SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Duben 2015

DB Schenker Rail rozšiřuje své aktivity na východě Česka
V lednu 2015 vstoupil polský dopravce DB Schenker Rail Polska (DBSRP) s využitím licence české společnosti Arriva vlaky poprvé na koleje SŽDC (viz DB Schenker Rail vstoupil na český železniční trh). V týdnech, které po zkušební přepravě koksu pro ArcelorMittal Ostrava následovaly, se podobné vlaky ještě několikrát zopakovaly, trakční výkon však již nezajišťoval stroj řady 189 DB, ale motorové lokomotivy regionálního dopravce Slezskomoravská dráha (SMD).
K dalšímu rozšíření aktivit DBSRP v Česku pak došlo od dubna 2015, kdy tato společnost zahájila přepravy uhlí z dolů OKD do elektrárny Rybnik v Polsku. Byl tak narušen dosavadní duopol dopravců Advanced World Transport (AWT) a ČD Cargo na přepravy uhlí z Ostravsko-karvinského revíru, neboť vozbu uhlí dopravcem PKP Cargo (viz PKP Cargo začalo vozit české uhlí pro U. S. Steel Košice) nelze považovat za konkurenční vůči AWT ve světle plánovaného prodeje AWT do rukou PKP Cargo. Rovněž v případě uhlí do Rybnika je dopravcem v Česku Arriva vlaky, přičemž trakci v úseku Louky nad Olší (předávací stanice mezi sítí SŽDC a vlečkovou sítí AWT napojenou na doly OKD) – Petrovice u Karviné zabezpečuje SMD. Na snímku pořízeném 30. dubna 2015 se k odjezdu z žst. Louky nad Olší připravuje vlak sestavený s 37 vozů Eaos DBSRP pro elektrárnu Rybnik. V čele vlaku se nacházela lokomotiva 770.016 SMD, na postrku jí pomáhal stroj 740.597 téhož dopravce.
Zatím nejhlubším průnikem DBSRP / Arriva vlaky do vnitrozemí Česka jsou rovněž počínaje dubnem 2015 vlaky přepravující ocelové svitky mezi závody ArcelorMittal v německém Eisenhüttenstadtu (přípojová žst. Ziltendorf) a ve slovenské Senici. Až do dubna byly tyto vlaky vedeny v režii dopravců DB Schenker Rail Deutschland (Německo), DBSRP (Polsko), AWT (Česko) a Lokorail (Slovensko). AWT však o tranzit přes Česko přišlo a tak od posledních dubnových dnů vozí tyto vlaky lokomotiva řady 189 DB na licenci Arriva vlaky až do Nedakonic, odkud ji přebírá stroj slovenského Lokorailu (v Česku na licenci Ostravské dopravní společnosti) do Senice. První takto realizovaný vlak dorazil do Nedakonic 28. dubna v čele se strojem 189 057. Tentýž stroj vezl uvedený vlak i o dva dny později, což dokládá fotografie pořízená 30. dubna 2015 v Nedakonicích. Vedle EuroSprintera pak již čeká lokomotiva 242.555, která vlak odveze dál do Senice.
Text a horní foto Petr Štefek, dolní foto Jiří Baťa
 
 
 
 
11. 8. 2020 © SPŽ 0 Verze 1.3