Oběhy hnacích vozidel DKV Plzeň v GVD 2001/2002
(k článkům o provozu na tratích Plzeň - Furth im Wald a Plzeň - Žatec)

TS 701 3x754

1.den
7402 X, 7409 X, 7410 v 7, 7412 mimo 7, Plzeň 20.24-67732-Domažlice 22.15
2.den
7405 X, 7, 7407 v 6, 264, 265, 7414, 7419, Plzeň 19.50-47142-Domažlice 22.10
3.den
7403 X, 7409 v 7, 7410 mimo 7, 7415 mimo 7, 266, 267

TS 702 4x754

1.den
7633 v X, myčka (*), 792
2.den
791, 1794 v 5,7, 7640 v 1-4,Kaznějov 17.50- 87415pk v 1-4-Plzeň 19.50 (**), 793 v 5,7, 7424 mimo 6
3.den
7407 X , 7409 v 6, 7404 mimo 7, 7430 X, 8041 X, 7810 X, 1469 v 7, 47142př
4.den
7803, 7404 mimo 7, Domažlice 12.02-47140-ČKubice 12.28, 7415př mimo 7, 7812, 7421 v 7, Nýřany 21.20-67733-Plzeň 21.50 v 1-4
(*) - myčka osobních vozů, nachází se pod seřaďovacím nádražím
(**) - příjezd cca 18.20

TS 703 2x750

1.den
7636 mimo 7, 7604, 7607, 7422
2. den
7803př v 7, 1861 mimo 7, 7406, 7809, 7642 mimo 6

TS 704 4x750 (753)

1.den
7430v X, 8041 X, posun MOVO X
2.den
Furth 4.52-49179 mimo 1,7-Plzeň 7.08 ,Plzeň 9.27-47140př-Domažlice 11.18, Domažlice 14.55-67731-Plzeň 17.12
3.den
Plzeň 11.10- 67600 mimo 7-Žatec západ 15.13, v 1=Lv, Žatec západ 16.39-67601 mimo 7-Plzeň 22.00
4.den
Plzeň 1.15-47134-Furth 3.40, 49179př, 47140, 67731př, Plzeň 19.30-47130-Domažlice 21.57

TS 705 2x2.742

1.den
87320/87321 mimo (Mn do Přeštic, jedna loko), Plzeň 18.57-44108-Furth 21.37, Furth 23.39-44133-Plzeň 2.02
2.den
Plzeň 3.40-44106-Furth 7.03, Furth 9.00-44131-Plzeň 11.11, Plzeň 12.16-47144-Furth 16.12, Furth 18.34-49175-Plzeň 22.01, Plzeň 22.57-47132-Furth 4.25, Lv

TS 706 2x742

1.den
v 6: Plzeň 3.30-87020-Stříbro. 5.55, Stříbro 7.55-87021-Plzeň 10.32,
v X: Plzeň 4.36-86710-Blatno 10.04, Blatno 10.54-87611-Plzeň 15.49
2.den
mimo 7: Plzeň 15.05-87414-Třemošná 15.23
v 7: Plzeň 15.35-87414-Třemošná 15.53
vždy: Třemošná 18.00-87414-Kaznějov 19.07 Kaznějov 23.33-87417-Plzeň 1.40

TS 707 1x742

Obsluha jižní předměstí (vlečky ŠKODA) 0.50-6.40
Plzeň 8.42-87412-Kaznějov 12.02
Kaznějov 17.53-87415-Plzeň 19.50

TS 722 1x742 (Nýřany)

Lv Plzeň-Nýřany v 1
v 1,3,5: Nýřany 8.40-Heřmanova Huť 9.00, Heřmanova Huť 9.20-Nýřany 9.40
Obsluha překladiště, cca 10-10.30 v X
Obsluha Vejprnic "pp"
Obsluha DIOSS, cca 14.30-15.00v X
Nýřany 15.37-87152 v X-Holýšov 17.03
Holýšov 18.00-87153 v X Nýřany 20.14
Obsluha překladiště v X
67733 v 5

TS 801 3x831

1.den
7636 X, 7603pk X, 7608
2.den
7603, 7638 mimo 7, 7639 mimo 7, 7644 mimo 7, 7641 v 1-4
3.den
7635 v 7, 7408, 7415 v 7, 7644 v 7, 7421 mimo 7, 7641 v 7

vlaky které vozí ř. 810 na trati 160:
7602, 7605, 7631, 7646, 7634, 7637,7642, 7641 v 6

Zpracoval Ondřej MŠAL.  

Provoz na trati Plzeň - Furth im Wald
Provoz na trati Plzeň - Žatec