Nákladní vozba ČD v nezávislé trakci na Ostravsku

Ještě v roce 2004 byla dieselová vozba v okolí Ostravy doménou řady 751
Stroj 751.105 se blíží k nádraží Ostrava střed v čele Pn 60065
BIOCEL Paskov závod - Ostrava báňské nádraží VOK (22. 3. 2005).
(viz Lokomotivy řady 751 DKV Ostrava v GVD 2003/2004). Ovšem již v té době jim na kratší vzdálenosti, tj. především na přestavných jízdách v rámci rozlehlé stanice Ostrava hlavní nádraží, zdatně sekundovaly stroje řady 742. Zlomovým okamžikem pak byl začátek grafikonu vlakové dopravy 2004/2005, kdy začaly být nasazovány stroje řady 742 spojené ve dvoučlenném řízení na dispečerské výkony. To však byl jen začátek, neboť již v průběhu zmiňovaného grafikonu byly další stroje řady 751 nahrazovány „dvojičkami“ 742, což na počátku GVD 2005/2006 vyústilo k ukončení turnusového nasazování lokomotiv řady 751 v DKV Ostrava.
Ale vraťme se ještě zpět do GVD 2004/2005, neboť ten byl významný i tím, že se DKV Valašské Meziříčí včetně svých podřízených provozních jednotek (s výjimkou Veselí nad Moravou) stalo součástí DKV Ostrava. Tak se ostravské stroje řady 751 dostaly i na výkony, které byly v minulosti obsazovány především valašskomeziříčskými stroji řady 754 (případně 750), tj. například nákladní vozba v provozním středisku Otrokovice a provozním pracovišti Kroměříž, či v letním období dokonce provoz na osobních vlacích na trati Ostrava - Valašské Meziříčí. V uvedených případech se však nejednalo o turnusové výkony, ale o náhradu turnusových strojů ř. 754. Podobně třeba zavládl určitý chaos ve vedení Pn vlaků Frýdek-Místek - Ostrava báňské nádraží VOK, kde sice byla mezi Lískovcem a Ostravou turnusována řada 754, ovšem běžně byly „brejlovci“ nahrazováni stroji řady 751, nebo dokonce 742.
A jaká je tedy situace na počátku GVD 2005/2006 z hlediska turnusu? Ostravská dispečerka T1 (TS 707), na kterou je nasazen jeden stroj řady 742, má za úkol především odvoz Pn vlaků mezi Ostravou a paskovským Biocelem, který sestává ze tří pravidelných párů denně. V této turnusové skupině jsou sice naplánovány i dva páry pravidelných vlaků mezi Ostravou-Kunčicemi a Dolem Paskov, reálně však tyto vlaky nejezdí dle tras uvedených v GVD, takže na ně mohou být nasazeny i kterékoli jiné dispečerské stroje, které jsou zrovna k dispozici. V této TS za řadu 742 velmi často zaskakují stroje ř. 751, zejména 751.143, který byl na tomto výkonu až do konce GVD 2004/2005 turnusován.
Uvedená lokomotiva T1 je zároveň prakticky jediným dispečerským strojem v této oblasti, který má své pravidelné výkony a to jak z hlediska trati nasazení (Ostrava - Biocel Paskov závod), tak z hlediska časového (tyto vlaky jezdí zhruba ve svých grafikonových trasách). Ostatní ostravské dieselové dispečerky sice mají ve svých turnusech také uvedené vlaky, které by měly vozit, ovšem jedinou jistotou u nich bývá místo pravidelného střídání lokomotivních čet.
Mezi tyto stroje patří dispečerka T2 (TS 708) s „dvojičkou“ řady 742, která je doma na ostravském hlavním nádraží.
Za ranního rozbřesku 22. prosince 2004 odjíždí ze stanice Karviná-Doly
„dvojče“ 742.432+422 s vlakem Pn 1. nsl 60070 do Třince.
Ta by měla především vozit Mn vlaky do Ostrava-Bartovic (zátěž pro Mittal Steel Ostrava) a zpět Mn vlaky z Ostravy-Kunčic (zátěž z Mittal Steel Ostrava) a také Pn vlaky z/do Ostravy-Svinova, které dále pokračují s olomouckými stroji řady 749 či 742 do Opavy, resp. Krnova.
Další dvojice lokomotiv řady 742 ve dvojčlenném řízení jsou zaturnusovány v TS 709 na dispečerských výkonech D12 a D5 obsazovaných provozním pracovištěm (PP) Ostrava-Kunčice, dále pak v TS 710 na dispečerce B2 a v TS 711 na výkonu DKD, které obsazuje PP Český Těšín. Tyto lokomotivy mají za úkol především návoz ucelených souprav prázdných vozů do stanic na síti společnosti OKD, Doprava (OKDD) a dopravu uhelných vlaků zpět do stanic na síti SŽDC, kde dochází k přepřahu na elektrické lokomotivy, případně přímo až do cílových stanic, což je pravidelně pouze případ Třince. Výjimkou ovšem není nasazení i na jiných výkonech, často také nezajíždějí jen do nejbližší elektrizované stanice, ale jezdí pod trakčním vedením i dále. K zajímavým výkonům těchto strojů pak patří nepravidelné postrky těžkých vlaků na sklonově náročné trati z Českého Těšína směrem do Ostravy-Bartovic, na kterých není nasazen stroj řady 131 ZSCS. Jde především o ucelené vlaky s železnou rudou ve vozech řad Eams a Eaos polského dopravce PKP Cargo, mířící z polských překladišť Medyka a Małaszewice přes hraniční přechod Zebrzydowice / Český Těšín do Ostravy-Bartovic pro příjemce Vysoké pece Ostrava.
V této souvislosti je třeba zmínit určitou změnu vozby uhelných vlaků ČD na síti OKDD, ke které došlo k 1. červenci 2005. Do tohoto data totiž byly uhelné vlaky z dolu Lazy kompletovány ve stanici Doubrava a odtud pak byly dispečerkami ČD odváženy do Bohumína. Vzhledem k rostoucímu ovlivnění doubravského kolejiště poddolováním (do r. 2015 by úroveň zdejšího kolejiště měla v některých místech poklesnou i o více než 10 metrů) bylo rozhodnuto o redukci počtu kolejí a z tohoto důvodu byla k uvedenému datu přesunuta sestava zátěže z Lazů (a opačně příprava prázdných vozů pro Lazy) do Karviné-Dolů. Z tohoto důvodu již vlaky ČD pravidelně nepotkáme na Košicko-bohumínské dráze mezi Doubravou a Bohumínem. Naopak pro odlehčení Karviné-Dolů je nyní uhlí z Dolu ČSM ve Stonavě odváženo přímo ze stanice ČSM sever do Albrechtic u Českého Těšína nebo Havířova (přepřah na el. trakci), přičemž v minulosti je náležitosti OKDD svážely do Karviné-Doly a teprve odtud byly stroji ČD přestavovány do Louk nad Olší.
K další změně pak došlo od počátku ledna 2006, kdy náležitosti ČD přestaly zajíždět do stanice OKDD Prostřední Suchá, což souvisí se zrušením úpravny uhlí na dole Dukla. Z toho vyplývá, že na trati mezi Havířovem a Prostřední Suchou nyní potkáme již pouze stroje OKDD.
Přestože je výše uvedeno zaturnusování pěti dvojic strojů řady 742, vzhledem k nedostatku těchto lokomotiv lze na jejich
Mezi Ostravou-Kunčičkami a Ostravou-Kunčicemi je zachycena lokomotiva 754.040
s vlakem Pn 60052 Ostrava báňské nádraží VOK - Frýdek-Místek (27. 4. 2005).
výkonech občas spatřit i lokomotivu řady 742 jednoduše, mnohem častěji pak stroje řady 751 jednoduše či ve dvojicích. Toto nasazení je umožněno díky tomu, že DKV Ostrava má ve stavu stále ještě 13 provozních strojů této řady, konkrétně lokomotivy evidenčních čísel 088, 089, 093, 101, 105, 143, 145, 148, 149, 151, 152, 220 a 374. Kromě toho je zde dislokován také neprovozní stroj 751.009 a lokomotivy 751.086, 751.096 a 751.136, které jsou již zrušené a čekají na fyzickou likvidaci.
Lokomotivy řady 742 však nejsou vystavovány jen ve dvojicích na dispečerské výkony, ale ve velké míře na staniční posun a přetahy v rámci uzlu Ostrava hl. n. a na obsluhu zdejších vleček, na což je nasazováno celkem sedm strojů. Z toho je zřejmě nejzajímavější častá obsluha vlečky Vítkovických železáren, kterou v případě doběhu většího množství zátěže obsluhují i dvě lokomotivy na jedné soupravě. Další stroje téže řady jsou k vidění i na posunu v dalších místech (což samozřejmě může zahrnovat i občasné krátké traťové výkony), staniční posun ovšem není tématem tohoto článku.
Ve vlakové dopravě je pak novým ostravským výkonem nasazení tří strojů v TS 712 (až na výjimky personálně obsazuje PP Frýdek-Místek), která zahrnuje vozbu Mn vlaků z Frýdku-Místku do Hnojníku, Ostravice a Frenštátu pod Radhoštěm, na kterou byly v minulosti nasazovány stroje PJ Valašské Meziříčí. Do této TS je zahrnuto také vedení páru Pn 60052/60053 Ostrava báňské nádraží VOK - Frýdek-Místek, který byl v minulosti fotograficky vděčný, neboť na něm byla mezi Ostravou a Lískovcem nasazována lokomotiva řady 754. Přesto i „čtyřkoví brejlovci“ na Pn vlacích mezi Ostravou a Lískovcem jezdí nadále, ovšem již pouze na nočních párech Pn 60050/60051 (denně) a Mn 90010 / Pn 60055 (pouze v sobotu), kde lze spatřit stroje z dvoudenní TS 701. Lokomotivy dvoudenní TS 703 vozí navíc o víkendu vlaky Pn 60041/60042 mezi Ostravou hl. n. a Ostravou-Svinovem.

Text a foto Petr Štefek

Stroje 751.089 a 751.151 vjíždí do žst. Ostrava-Bartovice
s manipulačním vlakem 90241 z Ostravy-Kunčic (21. 8. 2005).
Lokomotiva 742.140 najela na báňském nádraží v Ostravě na soupravu pro vlečku
Vítkovice a čeká na svolení k odjezdu (9. 11. 2005).
 
© SPŽ