Provoz vlaků na Jihlavsku v GVD 2004/2005

Jak se již stává pravidlem, i s příchodem tohoto GVD, platného od 12. 12. 2004, došlo opět k některým významným
750.118-2 s R 665 České Budějovice - Brno hl. nádraží projíždí Přibyslavicemi
poblíž žst. Okříšky (17. 7. 2004).
změnám v železniční dopravě na Jihlavsku a vybraných tratích krajů Jihomoravského a Vysočiny. Nejvýznamnější z nich je zavedení dvouhodinového taktu rychlíků mezi Českými Budějovicemi, Jihlavou a Brnem. V osobní dopravě je i nadále preferováno rameno Žďár nad Sázavou - Havlíčkův Brod - Jihlava - Horní Cerekev. S novým rozdělením DKV a připadnutím PJ Jihlava pod DKV Brno od 1. 7. 2004 došlo i k rozdělení vozebních ramen. DKV České Budějovice obsluhuje celé rameno Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod v rychlíkové a nákladní dopravě (kromě místních výkonů), osobní vlaky jsou rozděleny mezi DKV České Budějovice a DKV Brno. Ostatní uvedené tratě obsluhují vozidla DKV Brno.
Nová organizace DKV se projevila i ve změně nasazovaných vozidel, kdy DKV České Budějovice předalo všechny "plecháče" řady 242 DKV Plzeň, a na rameno Veselí nad Lužnicí - České Budějovice tak jsou nasazovány pouze "laminátky" řady 240, případně 230. Další novinkou je nasazování dvojčlenně spojených lokomotiv řady 240 v nákladní dopravě převážně na vozbu uhelných vlaků na celém rameni Horní Dvořiště - Brno-Maloměřice. To se projevilo snížením počtu postrkových lokomotiv na projížděné trase. Z nákladní dopravy na Znojmo a Studenec byly vytlačeny stroje řady 751 lokomotivami řady 742 s tím, že na Rn a Pn vlacích je nasazena dvojice dvojčlenně ovládaných lokomotiv, na Mn vlacích jezdí lokomotivy samostatné.
Všechny rychlíky mezi Českými Budějovicemi a Brnem jsou opět vedeny po trati č. 240 Jihlava - Třebíč - Brno, navíc je veden jeden pár rychlíků pod čísly 668 / 669. Zvýšení počtu rychlíků na této trati se projevilo v osobní dopravě značným snížením počtu osobních vlaků v klasické soupravě. Na osobních vlacích je kromě provozně nespolehlivých motorových vozů řady 850 nadále turnusována řada 742 a ve zkušebním provozu i řada 835. Dále došlo ke zrušení obou párů spěšných vlaků mezi Znojmem a Havlíčkovým Brodem, v jejich trase jedou vlaky osobní s tím, že ranní končí jízdu v Jihlavě, odpolední v Okříškách. Na tento výkon je nasazen motorový vůz řady 842 PJ Břeclav, čímž došlo k ukončení nasazování motorových vozů řady 850 na rameni Znojmo - Okříšky.
Již v minulém GVD byly na manipulační vlak mezi Okříškami a Studencem nasazovány místo turnusem určených strojů řady
Ještě nedávno běžný obrázek na trati 241 - 751.103-3 s Mn 82471 z Okříšek
do Moravských Budějovic přijíždí ke Stařči (17. 7. 2004).
749 lokomotivy řady 751, tato řada zde zůstala zachována ještě krátce po začátku platnosti nového GVD. Po odchodu obou lokomotiv řady 749 z Jihlavy do Českých Budějovic nastal v Jihlavě problém s náhradními lokomotivami s topným alternátorem za neschopné lokomotivy řady 754 a navíc za motorové vozy řady 850. Přes léto tyto náhrady zajišťovaly lokomotivy řady 751, koncem léta pak byla do Jihlavy jako záložní stroj předisponována brněnská 750.118. Od té doby se v Jihlavě vystřídala na tomto postu většina brněnských "nulek" a stroj 754.025. Od července byl s odchodem posledních strojů řady 751 počet záložních strojů řady 750 zvýšen na dva.
Po loňském a předloňském přečíslování většiny nákladních vlaků letos už k žádným významným změnám nedošlo, trasy nákladních vlaků zůstaly také v podstatě zachovány. Určité změny se projevily jen u manipilačních vlaků do Moravských Budějovic, který jede jako přímý Jihlava - Moravské Budějovice a zpět, a u manipulačního vlaku mezi Kostelcem u Jihlavy a Telčí, kde byl zrušen ranní zájezd do Kostelce u Jihlavy. Manipulační vlak do Moravských Budějovic obsluhuje podle potřeby i lokálku do Jemnice. Tam původně zajížděl manipulační vlak ze Znojma, ten byl ale v dopolední trase zrušen a zachován zůstal jen večerní vlak do Moravských Budějovic.
Řazení rychlíků zůstává i v tomto GVD téměř beze změn, pouze souprava R 861/860 byla zkrácena na 3 vozy Bt a 1 Bg vyřazením služebního vozu a vozu AB. Osobní vlaky v klasické soupravě jsou sestaveny ze tří vozů Bdmtee nebo ze soupravy Bmto + BDs (kromě trati Jihlava - Brno). V odpoledních hodinách je na trati mezi Havlíčkovým Brodem a Horní Cerekví využívána na dvou párech osobních vlaků souprava od R 860. Při poruchách vozů Bmto nebo Bdmtee jsou využívány vozy B250, případně v menší míře i Bt277. Osobní vlaky s lokomotivami řady 742 PJ Brno-Maloměřice jsou složeny ze dvou nebo tří vozů Bmx. Naopak motorové vozy 850 vezou maximálně jeden vůz Bmx, motorové vozy řady 842 pak jeden vůz 010. Na trati Znojmo - Okříšky se v podobě náhrad můžeme od léta znovu setkat i s motorovým vozem řady 830 a to konkrétně s 830.107, přesunutým do Znojma z Horních Heršpic. V rámci zkušebního provozu zajíždí na trať 240 také zapůjčená motorová jednotka 835.001 + 835.201, nasazovaná DKV Brno na osobní vlaky do Třebíče a o víkendech i do Jihlavy. Při odstávkách je nahrazována řadou 850 nebo heršpickým 830.224. Na trať do Jihlavy jsou přednostně nasazovány rekonstruované stroje řady 850 (850.010, 015, 021, 028, 030, 031, 032, 048), nerekonstruovaným náleží spíše výkony na trati Moravské Bránice - Oslavany.
V rámci změn v organizaci DKV od 1. 7. 2004 došlo i k reorganizaci podřízených služeben. S novým grafikonem pak došlo
Řada 240 nahradila na trati 225 na R vlacích řadu 242 - zde se představuje
240.108-1 v čele R 669 "Junák" z Plzně do Brna u Spělova (26. 7. 2005).
v některých služebnách k částečné výměně lokomotivního parku. PJ Telč se stala provozním pracovištěm (PP) PJ Jihlava, spolu s PP Okříšky a PP Velké Meziříčí. Do Telče byla místo záložní 751.364 předisponována 742.452, která tvoří zálohu stroji 714.016. Jako druhá záložní lokomotiva byla do poloviny června v Telči umístěna i 751.315. V osobní dopravě zůstávají motorové vozy řady 810. PJ Jihlava opustily v lednu lokomotivy 751.333, 364 a 382 (předání do DKV Praha) a ještě v prosinci i stroj 714.026 (nasazen v PJ Tišnov). Naopak do Jihlavy byly postupně předány po opravě v Havlíčkově Brodě čtyři lokomotivy z PJ Děčín - 742.162, 283, 295 a 370. V PJ Havlíčkův Brod jsou i nadále nasazovány stroje řady 742, jen manipulační vlaky do Humpolce a Šlapanova turnusově připadají řadě 731. Na Mn vlacích do Hlinska v Čechách jezdí stále dvojice lokomotiv řady 742, na manipulačních vlacích ze Žďáru nad Sázavou do Ledče nad Sázavou a Golčova Jeníkova je po roční přestávce nasazován opět "hybrid" 210.073 + 742.429. Novinkou je i nasazování lokomotivy řady 210 na Mn vlak z Křižanova do Brna a opětovné zajíždění řady 714 s manipulačním vlakem na lokálku do Velkého Meziříčí.

V dalším textu je uveden provoz na tratích, nacházejících se větší částí v hranicích kraje Vysočina, konkrétně na trati 225 Jihlava - Veselí nad Lužnicí, 227 Kostelec u Jihlavy - Slavonice, 240 Jihlava - Brno a Jihlava - Havlíčkův Brod a 241 Okříšky - Znojmo, jejichž obsluhu zajišťují lokomotivy DKV České Budějovice, PJ České Budějovice a PJ Tábor a DKV Brno, PJ Jihlava, PJ Havlíčkův Brod, PJ Brno-Maloměřice, PJ Brno-Horní Heršpice a PJ Znojmo. Personální obsazování hnacích vozidel obstarávají kromě uvedených provozních jednotek ještě PP Okříšky, PP Horní Cerekev a PP Veselí nad Lužnicí. Většina lokomotiv je nasazována v pevných obězích, jen uhelné a mimořádné vlaky jsou vedeny ve směnném obsazení.

Trať 225 (Jihlava - Veselí nad Lužnicí)

V osobní dopravě na této trati se setkáme pouze s "laminátkami" řad 230 a 240, lokomotivy řady 242 DKV České Budějovice
242.286-3 s Os 8309 Havlíčkův Brod - Veselí nad Lužnicí u zastávky Dvorce.
Pro řadu 242 v té době značně netypický výkon (19. 5. 2004).
byly s novým GVD přesunuty do DKV Plzeň a částečně i do DKV Brno. Na zbývající výkony v osobní dopravě jsou vystavovány motorové vozy řad 809 a 810. Vozbu rychlíků převzaly po redislokovaných lokomotivách řady 242 českobudějovické stroje řady 240. Lokomotivy řady 240 se strojvedoucími PP Veselí nad Lužnicí jsou nasazovány na osobní vlaky mezi Českými Budějovicemi, Veselím nad Lužnicí, Horní Cerekví, Jihlavou, Havlíčkovým Brodem a Žďárem nad Sázavou. Doplňkově jsou lokomotivy řady 240 z osobní dopravy využívány na vozbu vybraných nákladních vlaků na rameni Havlíčkův Brod - České Budějovice. Zbývající výkony v osobní dopravě mezi Jihlavou, Horní Cerekví a Veselím nad Lužnicí pak patří lokomotivám řady 230. Stejně jako v minulých letech je z dopravního hlediska dělící stanicí Horní Cerekev, kde dochází k lomení velké části vlaků na Jihlavu nebo Jindřichův Hradec. Zatímco převážná část vlaků na Jindřichův Hradec je vedena motorovými vozy řady 809/810, jihlavské rameno je obsluhováno vlaky v klasické soupravě. Novinkou je vedení jednoho páru přímých vlaků ze Slavonic do Jihlavy a zpět v dopoledních hodinách s motorovými vozy řady 810. Z Kostelce u Jihlavy do Jihlavy jede motorový vůz na závěsu osobního vlaku z Českých Budějovic, zpět již samostatně.
Převážná část osobních vlaků je tvořena dvouvozovou soupravou ve složení Bmto + BDs (Bmto řazeno směrem z Jihlavy na Horní Cerekev za lokomotivou), zbývající pak vozy Bdt, Bt a B. Již jen velmi výjimečně se můžeme v případě náhrad setkat i s vozy Bt277. Některé osobní vlaky do Horní Cerekve jsou tvořeny soupravou složenou z jednoho vozu Bg a tří Bt. V rychlících jsou nadále řazeny plzeňské vozy AB, BDbmsee, B a Bp. Na páru rychlíků 662 a 661 je řazen slovenský lůžkový vůz WLAB, provozovaný společností Wagon Slovakia Košice.
Pravidelná nákladní doprava je z větší části v režii lokomotiv řady 230, v některých případech i řady 240 z osobní dopravy. Veškerou přepravu uhelných vlaků ovládají dvojice dvojčlenně ovládaných lokomotiv řady 240. Místní výkony pak připadají na řadu 714 (Jihlava, Jihlava město, Kostelec u Jihlavy) nebo řadu 742 (okolí Horní Cerekve, Batelov) a řadu 210 v okolí Jindřichova Hradce. Řadě 230 DKV České Budějovice připadá vozba Pn vlaků do Havlíčkova Brodu, Horní Cerekve a Veselí nad Lužnicí, lokomotivám řady 240 pak přísluší vozba odpoledního páru Pn vlaků mezi Českými Budějovicemi a Brnem-Maloměřicemi a Nex 58302 do Meziměstí (po Havlíčkův Brod). Brněnské lokomotivy řady 230 se v nákladní dopravě podívají nejdále do Horní Cerekve, na postrkové službě pak i do Jihlávky. V letošním GVD je po trati 225 vedeno šest párů uhelných vlaků (Pn 475xx a Vn 475xx vlaky zpět) mezi doly na Ostravsku a Rakouskem. Po původně uvažovaném přetrasování těchto vlaků přes Břeclav od 1. změny tohoto GVD však zůstaly i nadále vedené na trase přes Horní Dvořiště a od 2. změny GVD zajíždí "dvojčata" lokomotiv řady 240 pro uhelné vlaky až do Brna-Maloměřic (výhledově i do Holubic) z důvodu snížení nákladů i časových úspor. Druhou změnou je zároveň zrušen poměrně vytížený noční Rn z České Třebové do Horního Dvořiště, zavedený právě se začátkem GVD 2004/2005.

Trať 227 (Kostelec u Jihlavy - Slavonice)

Na trati Kostelec u Jihlavy - Slavonice došlo počátkem roku opět ke změnám ve složení lokomotivního parku pro dopravu
810.248-3 s Os 28309 Kostelec u Jihlavy - Slavonice za Mysliboří. Nyní jsou
již všechny "telčské" 810 opatřeny unifikovaným nátěrem ČD (5. 2. 2002).
nákladních vlaků. Jako turnusová byla určena 714.016, zálohu pak tvořila 751.364. Ale již 6. ledna 2005 byla do Telče předisponována z Veselí nad Moravou 742.452, vybavená zásuvkami pro napájení přípojných vozů řady 010. Lokomotiva řady 742 byla do Telče plánována již poměrně dlouhou dobu, ale teprve letos se povedlo ji získat. Naopak v lednu byla z Telče předána do DKV Praha 751.364. Krátce tak v Telči sloužily jen lokomotivy 714.016 a 742.452. V Jihlavě však byly z pravidelného provozu odstaveny lokomotivy řady 751, které bylo na zimu nutno deponovat bez nutnosti jejich protáčení při poklesu teploty. Pro nedostatek místa v Jihlavě tak do Telče přišla 751.315, která zde byla deponována v místní remíze. Naopak kvůli častým poruchám problematických lokomotiv řady 742 v PJ Jihlava sem byla 742.452 často zapůjčována (z důvodu zákazu nasazování lokomotiv řady 751 do pravidelného provozu) a od dubna je v Jihlavě provozována již pravidelně. V Telči tak jezdí turnusová 714.016, zálohovaná strojem 751.315 (ta v této době bývá nasazována do provozu v případě oprav 714.016 nebo na těžké manipulační vlaky). Obě lokomotivy jsou využívány i na vedení osobních vlaků v zimních měsících při tvořících se závějích.
Tato situace vydržela až do 21. června, kdy je 751.315 stažena zpět do Jihlavy kvůli uvažovanému předání lokomotiv řady 751 z PJ Jihlava a naopak se vrací 742.452 z Jihlavy, aby tvořila zálohu 714.016.
Nákladní doprava byla na telčské lokálce opět výrazně zredukována, manipulační vlak jezdí jen v odpolední směně. Zrušen byl dopolední obrat do Kostelce u Jihlavy a obsluha stanic se provádí pouze v pracovní dny. Dále byla zrušena obsluha Batelova telčskou lokomotivou, Batelov je nově obsluhován lokomotivou řady 742 z Horní Cerekve. Před obědem vyráží manipulační vlak z Telče do Slavonic, poté se odpoledne vrací do Kostelce u Jihlavy a z Kostelce u Jihlavy se vrací opět do Telče, kde pozdě večer jízdu končí. Lokomotiva pro nákladní dopravu je nasazována v jednodenní turnusové skupině 795.
Osobní doprava zůstává stále telčským motorovým vozům řady 810. Všechny lokomotivy i motorové vozy patří administrativně pod DKV Brno, PJ Jihlava, PP Telč.

Trať 240 (Brno - Jihlava, Jihlava - Havlíčkův Brod)

Osobní doprava na trati Jihlava - Brno je zajišťována lokomotivami řady 742 a 754 a motorovými vozy řady 810, 842 a
850.001-9 se blíží ke Krahulovu s Os 4861 Jihlava - Třebíč. V letošním GVD
tento vůz nahrazoval především motorovou jednotku řady 835 (9. 6. 2004).
850. Všechny rychlíky jsou v klasické soupravě, vedené řadou 754, spěšné a osobní vlaky jsou rozděleny mezi řadu 742, 754, 842, 850 a v menší míře i 810. Po zrušení Sp 1810 - 1813 Znojmo - Havlíčkův Brod a zpět zajíždí do Jihlavy ráno jako náhrada za Sp 1810 / 1811 přímý osobní vlak Znojmo - Jihlava a zpět s přípojem na osobní vlak do Havlíčkova Brodu. Místo řady 850 je veden břeclavským motorovým vozem řady 842. Nasazení lokomotiv řady 754 převážně do rychlíkové dopravy zapříčinilo - při zákazu navýšení jejich turnusové potřeby - omezení počtu těchto lokomotiv v čele osobních vlaků. Motorové vozy řady 850 jezdí vždy maximálně s jedním přípojným vozem řady 050. Nasazení motorových vozů řady 850 je však kvůli jejich nespolehlivosti minimalizováno, na většině výkonů je nadále nahrazují lokomotivy řady 742. Páteční a nedělní R 1519/1518 z Jihlavy do Znojma a zpět vozí turnusově stroje řady 754, většinou je ale nasazena jedna z brněnských 750, tvořících zálohu řady 754 v Jihlavě.
Zpět na trať 240 byl převeden pár R 661 / 662, jezdící v minulém roce přes Havlíčkův Brod. Navíc byl počet rychlíků na této trati navýšen ještě o jeden pár mezi Brnem a Plzní. Rychlíky jsou mezi Českými Budějovicemi, Jihlavou a Brnem provozovány až na výjimky v dvouhodinovém taktu. Brněnské rychlíkové vozové soupravy jsou tvořeny vozy Bt, případně B, v plzeňských jsou nadále řazeny i vozy BDs, Bp a AB.
Nákladní doprava mezi Jihlavou a Okříškami je zajišťována Rn 52241 a Rn 52243, jedoucími z Havlíčkova Brodu do Znojma, jedním Pn 62230 ze Znojma do Jihlavy a jedním párem Mn 82741/82470 Jihlava - Moravské Budějovice a zpět. Původně byl manipulační vlak trasován jen po Okříšky a z Okříšek vyjížděl do Moravských Budějovic pod jiným číslem, nyní je veden pod jedním číslem v celé trase. V zimě (od ledna do konce dubna a od října do prosince) jsou na tento vlak nasazovány lokomotivy řady 742 ve dvojici z důvodu nemožnosti protáčení odstavené lokomotivy v Okříškách. Manipulační vlak vyjíždí z Jihlavy v brzkých ranních hodinách (denně kromě neděle), pak je prováděn staniční posun v Okříškách, následuje odjezd do Moravských Budějovic, podle potřeby pak i na jemnickou lokálku (vloni byla trať Moravské Budějovice - Jemnice obsluhována znojemskou lokomotivou řady 742 od manipulačního vlaku Znojmo - Moravské Budějovice). Druhý vlak vyráží z Okříšek do Studence. Po návratu obou vlaků dojde opět k jejich spojení a odpoledne se manipulační vlak vrací zpět do Jihlavy.
Vozbu všech těchto nákladních vlaků obstarávají turnusově lokomotivy řady 742 PJ Jihlava (manipulační vlaky) a dvojice
754.076-8 nedaleko cílové stanice s Os 4816 Brno hl. nádraží - Jihlava.
Tento stroj je nasazován především v TS 703 (15. 6. 2004).
lokomotiv řady 742 PJ Brno-Maloměřice (Rn a Pn vlaky). Na Rn a Pn vlacích je dvojice lokomotiv trvale propojena kabelem dvojčlenného řízení, pro turnus řady 742 PJ Jihlava platí spojování do dvojice pouze v zimním období. V letním období pak jedna z lokomotiv zůstává na noc v Okříškách a do Jihlavy se vrací až druhý den na odpoledním manipulačním vlaku, zatímco druhá lokomotiva zůstává v Okříškách. Na manipulačních vlacích a na Rn a Pn vlacích nahradily poruchovější lokomotivy řady 742 zde poměrně spolehlivou lokomotivní řadu 751, často však s prodlužováním jízdních dob a při větší zátěži s potřebou postrkových lokomotiv. Při malé zátěži je na Rn 52241 a Rn 52243 nasazena pouze jedna lokomotiva.
Na trati Okříšky - Brno jezdí kromě neděle jeden pár manipulačních vlaků. Z Brna a Okříšek vyjíždí ráno Mn 82720 a Mn 82721, ve Studenci dochází k předání zátěže a pod číslem druhého manipulačního vlaku se vrací zpět do výchozí stanice. Z Brna je manipulační vlak veden i nadále dvěma brněnskými lokomotivami řady 731 (jednodenní oběh DKV Brno - dvě lokomotivy řady 731 spojené kabelem dvojčlenného řízení - turnusové stroje 731.039 a 731.040). Z Okříšek do Studence a zpět jezdí turnusově jen jedna lokomotiva řady 742 PJ Jihlava. Druhá lokomotiva řady 742 je nasazena na manipulační vlak Okříšky - Moravské Budějovice (případně Moravské Budějovice - Jemnice) a zpět.
Od února 2005 se stav jihlavských lokomotiv ustálil na čtyřech strojích řady 742 (162, 283, 295 a 370). Od dubna se stav zvýšil o telčskou 742.452 při turnusové potřebě dvou strojů. Jedna ze zbývajících lokomotiv zálohuje spolu s 721.190 stroj pro obsluhu Jihlavy města a Polné - 714.014, zbývající lokomotivy tvoří provozní zálohu, případně odváží mimořádné nákladní vlaky. Právě kvůli mimořádným nákladním vlakům zůstalo v Jihlavě také 5 lokomotiv řady 751 (z původních 751.053, 103, 106, 122, 142, 315, 333 a 382 byly stroje 751.333 a 382 spolu s telčskou 751.364 předány začátkem roku do DKV Praha), 751.122 je od března 2005 zrušena). Lokomotiva 751.315 byla v zimě deponována v PP Telč, kde zůstala do 21. 6. 2005. 751.142 byla pro nadbytečnost jako provozní odvodněna a nyní je dlouhodobě odstavena, 751.053 byla deponována v PJ Havlíčkův Brod a 751.103 + 106 spojené do dvojice nebo i samostatně zastupovaly řadu 742 na Mn vlacích, na mimořádných nákladních vlacích nebo za brněnská "dvojčata" 742 na Rn a Pn vlacích do Znojma a zpět.
V březnu byla z provozu odstavena 751.103 pro závadu na torzním tlumiči spalovacího motoru (pro stejnou závadu byla
714.014-8 opouští zastávku Bítovčice s Os 4877 Jihlava - Křižanov. Na tomto
výkonu nahrazuje motorový vůz řady 810 PJ Jihlava (28. 6. 2005).
zrušena 751.122). Protože DKV Brno rozhodlo o tom, že řada 751 v Jihlavě dojezdí a nebudou opravovány ani drobné závady, vrátila se do Jihlavy 751.053, která spolu s 751.106 tvořila jedinou dvojici provozních lokomotiv řady 751. V květnu byla z provozu odstavena i 751.106 kvůli zkorodovaným chladícím článkům a tak v Jihlavě zůstala zatím jedinou službyschopnou zástupkyní této řady 751.053 (spolu s 751.315 v Telči). Ale i ta byla nasazována spíše výjimečně při výlukách nebo náhradách.
K zásadnímu obratu v dalším působení lokomotiv řady 751 v Jihlavě došlo v červnu 2005, kdy se DKV Brno rozhodlo předat zbývající provozní stroje jinému DKV, které o ně projeví zájem. Proto byla opravena 751.106 a do Jihlavy stažena z Telče 751.315. Zájem o tyto tři stroje projevilo DKV Ústí nad Labem, které 751.053, 106 a 315 převezlo do Chomutova, kde se zrovna provozních lokomotiv nedostávalo. Stroje 751.106 a 315 byly v druhé polovině června následně přesunuty do PJ Liberec. K předání z Jihlavy došlo v noci z 30. června na 1. července. Už 28. 6. byla odtažena lokomotivou 210.016 (redislokovanou z Brna do Českých Budějovic) neprovozní 751.103 do Tábora, zde určená pro výzisk náhradních dílů. V Jihlavě tak zůstaly jen neprovozní stroje 751.122 a 142.
Samostatnou kapitolou je nasazování dvojčlenně ovládaných lokomotiv řady 742 PJ Brno-Maloměřice na Rn vlaky. Vzhledem k tomu, že ani této lokomotivní řadě se problémy nevyhýbají, bývají málokdy nasazeny na Rn a Pn vlaky do Znojma a zpět stejné lokomotivy delší dobu, změna nastává nejčastěji do dvou dnů. Jednak za to může převoz lokomotiv ze Znojma do Brna kvůli údržbě, jednak značná poruchovost těchto lokomotiv. Takže se zatím v Jihlavě ukázala už většina brněnských strojů řady 742. I přes poměrně značný počet lokomotiv ve stavu PJ Maloměřice musí vyjíždět jako záskok i jihlavské stroje řady 742 nebo do konce června i řada 751. Od července, po odchodu řady 751 z Jihlavy, byly již několikrát nasazeny na Rn vlaky do Znojma záložní stroje řady 750, jak samostatně, tak i ve dvojici. 750.243 byla navíc využita v posledním červencovém týdnu na odklony nákladních vlaků mezi Jihlavou a Znojmem, způsobené týdenní nepřetržitou výlukou v úseku Jihlava - Dobronín a nutností přístavby a odvozu vozů z Kronospanu Jihlava do cílových destinací.
O prázdninách loňského roku byla do Jihlavy předisponována jedna brněnská lokomotiva řady 750, určená jako záloha
742.162-1 s Mn 82741 Moravské Budějovice - Jihlava projíždí nízkou
rychlostí mezistaniční úsek Luka nad Jihlavou - Jihlava (25. 5. 2005).
pro případ neprovozuschopnosti některé z lokomotiv řady 754. Od nového GVD byl navíc ustanoven samostatný oběh na R 1519/1518, na který je právě záložní stroj řady 750 nasazován. Již v loňském roce byla v nákladní dopravě občas na postrku využita některá z lokomotiv řady 754, určená na vozbu R 1519/1518 a přes víkend odstavená ve Znojmě. Na postrky byla využívána tato řada i letos vzhledem k menšímu normativu řady 742 a omezení nasazování řady 751. Řada 754 se spolu s řadou 750 objevila i ve vozbě mimořádných obilných vlaků do Krahulova. Koncem června, těsně před odchodem lokomotiv řady 751 do Chomutova, byla jihlavská provozní záloha zvýšena na dva stroje řady 750 (750.308 vystřídal stroj 750.022 a navíc přijela i 750.118). Ještě v posledním červnovém týdnu byla pro nedostatek provozních lokomotiv řady 742 v Jihlavě a i přes přítomnost řady 751 nasazena 750.022 na vozbu Mn vlaku do Studence. První červencový týden pak byly obě 750 poprvé nasazeny na Rn 52241, "úsporné" jak vyšší spotřebou oproti řadám 751 a 742, tak i nutností nasazení dvou strojvedoucích díky chybějícímu dvojčlennému řízení. V polovině července vystřídal 750.022 stroj 750.243. Občasné nasazování záložních strojů řady 750 v nákladní dopravě i nadále trvá.
Osobní vlaky jsou na neelektrizované části tratě 240 až na výjimky tvořeny třemi vozy Bdmtee nebo dvěma až třemi Bmx. Vozy Bdmtee jsou určeny přednostně pro IDS JMK (Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje), proto jsou při jejich nedostatku v okolí Brna nahrazovány třemi vozy Bt nebo B 250. Na ranní vlak z Kralic nad Oslavou do Jihlavy a odpolední z Jihlavy do Křižanova je i nadále nasazována řada 810 PJ Jihlava, v případě neschopnosti nahrazovaná řadou 714 s přípojnými vozy 010. PJ Jihlava má ve svém stavu i vozy řady 810 PP Velké Meziříčí a PP Telč, právě vozy PP Velké Meziříčí a 810.621 PJ Jihlava jsou v oběhu mezi Jihlavou, Křižanovem a Kralicemi nad Oslavou nasazovány.
Kromě pravidelných nákladních vlaků dochází i k jízdě vlaků mimořádných, zpravidla se jedná o soupravy kotlových vozů do žst. Kojetice na Moravě, obilných vlaků do Krahulova, Kojetic na Moravě, Moravských Budějovic nebo Šumné a příležitostně se můžeme setkat i s vojenským transportem na základnu do Náměště nad Oslavou. Při zpáteční cestě ze Znojma je možné využití dvojice lokomotiv řady 742, vracejících se od Rn 52241, na odvoz zátěže z kterékoliv nácestné stanice mezi Znojmem a Jihlavou.

Trať Jihlava - Havlíčkův Brod obsluhují kromě strojů řady 230, 240, 362 a 363 také motorové vozy řad 810 a 850,
"Dvojče" 240.064-6 + 240.053-9 v čele Pn 47501 Doubrava - Salzburg Itzling
vjíždí do žst. Jihlava (22. 3. 2005).
na manipulačních vlacích jsou pak nasazeny stroje řady 714, 731 a 742. Na většině osobních vlaků jsou řazeny vozy Bmto, přecházející sem z trati Jihlava - Veselí nad Lužnicí. Díky tomu se tyto vozy dostávají na osobních vlacích i do Žďáru nad Sázavou. V osobní dopravě připadá vozba R 610 a R 611 brněnským strojům řady 362, nedělní R 1514 a R 1518 vozí z Jihlavy stroje řady 363. R 1519 vozila z Kutné Hory do Jihlavy jedna z brodských "postrkaček" 230.051 nebo 110, po zrušení druhého postrku jen 230.051 a od července je vozba R 1519 zajišťována jednou z turnusových lokomotiv řady 230 z nákladní dopravy na trati 250. V Jihlavě byla zrušena postrková lokomotiva řady 230 (rameno Jihlava - Jihlávka) už s novým GVD díky nasazování dvojčlenně řízených lokomotiv řady 240 na uhelné vlaky do Horního Dvořiště. Na osobních vlacích se střídají stroje řady 240 SLČ Veselí nad Lužnicí a 230 PJ Brno Maloměřice a SLČ Horní Cerekev (všechny elektrické lokomotivy DKV České Budějovice spadají kromě řady 210 pod PJ České Budějovice, personálně je ale obsazují uvedené jednotky). Vybrané osobní vlaky jsou vedeny ve čtyřdenní TS 204 DKV České Budějovice s turnusovými stroji 240.086, 106, 107 a 260, ostatní vlaky stroji řady 230 DKV Brno a částečně i DKV České Budějovice.
Na elektrizovaném úseku tratě č. 240 se můžeme i nadále setkávat také se stroji řady 850 a 810. Motorové vozy řady 850 jsou nasazovány na jeden pár osobních vlaků mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem v trase zrušeného Sp 1810/1811. Motorové vozy řady 810 DKV Brno, PJ Havlíčkův Brod pak ovládají poslední večerní pár osobních vlaků do Jihlavy a zpět do Havlíčkova Brodu. Novinkou tohoto GVD je i nasazování motorových vozů řady 854 DKV Česká Třebová na dvou párech přímých rychlíků mezi Libercem (Trutnovem, Hradcem Králové) a Jihlavou.
V nákladní dopravě zůstává nadále Šlapanov obsluhován manipulačním vlakem z Havlíčkova Brodu, na tomto výkonu se můžeme setkat s brodskou staniční zálohou 731.003. Do Dobronína a Polné zajíždí s manipulačním vlakem 714.014 PJ Jihlava, při neschopnostech nahrazovaná řadou 742 nebo strojem 721.190 téže PJ. Do Dobronína je manipulační vlak vypravován téměř denně, do Šlapanova se jezdí podle potřeby. Pro potřeby zásobování Čepra Šlapanov jsou nepravidelně zaváděny ucelené vlaky s ropnými deriváty, dopravu zajišťují stroje řady 230. Uhelné Pn a Vn vlaky jsou nově dopravovány budějovickými "dvojčaty" řady 240, na Pn 62803, 68202 Brno Maloměřice - České Budějovice a zpět a Nex 58302 a Nex 53802 je mezi Havlíčkovým Brodem a Českými Budějovicemi nasazena lokomotiva řady 240, na Pn 62801 a 68200 řada 230 DKV České Budějovice.
Budějovická "dvojčata" lokomotiv řady 240 nahradila na uhelných vlacích na rameni Havlíčkův Brod - Horní Dvořiště
230.054-9 v čele pátečního R 1519 Praha hl. nádraží - Znojmo přijíždí
k zastávce Střítež u Jihlavy (24. 6. 2005).
několik nácestných postrků, které byly následně zrušeny. Od května měly být uhelné vlaky do Rakouska přesměrovány přes Břeclav, z toho naštěstí sešlo a budějovické laminátky začaly od 12. 6. zajíždět až do Brna-Maloměřic s výhledem na zajíždění do Holubic, kde by přebíraly vlaky od řady 363 a odstranil by se další mezipřepřah. Od druhé změny GVD byly následně některé z uhelných vlaků přečíslovány. Nárazovost těchto přeprav a jejich nerovnoměrné rozložení v obou směrech zapříčiňuje občasný nedostatek lokomotiv a nutnost vedení těchto vlaků z Brna nadále řadou 230, někdy jsou "dvojčata" odstavována v Havlíčkově Brodě, případně se vrací do Českých Budějovic strojně nebo na jiném vlaku. Výjimečně se lze v čele vlaku setkat i se čtyřmi stroji řady 240. Z důvodu končících směn strojvedoucích zůstávají tyto vlaky v některých případech odstavovány v nácestných stanicích (Brno-Maloměřice, Pohled, Havlíčkův Brod) nebo jsou předávány Pn a Vn vlaky mezi lokomotivami DKV Brno a DKV České Budějovice v jedné ze stanic na trase vlaku (Havlíčkův Brod, Jihlava, Jihlava město).
Při výlukách mezi Havlíčkovým Brodem a Veselím nad Lužnicí bývají uhelné vlaky vedeny odklonem přes Kolín a Tábor. V těchto případech se dvojice lokomotiv řady 240 podívají až do Kutné Hory. Stejně tak se na odklonových vlacích může vyskytnout dvojice dvojčlenně ovládaných lokomotiv řady 230 DKV Brno, prioritně určených na odvoz Pn vlaků mezi Havlíčkovým Brodem a Brnem. Operativně je jedno z těchto dvou brněnských "dvojčat" nasazováno na uhelné vlaky i mimo výluky, nejdál se zatím podívalo do Jihlavy města.
Zrušení postrkových lokomotiv však kromě úspor přineslo i zhoršení kvality cestování, kdy díky pevným oběhům nebo poruše lokomotivy nebývá při zpoždění vlaků operativně k dispozici náhradní lokomotiva a tak i při volné trati získává protijedoucí vlak zpoždění.

Trať 241 (Okříšky - Znojmo + Retz)

Spěšné vlaky Sp 1810, 1811, 1812 a 1813 Znojmo - Havlíčkův Brod byly s novým GVD úplně zrušeny, místo ranního
742.306-4 (nahrazující vůz řady 850) s nyní již zrušeným Sp 1811 H. Brod
- Znojmo v mezistaničním úseku Stařeč - Kojetice na Moravě (3. 8. 2004).
páru byl zaveden přímý Os vlak Znojmo - Jihlava a zpět, místo odpoledního zůstal osobní vlak mezi Znojmem a Okříškami s nutností přestupu při pokračování do Jihlavy. Motorové vozy řady 850 zde vystřídaly ve dvoudenním oběhu břeclavské motorové vozy řady 842, druhý vůz se přitom do Okříšek podívá na dvou párech osobních vlaků. Na ostatní osobní vlaky jsou nasazovány motorové vozy řady 810, zálohované řadou 742. V létě byly do Znojma z Horních Heršpic přesunuty motorové vozy 830.107 a 108, provozní 107 vyjíždí občas jako záskok na trať do Moravských Budějovic, případně Jemnice.
Vozbu R 1518/1519 zajišťuje turnusově řada 754 DKV Brno, díky oběhu vycházejícímu z Jihlavy se zde však vyskytují zásadně záložní stroje řady 750 z Jihlavy (kromě 754.025, která dělala krátký čas v Jihlavě také záložní stroj). I zde existují výjimky - dne 29. 7. byl kvůli výluce mezi Jihlavou a Dobronínem R 1519 odvezen z Jihlavy do Znojma motorovým vozem 830.107.
Také ve vedení manipulačních vlaků došlo ke změně. Stanice Moravské Budějovice je dopoledne obsluhována pouze od Okříšek, od Znojma přijíždí manipulační vlak s lokomotivou řady 742 až večer. V případě zátěže pokračuje dopolední manipulační vlak z Jihlavy na lokálku do Jemnice a po návratu se v poledne vrací zpět do Okříšek, aby v podvečer ukončil jízdu v Jihlavě. Na manipulační vlak z Jihlavy do Moravských Budějovic a zpět je turnusově nasazována řada 742 PJ Jihlava.
Zachovány zůstaly i obě "rakety" z Havlíčkova Brodu do Znojma. Lokomotivy od Rn 52241 se vrací zpět do Jihlavy jako Lv. Všechny uvedené vlaky jsou turnusově vedeny dvojčlenně spojenými maloměřickými stroji řady 742, při nižší zátěži jede výjimečně na Rn i jedna lokomotiva. Při nedostatku maloměřických lokomotiv zaskakují stroje 742 PJ Jihlava, výjimečně i záložní stroje řady 750 a 754 DKV Brno, deponované v Jihlavě.

Na přeshraniční trati ze Znojma do rakouského Retzu jezdí i nadále na čtyřech párech spěšných vlaků z Vídně do Znojma rakouské dieselové lokomotivy řady 2016 (Herkules). Osobní dopravu nadále obstarávají motorové vozy řady 810. V nákladní dopravě se můžeme setkat jen s dvojčlenně spojenými lokomotivami řady 742, operativně je vypravována kromě "dvojčete" jen jedna lokomotiva této řady.

Trať 243 (Moravské Budějovice - Jemnice)

Jemnickou lokálku i nadále ovládají motorové vozy řady 810 PJ Znojmo. Náhrady jsou v režii řady 742 nebo výjimečně
210.015-4 nahrazuje po dobu opravy kmenovou 210.072-5 na posunu
na jižní záloze v žst. Jihlava (20. 7. 2004).
i řady 830 (830.107). V nákladní dopravě se zde objevuje řada 742 PJ Jihlava na jednom dopoledním páru manipulačních vlaků. Ten vyjíždí po osmé hodině z Moravských Budějovic, po návratu z Jemnice a obsluze Moravských Budějovic se vrací zpět do Jihlavy. Při několika náhradách řady 742 se v Jemnici objevil i některý z jihlavských strojů řady 751.

PJ Jihlava

Na topírenském posunu v jihlavském depu je nasazena lokomotiva 799.030, podle potřeby zde vypomáhá i řada 714, 721 a 742. Zálohu za lokomotivu 714.014 (714.026 byla předisponována do Tišnova) tvoří stroje řady 742 nebo 721.190. 721.190 zálohuje i za jedinou jihlavskou "žehličku" 210.072, místo které je v případě její neschopnosti nasazován na "jižní" zálohu. Od května 2005 byly opuštěny objekty opravny vozů, která se přesunula do bývalé topírny. Zde jsou v nevhodných prostorách a hlavně venku opravovány vozy především pro Kronospan Jihlava. Lokomotivy byly vytlačeny z krytého stání ven, aby uvolnily místo pro opravované vozy. Kromě oprav vozů se zde provádí menší opravy lokomotiv řady 714 a 742 a motorových vozů 810. Stroje řady 750 a 754 jsou kvůli opravám i menších závad převáženy do Maloměřic, díky čemuž jsou k vidění časté přípřeže těchto lokomotiv na vlacích mezi Brnem a Jihlavou.
Výkony v TS 701 na brněnských lokomotivách řady 754 nadále obsazují strojvedoucí PJ Jihlava. Vozbu manipulačních vlaků na trati 241 obstarávají strojvedoucí SLČ Okříšky, stejně jako některé výkony na motorových vozech řady 810 PJ Znojmo na trati Znojmo - Okříšky.

Od nového GVD je plánováno ukončení činnosti PJ Jihlava, údržba motorových lokomotiv řady 714 a 742 se přesune do Brna, motorové vozy řady 810 přejdou pod PJ Havlíčkův Brod. V Jihlavě bude pouze deponie lokomotiv, které budou stát venku. Z důvodu dalších personálních omezení nebude možnost protáčení lokomotiv v zimních měsících a proto zde budou provozovány pouze lokomotivy s elektrickým ohřevem vodního okruhu z veřejné sítě (řada 742, 750 a 754) nebo s nemrznoucí směsí v motoru (řada 714). To bude znamenat odvodnění stroje 721.190 v podzimních měsících a následné odstavení. Stejný osud postihne i stroj 721.111 v Havlíčkově Brodu a 721.198 v Brně.
Dále je od prosince 2005 v Brně počítáno s příchodem motorových vozů řady 843, které nahradí lokomotivy řady 742 a případně motorové vozy řady 850 na osobních vlacích do Jihlavy. Tyto vozy by měly také zajíždět na dvou párech rychlíků z Jihlavy do Hradce Králové místo současné řady 854. Předpokládá se také úbytek dalšího Pn vlaku mezi Havlíčkovým Brodem a Českými Budějovicemi, místně bude nahrazen večerními Mn vlaky mezi Jihlavou a Horní Cerekví. Zároveň je počítáno s přesunem motorových vozů řady 842 do Plzně, což se dotkne i břeclavských strojů, kdy snížení jejich počtu zapříčiní jejich náhradu řadou 810 na všech vlacích mezi Znojmem a Okříškami. Ta samá situace se v DKV České Budějovice projeví ukončením nasazování motorového vozu řady 842 na Sp a Os vlaky mezi Táborem a Horní Cerekví, Sp vlaky zde budou úplně zrušeny.

Text a foto Daniel Brabenec

Nasazení vybraných vozidel trakce 2, 7 a 8 PJ Jihlava nebo vozidel do Jihlavy zajíždějících:

Řada Vlaky Traťový úsek Omezení jízdy Poznámky
230 (DKV Brno, PJ Maloměřice) OBĚHY
  * Os, Rn a Pn vlaky Veselí nad Lužnicí - Horní Cerekev - Jihlava - Havlíčkův Brod a zpět
240 (DKV České Budějovice) OBĚHY
  R, Os, Nex, Rn a Pn vlaky České Budějovice - Havlíčkův Brod a zpět
362 (DKV Brno, PJ Maloměřice) OBĚHY
  Ex, R vlaky Jihlava - Praha, Praha - Brno, Brno - Bohumín a zpět
714 (DKV Brno, PJ Jihlava, PP Telč) OBĚHY
  staniční záloha Jihlava, Jihlava město, vlečky a Mn Jihlava - Polná a zpět
  Mn vlaky Kostelec u Jihlavy - Telč - Dačice
742 (DKV Brno, PJ Maloměřice) OBĚHY
  Sp a Os Jihlava - Brno a zpět, Rn a Pn vlaky Jihlava - Znojmo a zpět (dvojčlenné řízení)
742 (DKV Brno, PJ Jihlava) OBĚHY
  Mn vlaky Jihlava - Moravské Budějovice a zpět
  Mn vlaky Okříšky - Studenec a zpět
754 (DKV Brno, PJ Maloměřice) OBĚHY
  R, Sp a Os vlaky Jihlava - Brno a zpět, R Jihlava - Znojmo a zpět
810 (DKV Brno, PJ Jihlava)
  Os Velké Meziříčí - Kralice nad Oslavou - Jihlava - Třebíč - Křižanov
  Os Havlíčkův Brod - Jihlava
842 (DKV Brno, PJ Břeclav)
  Os vlaky Znojmo - Okříšky - Jihlava a zpět
850 (DKV Brno, PJ Horní Heršpice)
  Os vlaky Brno - Jihlava a zpět
  1 pár Os vlaků Havlíčkův Brod - Jihlava
854 (DKV Česká Třebová, PJ Trutnov)
  R vlaky Jihlava - Liberec (Trutnov a Hradec Králové)

© SPŽ