Dodávka nových výsypných vozů pro ČD je kompletní

Jeden z posledních vozů řady Tadgnss čísla 31 54 0925 067-9 (výrobní číslo 179067/2006) těsně před dokončením v areálu výrobního závodu. Vzhledem k dlouhotrvajícím problémům s realizací dodávek podvozků typu Y25Ls(s)d1 z Popradu jsou však pod vozem dosud zavázány pouze pomocné podvozky (9. 8. 2006).
Rozpracovaný vůz výrobního čísla 185001, tedy první kus z navazující série typu 9-434.0 řady Tadnss, který ponese číslo 31 54 0938 001; v areálu výrobce (9. 8. 2006).
Již dokončený a zařazený vůz Tadnss 31 54 0938 001 při přepravě z Přerova do Jestřebí k druhé nakládce sklářského písku, která nakonec neproběhla. Na snímku spolu s vozem 0938 003, zbytek ucelené soupravy tvoří standardně používané vozy řady Faccs při přepravě písku do Přerova; Nymburk hl. n. (15. 9. 2006).
Do vozového parku Českých drah již přibylo všech sto kusů objednaných čtyřnápravových výsypných vozů s odklopnou střechou, jejichž výrobu na jaře letošního roku započala firma LOSTR Louny.

Na dodávku první série, čítající 70 kusů vozů řady Tadgnss typového označení 9-434.1 pro přepravu obilnin navázala koncem srpna letošního roku série druhá, čítající 30 vozů řady Tadnss typu 9-434.0, především pro přepravu hnojiv. Poslední stý vůz (Tadnss 31 54 0938 030) byl zařazen do stavu ČD dne 30. 10. 2006. Výrobce novou řadu rovněž prezentoval na letošním zářijovém veletrhu InnoTrans 2006, kde vystavoval vůz řady Tadnss inventárního čísla 002.

Obilninové vozy řady Tadgnss obdržely čísla 31 54 0925 001 až 070. Jejich výroba začala počátkem letošního roku, první vozy byly převzaty v měsíci dubnu. Pro vozy řady Tadnss byl vyčleněn dosud nepoužitý interval 0938; inventární čísla jdou opět od 001 výše. Podrobné informace o zařazování jednotlivých vozů druhé série a jejich provozním nasazení přináší tabulka.

Konstrukce obou řad je po technické stránce shodná, liší se jen provozním předurčením z hlediska přepravy specifických druhů sypkých ložných materiálů. Vozy řady Tadgnss jsou určeny pro přepravu obilnin a olejnin pro potravinářské účely a mají ložný prostor natřený zdravotně nezávadným polyuretanovým nátěrovým systémem, který smí přijít do styku s potravinami. Oproti tomu řada Tadnss je určena pro ostatní sypké zboží, a to včetně látek agresivních (např. prášková hnojiva). Od toho se odvíjí i užitý druh polyuretanového nátěru. Na první pohled lze obě řady od sebe odlišit umístěním standardně používaného piktogramu „ZRNINY“, kterým jsou opatřeny vozy řady Tadgnss. Využití vozů řady Tadnss je předpokládáno zejména při přepravě hnojiv. Provozní nasazení prvních nově vyrobených vozů ovšem prověřilo možnosti této vozové řady při přepravě i jiných druhů sypkých látek (písek).

V obou provedeních je vůz konstruován v režimu SS, tedy pro rychlost 120 km/h ve stavu loženém. Z tohoto důvodu je vystrojen podvozky typového označení Y25 Ls(s)d1 (9-842.02.4) z Tatravagónky Poprad a brzdovou výstrojí s automatickým stavěním dle hmotnosti vozu. Brzda je soustavy DK-GP-A (DAKO Třemošnice CZ) a spolupracuje se dvěma stavěči SAB DRV 10-450H2. Vzhledem k nejvyšším rychlostem, dosahovaným v nákladní dopravě na našem území však tyto vlastnosti (nejen) na území ČR zdaleka nevyužijí. Vůz je dále opatřen ruční vřetenovou brzdou, ovládanou z brzdařské plošiny. Pneumatická soustava je vybavena diagnostickými přípojkami.

Ostatní prvky konstrukce vozu a jeho základní rozměry odpovídají léty osvědčenému běžnému evropskému standardu shodně koncipovaných řad vozů. Ložný prostor vozu je rozdělen do čtyř násypek. Každá z nich je vyprazdňována gravitačně prostřednictvím dole umístěných bočních otvorů se žlaby (vždy dva na jednu násypku) s možností vyložení na obě strany vozu. Ovládání uzavíracích klapek vykládacích otvorů se děje z brzdařské plošiny ručně pomocí pák. Vůz je vybaven ručně otevíratelnou odklopnou střechou, sloužící k plnění ložného prostoru a umožňující při uzavření jeho utěsnění od vnějšího okolí. Manipulace se střechou se provádí z brzdařské plošiny prostřednictvím vřetene, doplněného vyvažovačem. V konstrukci vozu jsou použity ocelové polotovary se zvýšenou odolností proti korozi (ocel legovaná mědí).

Vozy jsou zkonstruovány v souladu s mezinárodními předpisy UIC a zařazeny ve výměnném režimu 31 (RIV). Mimo využití v zásilkách směřujících nebo vycházejících do / z České republiky je zejména řada Tadgnss v současnosti hojně využívána rovněž v mezinárodní tranzitní přepravě zemědělských plodin. Shodné nasazení je předpokládáno i u řady Tadnss.

Text a foto Michal KozukZákladní technické parametry

  Délka přes nárazníky   21640 mm
  Vzdálenost středů čepů   16600 mm
  Rozvor podvozku   1800 mm
  Ložný objem vozu   82,0 m3
  Vlastní hmotnost   cca 27300 kg / 27500 kg 1)
  Maximální rychlost v prázdném stavu   120 km/h
  Maximální rychlost v loženém stavu   120 km/h (SS)
  Tlaková brzda   DAKO-GP-A, SAB DRV 10–450 H2

 1) u vozů řady Tadgnss je uváděna hmotnost cca 27300 kg, u řady Tadnss nejčastěji cca 27500 kg
 
Dosud "netknutý" vůz 31 54 0938 006 v Jestřebí v soupravě s vozy čísel 0938 005, 001 a 003 při čekání na nakládku písku. Po dvacetidenním prostoji vozy nakonec následovaly své mladší kolegy k nakládce do Neratovic
(23. 9. 2006).
Detail nápisové tabule s rozmístěním popisu vozu
31 54 0938 003, pohled na podvozek Y25Ls(s)d1 a část
mechanismu ručního ovládání výsypných klapek;
vůz je odstaven u nákladiště v žst. Jestřebí (17. 9. 2006).
 

Článek byl uveřejněn 8. 11. 2006.

© SPŽ