vlaků SuperCity mezi Prahou a Ostravou. Dvoudenní TS 642 obsahovala vlaky 134/75/74 a 73/72/135 zajíždějící z Prahy-Holešovic do stanic Wien Südbhf. a Bratislava hl. st.
Třetí a před několika dny ukončený GVD 2007/2008 byl téměř stejný jako předchozí. Třídenní TS 641 opět zabezpečovala vozbu vlaků SC Pendolino mezi Prahou‑Holešovicemi a Ostravou hl. n. Druhá TS 642 byla určena pro dvě jednotky řady 680 a obsluhovala stejné vlaky jako v minulém grafikonu, tzn. 134/75/74 a 73/72/135. S platností od 15. června 2008 byla zavedena jednodenní TS 642A. Do této turnusové skupiny byly zařazeny tzv. „Brněnské expresy“ 573/572/579/578. I když byl inventární stav řady 680 v DKV Praha 7 vlaků, jednotka „pendolino“ nebyla na těchto spojích garantována, protože 680.003 byla v době zavedení TS 642A stále odstavena po vykolejení u Dolních Počernic. V této situaci byla turnusová potřeba 6 jednotek řady 680.
Nastupující jízdní řád 2008/2009 je ve znamení velkých změn v provozu těchto jednotek. S platností od 14. prosince 2008 již zůstává pouze TS 641 určená pro pět jednotek. Vlaky SC Pendolino vedené elektrickou jednotkou řady 680 zajížděly s cestujícími tři roky pouze do stanice Ostrava hl. n., i když některé pokračovaly soupravově do Bohumína. V novém jízdním řádu jsou vlaky 500, 502, 507, 509 a 511 prodlouženy až do Bohumína, ostatní vlaky končí resp. začínají na ostravském hlavním nádraží. Další změna se týká protilehlé koncové stanice vlaků SuperCity. „Pendolina“ již nezajíždí na nádraží Praha-Holešovice, ale jsou přesunuta na pražské hlavní nádraží. Tři roky byly elektrické jednotky řady 680 vedeny na síti SŽDC a ŽSR strojvedoucími DKV Praha, PP Praha hl. n., pouze v úseku Břeclav – Wien byly obsazovány strojvedoucími ÖBB Personenverkehr. Od 14. prosince 2008 byli do elitního turnusu po dlouhých urgencích zařazeni také strojvedoucí DKV Olomouc, PJ Bohumín. Tito budou mít na starosti vozbu vlaků 500/503 a 506/509. Ostatní obsazení strojvedoucími zůstává zachováno. I nadále pokračuje zajíždění „pendolin“ do stanic Bratislava hl. st. a Wien Südbhf. Došlo pouze k již tradičnímu přejmenování a přečíslování některých vlaků. Do Rakouska zajíždí „pendolina“ na vlacích SC/EC 14/15 Smetana a SC/EC 16/17 Antonín Dvořák. Na Slovensko zůstal zachován vlak Slovenská strela, ovšem pod novým číslem SC 18/19.
Ani provoz nových a moderních vlaků se neobejde bez pravidelné péče správkárny. Plánovaná údržba „pendolin“, tzv. provozní ošetření (E0) a malá prohlídka (EM), se provádí v závislosti na kilometrickém proběhu v domovské provozní jednotce na Odstavném nádraží Jih. Jednotky řady 680 se také dle kilometrického proběhu přistavují do periodických oprav – vyvazovací oprava (EVY) a hlavní oprava (EH). Všechny vyvazovací opravy byly prováděny v areálu DKV Praha, PJ ONJ a PJ Libeň. Opravu podvozků prováděla dceřiná společnost DPOV‑PSO Nymburk. Po ukončení opravy byla jednotka přepravena lokomotivou řady 749 nebo 751 PJ Praha Vršovice na váhu, která je v areálu firmy MOVO Plzeň. Poté byla jednotka přepravena na železniční zkušební okruh do Cerhenic, kde byly ověřeny základní funkce a systémy. Jako první byla v červenci 2007 zahájena vyvazovací oprava na jednotce 680.003, kterou v září následovala 680.002 a v listopadu 680.004. V roce 2008 byla vyvazovací oprava zahájena v lednu na 680.005, v dubnu na 680.006, v květnu na 680.007 a koncem srpna na 680.001. Tímto byl první cyklus vyvazovacích oprav „pendolin“ ukončen. Již koncem října 2008 začala další etapa - vyšší stupeň periodických oprav. K vykonání první hlavní opravy (EH) byla přistavena jednotka 680.002.
Ani „pendolinům“ se nevyhýbají mimořádné události a nehody. Dne 1. prosince 2007 došlo u zastávky Praha-Dolní Počernice k lomu kolejnice a následnému vykolejení jednotky 680.003 na spoji SC 507. Shodou okolností byla „trojka“ v provozu pouhé tři měsíce po ukončené vyvazovací opravě a v prosinci již byla po vykolejení opět odstavena. Osm měsíců trvající oprava jednotky byla ukončena 31. července 2008, poté proběhlo slavnostní předání vlaku zpět do provozu za účasti vrchního přednosty DKV Praha.
„Pendolina“ i přes různé nehodové události, ať už při střetu se silničními vozidly, zvěří či sebevrahy, kteří si tento ostře sledovaný vlak velmi oblíbili, najíždí další a další kilometry. Jednotka 680.002 dosáhla 13. září 2008 na spoji SC 501 jako první 1 000 000 najetých kilometrů a následují ji další jednotky. Celkový kilometrický proběh všech českých „pendolin“ se pomalu blíží k číslu 7 000 000.

Text Jan Kalivoda


Oběhy jednotek řady 680 DKV Praha, PJ ONJ pro GVD 2008/2009

Jednotky řady 680 ČD - TS 641 (5 x 680)
1. den
Sv 29555Praha ONJ 5:26 - Praha hl. n. 5:34 
SC 15Praha hl. n. 5:57 - Wien Südbhf. 10:02 
SC 14Wien Südbhf. 10:58 - Praha hl. n. 15:01 
SC 507Praha hl. n. 15:23 - Bohumín 18:42X, 6
SC 507Praha hl. n. 15:23 - Ostrava hl. n. 18:32+
SC 510Ostrava hl. n. 19:27 - Praha hl. n. 22:35+
Sv 29510Praha hl. n. 23:04 - Praha ONJ 23:12+
jednotka v + přechází z 29510 na 29555
2. den
SC 500Bohumín 5:17 - Praha hl. n. 8:35 
SC 503Praha hl. n. 9:23 - Ostrava hl. n. 12:32 
SC 506Ostrava hl. n. 13:27 - Praha hl. n. 16:35 
SC 509Praha hl. n. 17:23 - Bohumín 20:42 
3. den
SC 502Bohumín 7:17 - Praha hl. n. 10:35 
Sv 29502Praha hl. n. 10:51 - Praha ONJ 11:01 
Sv 29559Praha ONJ 17:39 - Praha hl. n. 17:48 
SC 19Praha hl. n. 18:23 - Bratislava hl. st. 22:20 
4. den
SC 18Bratislava hl. st. 5:39 - Praha hl. n. 9:35 
SC 17Praha hl. n. 10:57 - Wien Südbhf. 15:02 
SC 16Wien Südbhf. 15:58 - Praha hl. n. 20:01 
Sv 29556Praha hl. n. 20:18 - Praha ONJ 20:27X, 6
SC 511Praha hl. n. 20:23 - Bohumín 23:42+
jednotka v + přechází z 511 na 500
1a. den
Sv 29501Praha ONJ 4:46 - Praha hl. n. 4:54X
SC 501Praha hl. n. 5:23 - Ostrava hl. n. 8:32X
SC 504Ostrava hl. n. 9:27 - Praha hl. n. 11:32X
Sv 29505Praha ONJ 12:53 - Praha hl. n. 13:006, +
SC 505Praha hl. n. 13:23 - Ostrava hl. n. 16:32 
SC 508Ostrava hl. n. 17:27 - Praha hl. n. 20:35 
Sv 29508Praha hl. n. 21:04 - Praha ONJ 21:13 
 
Průměrný denní běh: 1 188 km


© SPŽ