Lokomotivní řada 749 v Jihlavě

749.018-8 - Malý Beranov - Os do Brna
(foto Daniel Brabenec 22.7.1996)
První sériové lokomotivy řady 751 měly za sebou 25 leté výročí nasazování v pravidelném provozu, když bylo rozhodnuto realizovat projekt jejich přestavby na elektrické vytápění a částečné modernizace. Z rozhodnutí odboru kolejových vozidel se stala Jihlava spolu se Šumperkem místem, kde došlo k rekonstrukci obou prototypových strojů řady 749. První byla ještě pro ČSD dokončena rekonstrukce stroje 751.039-1, probíhající postupně od roku 1991. 28.7.1992 byla lokomotiva po rekonstrukci přeznačena na 749.039-4. Poté byla 749.039-4 nasazena do provozu v turnusové skupině 201 na vozbu osobních vlaků do Brna, spolu se stroji 751.018, 019, 106, 107 a 121. V prosinci 1992 přišla do Jihlavy z LD Šumperk druhá rekonstruovaná lokomotiva 751.051-4 (rekonstrukce provedena v LD Šumperk, dokončena v Jihlavě) a po přeznačení na 749.051-9 v únoru 1993 nahradila v TS 201 stroj 751.107-4.
V roce 1993 probíhaly provozní zkoušky obou lokomotiv řady 749 v pravidelném provozu, včetně ověřování trakčních a jízdních vlastností. K těmto zkouškám přibyly v první polovině roku 1993 i srovnávacím zkoušky mezi řadami 749, 751 a 754. Zejména se ověřovalo, zda řada 749 se sníženým trakčním výkonem při elektrickém vytápění vlakových souprav bude schopna dodržovat jízdní doby. Pro porovnání byla zapůjčena z LD Tábor 754.020-6 a na přelomu března a dubna 1993 proběhly srovnávací testy. 754.020-6 a 749.039-4 se střídaly na vozbě R a Os vlaků mezi Jihlavou a Brnem, přičemž se sledovalo dodržování jízdních dob a spotřeba paliva. U řady 749 se neprokázal vliv sníženého trakčního výkonu při elektrickém topení na dodržování jízdních dob a i po stránce spotřeby nafty dopadla mnohem lépe než řada 754. V této zkoušce po stránce spotřeby nafty dopadla nejhůř řada 751 bez elektronického regulátoru při parním vytápění (další spotřeba nafty, potřebné pro vývin páry v parním generátoru).
Po vyhodnocení ověřovacího provozu obou prototypových 749 je v druhé polovině roku 1993 rozhodnuto zrekonstruovat pro ČD na řadu 749 dalších 58 lokomotiv a v roce 1994 se rozběhly sériové přestavby. Do provozu v Jihlavě se postupně zařazují 749.121, 107, 242, 243, 018 a 244. V roce 1995 pak flotilu jihlavských strojů ještě doplňují lokomotivy 749.042 a 019. Kromě strojů 749.018 a 107 byla na ostatních lokomotivách provedena změna uložení rámu na podvozcích z původních závěsek na pryžokovové sloupky. Kromě 749.051-9 jezdily všechny uvedené lokomotivy, v Jihlavě i před rekonstrukcí.
Na lokomotivách řady 749 bylo také na rozdíl od dříve rekonstruované řady 750 zprovozněno dvojčlenné řízení. Pro ověření jeho funkčnosti se uskutečnila v roce 1994 zkušební jízda se stroji 751.107 a 121 na Os vlaku z Jihlavy do Brna. V provozu však nebylo až do roku 2001 vůbec používáno.
749.243-2 - Bransouze - Sp 1662 Brno - Jihlava
(foto Daniel Brabenec 10.5.1998)
V Jihlavě převzala vozidla řady 749 od řady 751 vozbu Os a Sp vlaků na trati Jihlava - Brno a nedělního R 1518 Znojmo - Praha v úseku Znojmo - Jihlava. Stroje 751 byly převedeny na nákladní vlaky Jihlava - Znojmo.
K 1.1.1995 je nově ustanoveno DKV Jihlava. Rok 1995 je ale i rokem prvních změn. K 1.5.1995 odchází administrativně z Jihlavy do DKV Praha - jih 751.182-7, tou dobou po dokončené přestavbě, a je přeznačena na 749.182-2. S novým GVD 1995/96 odchází 1.6.1995 do DKV Plzeň - východ i 749.242-4.
Na síti ČD je postupně uváděn do provozu traťový rádiový systém (TRS). V roce 1996 je dokončena jeho výstavba z Veselí nad Lužnicí do Jihlavy a pokračuje dále na Brno. Proto dochází v průběhu roku k montáži nových radiostanic typu VS 47 na vozidla. Do konce roku 1996 jsou jimi vybaveny všechny stroje 749 v Jihlavě.
Přesto, že řada 749 patří u ČD k nejspolehlivějším vozidlům, někdy musely za neprovozní stroje nastoupit i zapůjčené stroje. Od 20.10.1994 do 22.12.1994 byla v Jihlavě pražská 749.008-9, později vypomáhaly budějovické lokomotivy, nejčastěji 749.247, 253 a 262.
První leden 1997 se stal zlomovým pro dlouholetou historii trvání samostatného depa v Jihlavě. Tímto dnem došlo ke slučování DKV a z Jihlavy se stala provozní jednotka DKV České Budějovice. Řada 749 ale i nadále v Jihlavě setrvala a po ukončení působení řady 749 ve Zdicích se do Jihlavy opět vrátila i 749.242-4 .
Mezníkem působení "bardotek" v Jihlavě na vozbě osobních vlaků do Brna se stal GVD 1998/99, kdy bylo rozhodnuto o přesunu jihlavských 749 do DKV Olomouc (PJ Krnov). Místo nich se na osobní dopravě začaly v plné míře podílet brňenské 754, do té doby jezdící pouze na rychlících. Odůvodněním přesunu mělo být zkrácení jízdních dob na trati, hlavním důvodem však bylo nevyužití strojů 754 v Brně, uvolněných po elektrizaci tratě do Nezamyslic, pro které nebyly výkony.
Proto již od začátku května odchází do Krnova 749.019, 042, 107, 121, v červnu ještě 242.
749.018-8 - Bítovčice - Mn 84157 Jihlava - Okříšky
(foto Daniel Brabenec 21.8.1998)
Stroje 749.243 a 244 jsou přesunuty do Českých Budějovic (749.244 odešla na MV opravu do Olomouce, odkud byla předána přímo do Č.Budějovic). V Jihlavě tak zůstaly pouze stroje 749.018, 039 a 051. Tato situace vedla k tomu, že kvůli nedostatku lokomotiv s el. topením bylo možno vidět před platností nového GVD v čelech vlaků netopící lokomotivy 751.
Od GVD 1998/99 byla zbylým lokomotivám přidělena vozba Mn vlaků mezi Jihlavou, Okříškami a Třebíčí, o prázdninách přípřežní služba na R 667 spolu s lokomotivou řady 754 a v neděli zůstal lokomotivám výkon na R 1518. Dále našly lokomotivy využití při výlukách a jako záložní stroje, jejichž potřeba se prokázala právě po nasazení řady 754 na osobní vlaky. Méně spolehlivé lokomotivy musely být při poruše často nahrazeny (z důvodu absence dílen pro stroje 754 v Jihlavě) právě jednou ze záložních 749.
V roce 1998 byla 749.018-8 od 25. 8. do 31. 11. v Budějovicích na opravě, kdy obdržela nový motor, od té doby jsou všechny stroje stále v Jihlavě.
Grafikon 1999/2000 nepřinesl do oběhů téměř žádné změny, jen v případě potřeby odvozu vlaku s pískem ze Znojemska se zde objevuje lokomotiva 749, na odpoledním Mn z Jihlavy do Okříšek ji nahradí některá ze 751.
Od grafikonu 2000/2001 jsou stroje 749 staženy z posledních výkonů na osobních vlacích, kdy jsou R 1518/1519 Znojmo - Praha a zpět vedeny řadou 750 DKV Brno (PJ H.Brod). 24. 5. 2000 odchází do DKV Louny (PJ Chomutov) 749.039-4 a zbylé dvě 749 jsou převedeny do turnusu řady 751 na vozbu nákladních vlaků do Znojma a Studence. Do 3. 9. 2000 dále jede podle GVD 749.018-8 nebo 749.051-9 v 6 a + na přípřeži R 661 do Brna, ve skutečnosti ale také na postrku, v přehozeném pořadí přípřežní a vlakové lokomotivy nebo také jako vlaková s postrkem 754.
Pro GVD 2001/2002 byla jihlavským 749 opět určena vozba R 1519/1518 místo 750 PJ H.Brod, rozšířená o sobotní vozbu koupáku Brno - Šumná v úseku Znojmo - Šumná a zpět (veze strojvedoucí DKV Brno, PJ Znojmo). Naopak byla zrušena víkendová přípřež na R 661 z Jihlavy do Brna. Přes týden jsou obě 749 zařazeny letmo, protože neumožňují spojování do dvojčlenného řízení s řadou 751.

Pro jihlavské 749 byl také charakteristický jejich neobvyklý nátěr. Po rekonstrukci zůstal 749.039 a 051 původní unifikovaný nátěr s 600 mm širokým žlutým pruhem. Později však, kromě strojů 749.242 a 244, lokomotivy obdržely nátěr v červenomodré kombinaci s bílým pruhem na čele. Střecha lokomotiv byla modrá nebo šedá, vrchní část bočnice modrá, spodní červená, šedý rám, nádrž a podvozky. Poměr modré k červené na bočnici se lišil u jednotlivých lokomotiv, kabiny byly natřeny stejně jako bočnice nabo byly celé červené. 749.242 měla hnědou střechu a rám, bočnice a kabinu červené, na čele bílý pruh, podvozky a nádrž šedou. Ještě jako 752.034 obdržela 749.244 pro Jihlavu netypický nátěr: tmavě modrou střechu a rám, červenou kabinu a bočnici, se žlutým pruhem po obvodu, na čele těsně nad rámem, na bočnici ve tvaru blesku. Rám a nádrž zůstaly šedé.

Fotografie jihlavských 749:    749.018    749.019    749.039    749.042    749.051    749.107    749.121    749.242    749.243    749.244   

© SPŽ