Nová a rekonstruovaná vozidla el. trakce v Polsku

Po dlouhé stagnaci, kdy Polské státní dráhy (PKP) ani nenakupovaly nová vozidla elektrické trakce pro příměstskou
Snímek jednotky ED59-01 byl pořízen 20. září 2006 na volné ploše
výstaviště v rámci mezinárodního veletrhu InnoTrans 2006 v Berlíně .
Na fotografii z 9. srpna 2006 opouští el. motorový vůz EN81-002
stanici Kraków Główny na spoji do Wieliczky.
Na snímku z 9. 8. 2006 se na nádraží Kraków Główny setkala obě
provedení jednotky EN57 - reko EN57-2006 a původní EN57-996.
Rekonstruovaná jednotka 14WE-05 je zachycena v žel. stanici
Warszawa Wschodnia (foto Jiří Kubát 28. 7. 2006).
dopravu ani neprováděly rekonstrukce starších vozidel, nastal v posledních dvou letech v této oblasti doslova boom. Bylo tak navázáno na již probíhající modernizaci parku polských motorových vozů (především typ SA v několikakusových sériích více různých řad). Výroba nových vozidel nebo rekonstrukce stávajících příměstských jednotek je přitom zajišťována polskými podniky s využitím domácích i zahraničních subdodávek.
Asi nejzajímavějším novým vozidlem, se kterým se je možné v Polsku setkat, je třídílná, částečně nízkopodlažní, elektrická tříčlánková jednotka řady ED59. Pro Lodžské vojvodství ji vyrobila firma Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Holding (dříve ZNTK Bydgoszcz) pod obchodním názvem Acatus (latinsky Lodž) resp. továrním označením 15WE. Jednotka je zcela nové konstrukce, kdy krajní podvozky jsou hnací a dva střední (typu Jacobi) jsou běžné - uspořádání dvojkolí Bo'2'2'Bo'. V celé délce jsou všechny vozy průchozí bez oddělovacích dveří a tvoří tak jeden velký prostor. Uspořádání sedadel je 2+2. Výška nástupních prostorů a nízkopodlažní částí je 1 000 mm nad TK. Nástup cestujícím je umožněn na každé straně šesti dvoukřídlými dveřmi o světlosti 1300 mm. Samozřejmostí je vakuové WC, informační a kamerový systém. Elektrickou výzbroj jednotky dodala firma MEDCOM Warszawa. Výzbroj sestává ze čtyř trakčních měničů typu ANT-500-3000, které jsou osazené IGBT prvky a měnič napájí vždy jeden asynchronní trakční motor o výkonu 500 kW. Některé komponenty jednotky dodaly také čeští výrobci, jako například firma Lekov. Jednotka byla široké odborné veřejnosti představena na mezinárodním veletrhu InnoTrans v Berlíně. Pro expresní spojení Varšavy a Lodže mají PKP Przewozy Regionalne objednáno celkem jedenáct obdobných jednotek v čtyřčlánkovém provedení, které budou mít řadové označení ED74.
Dále byl vozidlový park PKP v průběhu loňského a letošního roku (2005 a 2006) obohacen o čtyři nové čtyřnápravové, částečně nízkopodlažní, jednodílné, elektrické motorové vozy řady EN81. Mechanickou část vozů vyrobila rovněž firma PESA Bydgoszcz Holding pod továrním označením 308B. Trakční výzbroj dodala firma MEDCOM. Proud je do vozidla přiváděn jedním polopantografem Stemmann typu DSA 200. Dva trakční měniče typu ANT-300-3000 jsou osazeny IGBT tranzistory a napájí dva asynchronní trakční motory typu DKLBZ 0910-4A, každý o výkonu 280 kW. Oba jsou umístěny v jednom podvozku, kdy přes nápravové převodovky VOITH SZH 495 pohání dvě hnací nápravy. Uspořádání dvojkolí je tedy Bo‘ 2’. Vůz dosahuje maximální rychlosti 120 km/h a celkový počet míst k sezení je 60. Úzký průřez skříně umožní do budoucna u obdobných vozidel použití naklápěcího systému.
První dva motorové vozy EN81-001 a 002 byly dodány pro Malopolské vojvodství do Krakova, kdy vlastník vozů je Úřad maršálka Malopolského vojvodství a PKP Przewozy Regionalne je pouze provozují. Oproti původním předpokladům nejsou vozy nasazeny na expresní spoje mezi hlavním nádražím a letištěm, neboť trať vedoucí k letišti nebyla doposud elektrizována, ale setkáme se s nimi na turisticky velmi využívaných spojích do Wieliczky nebo do Skawiny. Další dva vozy byly dodány pro Świętokrzyské vojvodství.
Od roku 2005 začala společnost NEWAG Spólka Akcyjna Nowy Sącz (dříve ZNTK Nowy Sącz) provádět rekonstrukce třídílných elektrických jednotek řady EN57 nazývaných „Gomulka“ z produkce společnost PAFAWAG Wroclaw (dnešní Bombardier). Z původních jednotek jsou použity repasované podvozky (v primárním vypružení byly ocelové pružiny nahrazeny pryžokovovými) a rámy a bohužel také jejich zastaralá odporová elektrická výzbroj. Na původní rám je poté postavena nová vozidlová skříň s aerodynamickými čely. Jednotka zatím nemá řadové označení, doposud vyrobená vozidla jsou označena typem 14WE (viz článek Trako 2005). Pouze stroj s pořadovým číslem 007 byl později označen EN61-001.
Zatím bylo vyrobeno sedm takovýchto jednotek, kdy pro dopravce Szybka Kolej Miejska (SKM), který působí ve Varšavě, jich bylo dodáno šest v bílo-modrém provedení a poslední sedmá ve zlatavém nátěru zajišťuje vozbu Papežského vlaku (Pociąg Papieski), který třikrát denně spojuje rodiště zesnulého papeže Jana Pavla II Wadowice s městem Krakov, kde dlouho působil jako biskup. Jednotka EN61-001 (14WE-07) má na čelech papežský znak Jana Pavla II a na bočnicích latinský nápis "TOTUS TUUS", což v překladu znamená „Celý Tvůj“ a jedná se o slavná papežova slova. Uvnitř vlaku jsou nainstalovány monitory, na kterých je během jízdy promítán film o nejslavnějším polském rodáku (viz novinky EN61-001 - „Papežský vlak“).
Poněkud střídmější a účelnější rekonstrukci stejných jednotek provádí od roku 2006 společnost Pojazdy Szynowe PESA Holding společně se ZNTK Mińsk Mazowiecki a NEWAG Nowy Sącz. Zrekonstruované jednotky, nově označené EN57-2000, mají nové interiéry pro cestující, buňku WC, hlídací kamerový systém, stanoviště strojvedoucího, řízení pohonu (i zde zůstává odporová regulace), statický měnič pro napájení pomocných pohonů a obdobě repasované podvozky jako u typu 14WE. V rámci těchto rekonstrukcí bude do konce listopadu roku 2007 modernizováno celkem 75 jednotek řady EN57 a tato modernizace je spolufinancována z fondu rozvoje dopravy Evropské Unie.

Text a neoznačené foto Jiří Konečný


Tabulka základních technických parametrů:

  Označení   ED59   EN81   14WE   EN57-2
  Uspořádání dvojkolí   Bo'2'2'Bo'   Bo'2'   2'2' + Bo'Bo' + 2'2'   2'2' + Bo'Bo' + 2'2'
  Napájecí systém   3 kV DC   3 kV DC   3 kV DC   3 kV DC
  Výkon trakčních motorů   4 x 500 kW   2 x 280 kW   4 x 145 kW   4 x 145 kW
  Délka vozidla   62 220 mm   26 530 mm   68 000 mm   64 970 mm
  Celková hmotnost   129 t   54 t   137 t  
  Počet míst sedící/stojící   161/189   60/80   192/250   212/250
  Maximální rychlost   160 km/h   120 km/h   110 km/h   110 km/h
 
Pohled na stanoviště strojvedoucího ED59-01 (20. 9. 2006).
Interiér elektrické jednotky ED59-01 (20. 9. 2006).
 
© SPŽ