Lokomotivy řady 751 DKV Ostrava v GVD 2003/2004

Stroj 751.374 je v čele Pn 48066 Karviná-Doly - Linz Stahlwerke
připraven k odjezdu z výchozí stanice vlaku (10. prosince 2003).
Lokomotiva 751.101 v čele vlaku Pn 60065 BIOCEL Paskov závod - Ostrava
báňské nádraží VOK se blíží ke stanici Paskov (14. dubna 2003).
V úseku Odbočka Chotěbuz - Český Těšín je 21. února 2004 zachycena
lokomotiva 751.009 v čele uhelného vlaku z Karviné-Dolů do Třince.
Lokomotiva 751.148 (bohumínská "dispečerka" D5) je v čele
Pn 1. nsl 60799 Doubrava - Nürnberg zachycena v úseku
Doubrava - Orlová (21. ledna 2004).
Ještě v druhé polovině 90. let minulého století byla v motorové trakci Ostrava baštou "čmeláků". Avšak s tím jak šestinápravové lokomotivy upadly u kompetentních pracovníků Českých drah v nemilost, začala jejich postupná náhrady stroji řady 751 a 742.
Úplně první "berty" do Ostravy dorazily v roce 1999 a jednalo se o pražské stroje 751.101, 751.145 a 751.220. V následujících dvou letech pak bylo do Ostravy předáno dalších 17 strojů této řady a to především z DKV České Budějovice (751.009, 016, 086, 089, 093, 096, 098, 105, 136, 143, 148, 151, 152 a 177), v menší míře i z DKV Česká Třebová (751.088, 374) a Olomouc (751.149). V současnosti je pak v Ostravě dislokováno celkem 18 "zamračených", neboť stroje 751.016 a 751.177 byly zrušeny a čekají v České Třebové na fyzickou likvidaci.
V grafikonu vlakové dopravy 2003/2004 je v DKV Ostrava turnusováno osm "bert" v sedmi turnusových skupinách (TS). Ve všech případech se jedná o dispečerské výkony s informativními oběhy. Nasazení na konkrétní vlak je velmi proměnlivé a řídí se momentální potřebou.
V TS 701 je turnusován jeden stroj na ostravský dispečerský výkon T1, kam patří především vozba Pn vlaků mezi Ostravou báňským nádražím VOK a Biocelem Paskov. TS 702 s jedním strojem obsazovaným strojvedoucím SLČ Ostrava-Kunčice zahrnuje dispečerský výkon T2, což zahrnuje výkony podle momentální potřeby v okolí Ostravy-Kunčic. Na bohumínské "dispečerce" D5 je nasazován stroj z TS 703 (obsazuje SLČ Bohumín), jehož hlavní náplní je vozba nákladních vlaků na bývalé Košicko-bohumínské dráze a nynější vlečce OKD, Dopravy (OKDD) v úseku Bohumín - Doubrava. Lokomotiva z TS 704 je nasazena na dispečerský výkon B1 v Ostravě hlavním nádraží, což znamená především přetahy po ostravském uzlu.
Další dvě turnusové skupiny - TS 705 a TS 706 - jsou obsazovány strojvedoucími SLČ Český Těšín. V TS 705 je nasazen jeden stroj na dispečerském výkonu B2, v TS 706 pak jedna spojená dvojice s dvojčlenným řízením na "dispečerce" DKD. S těmito lokomotivami se lze setkat především na vlečce OKDD v úseku Louky nad Olší - Karviná-Doly (v menší míře i v úseku Karviná-Doly - Doubrava - Bohumín) kde zabezpečují vozbu uhelných a vyrovnávkových vlaků. Tyto vlaky přepřahají z/na elektrickou trakci v žst. Louky nad Olší s výjimkou uhelných vlaků pro Třinecké železárny, které jsou zpravidla v celé trase Karviná-Doly - Třinec vedeny v nezávislé trakci. Posledním turnusovaným strojem je jedna "berta" v havířovské TS 721. Ta je se strojvedoucím SLČ Havířov nasazována na dispečerský výkon D12, což znamená především vozbu nákladních vlaků po vlečce OKDD v úseku Havířov - Prostřední Suchá, ale - vzhledem ke slábnoucím výkonům na této trase - je možno se s ní setkat i na jiných výkonech v okolí Havířova.
Obecně lze říci, že kromě vozby vlaků se smíšenou zátěží (tj. především přetahy mezi jednotlivými nádražími ostravského uzlu a Bohumínem, Pn vlaky do Biocelu Paskov) je hlavním úkolem zdejších dispečerek přeprava ucelených vlaků uhlí a prázdných vozů pro nakládku tohoto substrátu. Na těchto vlacích se s nimi můžeme setkat - kromě elektrizovaných tratí - i na dvoukolejném neelektrizovaném úseku Ostrava báňské nádraží - Vratimov či na následujících úsecích rozsáhlé vlečkové sítě OKDD: Louky nad Olší - Karviná-Doly - Doubrava - Bohumín, Havířov - Prostřední Suchá, Albrechtice u Českého Těšína - ČSM sever - Karviná-Doly a Vratimov - Paskov OKDD. Právě na těchto úsecích z velké části postižených poklesy způsobenými důlní činností se ukazuje neuváženost nahrazení "čmeláků" stroji řady 751, neboť na mnoho výkonů, které zvládly lokomotivy řady 770/771 jednoduše, musí být nyní nasazován postrk resp. přípřež.
Je-li turnusováno osm lokomotiv a jeden stroj (751.098) je neprovozní, zbývá ještě 9 lokomotiv, které jsou vedeny jako záloha nebo jsou nasazovány letmo. Zejména s výstavbou II. tranzitního koridoru souvisí zvýšená potřeba letmých strojů. Ty jsou nasazovány především pro přetahy vlaků vedených elektrickými lokomotivami při napěťových výlukách (obvykle společně s několika zbývajícími ostravskými "čmeláky") a také na vozbu odklonových vlaků zejména na trati Ostrava - Valašské Meziříčí (viz Odklony mezi Ostravou a Valašským Meziříčím a Poslední odklony v Beskydech?). Zejména při jízdě v čele odklonů v náročných sklonových podmínkách Moravskoslezských Beskyd si železniční fandové (méně již místní obyvatelé) mohli vychutnat zvukové efekty "bert", neboť - s výjimkou strojů 751.093, 751.096 a 751.136 - nejsou ostravské lokomotivy této řady vybaveny tlumičem.

Text a foto Petr Štefek

© SPŽ