SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               


Leden 2011

Další TRAXXy v Polsku
Doposud jezdily v Polsku elektrické lokomotivy Bombardier TRAXX u několika dopravců, jednalo se však výhradně o stroje pronajaté (viz též Lokomotivy TRAXX slaví úspěchy v Polsku). Situace se změnila v lednu 2011, kdy do Polska dorazily první lokomotivy TRAXX zakoupené přímo polskými firmami, konkrétně dopravci Koleje Mazowieckie - KM (KM) a Pol-Miedź Trans (PMT).
Na začátku ledna 2011 se na cestu do Polska vydaly z výrobního závodu společnosti Bombardier Transportation ve Vado Ligure dva stroje typu F140DC pro PMT (jedná se o kompletní dodávku pro tuto společnost) a jeden stroj typu P160DC, který je prvním z jedenáctikusové série pro KM. V druhé lednové dekádě již všechny tři lokomotivy zahájily na zkušebním okruhu Węglewo sérii testů potřebných pro schválení typu.
Dodávka nákladních strojů typu F140DC pro PMT je již kompletní a po jejich schválení budou nasazeny v nákladní dopravě na různých relacích obsluhovaných dopravcem PMT. Lokomotivy P160DC pro KM budou dodávány postupně tak, aby všech 11 kusů bylo v Polsku v létě 2011. Stroje P160DC mají konstrukční rychlost 160 km/h a KM je hodlá nasadit do provozu s patrovými soupravami s řídicími vozy, které jsou v parku KM již od roku 2008. Dosud jsou provozovány s lokomotivami řady EU07 pronajatými od PKP Cargo, které neumožňují ovládání z řídicích vozů (viz Dodávka patrových vozů polskému Mazovskému vojvodství).
Na snímcích pořízených 11. ledna 2011 na zkušebním okruhu Węglewo jsou zachyceny lokomotivy E583.001 pro KM (horní snímek) a E483.201 pro PMT. Uvedená označení těchto lokomotiv (včetně třetího stroje E483.202) jsou prozatímní, neboť definitivní budou teprve přidělena polským drážním úřadem UTK.
Text Petr Štefek, foto Kajetan Orliński
 
 
 
 
28. 5. 2022 © SPŽ 0 Verze 1.3