SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Květen 2020

DB Cargo Polska končí provoz „čmeláků“ S200
Firmy, ze kterých v roce 2011 vznikla dnešní společnost DB Cargo Polska (viz Integrace skupiny DB Schenker Rail Polska završena), byly vedle krakovské Nowe huty největšími provozovateli lokomotiv řady S200, tj. polské verze lokomotiv ČME3 z produkce pražské lokomotivky ČKD. Patřily mezi ně společnosti PTKiGK Rybnik, NZTK (resp. dříve NZGTK) a PTKiGK Zabrze. Celkově pak nynější DB Cargo Polska (DBCPL) získala integrací těchto firem přes 50 „čmeláků“, kteří sloužili především v posunovací službě v hornoslezských uhelných dolech a v traťové službě na krátkých vozebních ramenech.
V průběhu druhé dekády 21. století však počet těchto strojů ve službě DBCPL rychle klesal, za čímž stály především dvě příčiny. Tou hlavní byl nákup starších strojů řady 6400 z Nizozemska (viz Motorové lokomotivy nizozemské řady 6400 zahajují provoz v Polsku), nyní už jich DBCPL provozuje 38 kusů (z toho 22 na vlečkách). Dalším důvodem bylo to, že DBCPL přišlo po proběhlých výběrových řízeních o provoz na některých důlních vlečkách, které tradičně obsluhovalo.
Odstavené lokomotivy byly postupně odprodávány jiným společnostem, které je buď sešrotovaly nebo opět nasadily do provozu. Mezi tradiční zájemce o vyřazené stroje DBCPL pak patří hlavně slovenská firma ZOS Zvolen, která odkoupila mj. lokomotivy S-257 ex PTKiGK Rybnik a S-264 ex NZTK (viz Rozprodej lokomotiv DB Schenker Rail Polska). Historie strojů S200 začala psát poslední kapitolu provozu v DBCPL v roce 2019, kdy na počátku tohoto roku bylo v provozu posledních 6 lokomotiv. Ty byly postupně odstavovány vždy v termínu, kdy jim skončila platnost osvědčení technické způsobilosti a DBPCPL je již nepřistavila k další opravě stupně P5. Posledními místy provozu se staly doly Ziemowit a Pniówek. Na vlečce Ziemowit ukončily provoz stroje S-2123 (odstaven 18. 6. 2019), S-273 (odstaven 23. 7. 2019) a S-2125 (odstaven 15. 12. 2019). Úplně posledním místem nasazení „čmeláků“ ve službách DBCPL je důl Pniówek, kde loni skončily lokomotivy S-250 (odstavena 21. 3. 2019) a S-282 (odstavena 24. 7. 2019), historie se pak uzavřela 19. ledna 2020 odstavením stroje S-2133. Přesto lze „čmeláka“ ve službách DBCPL zastihnout na vlečce Pniówek i dnes, jedná se však o stroj S-268 pronajatý od firmy Industrial Division. Paradoxně se jedná o stroj, který DBCPL vyřadilo v roce 2016, ale nový majitel jej znovu zprovoznil.
Všechny lokomotivy vyřazené v poslední době jsou odstaveny v areálu chemických závodů Blachownia, kde spolu s dalšími neprovozními lokomotivami čekají na další osud. Během jarních měsíců 2020 probíhá výběrové řízení na jejich odprodej, takže brzy bude jasné, zda proběhne jejich fyzická likvidace nebo se s nimi setkáme u jiných dopravců.
„Posledního mohykána“ S-2133 (ČKD 15823/1990) zachycují přiložené snímky. Horní fotografie z 7. května 2008 zachycuje tuto lokomotivu při sunutí soupravy uhlí na vlečku elektrárny Siersza. Tehdy ještě byla majetkem dnes již zaniklé společnosti NZTK a právě doprava uhlí do uvedené elektrárny patřila k jejím tradičním výkonům. Dolní snímek z 12. března 2020 už byl pořízen po konci kariéry u DBCPL v chemičce Blachownia společně s dalšími neprovozními stroji stejného typu, ale i řad T448p a TEM2. V koloně na témže místě už přitom S-2133 stála v letech 2012-2013, tehdy se však ještě dočkala opravy.
Text a foto Petr Štefek
 
 
 
 
13. 5. 2021 © SPŽ 0 Verze 1.3