SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               


Prosinec 2021

Dokončení zakázky na dodávku lokomotiv 744.1 pro ČD Cargo
V polovině prosince byla do Břeclavi do místní Opravny kolejových vozidel (OKV) ČD Cargo dopravena poslední z opčních lokomotiv řady 744.1, doobjednaných v prosinci loňského roku u společnosti CZ LOKO (viz Opční lokomotivy řady 744.1 pro ČD Cargo). První stroj z této zakázky s označením 744.120 byl ČD Cargu předán počátkem června 2021, poté následovaly 744.121 (druhá polovina července 2021), 744.122 (konec srpna 2021), 744.124 (konec září 2021) a jako poslední v prosinci 2021 dokončený 744.123.
ČD Cargo tak v současnosti vlastní 10 lokomotiv řady 744.1 a to konkrétně 744.110 - 114 a 744.120 - 124 (pořadová čísla 115 - 119 byla mezitím ještě před potvrzením opce přidělena strojům exportovaným do Itálie (viz Dva stroje EffiShunter 1000 pro dopravce Sangritana a Další EffiShuntery 1000 pro společnosti italského dopravního svazu Tper). Po údržbové stránce jsou přiděleny pod SOKV Ostrava, OKV Břeclav, z působnostního hlediska náleží provozní jednotce (PJ) Brno, jejíž hranice kopírují z velké části hranice krajů Jihomoravského a Vysočiny. Aktuálně jsou tak nasazovány především na staniční zálohy, přetahy nebo manipulační vlaky v Břeclavi, Znojmě, Jihlavě, Havlíčkově Brodě a Brně-Maloměřicích. Provozní potřeba a především neuspokojivý technický stav lokomotiv řady 742 a 750 ČD Cargo mají často za následek velmi operativní přesuny těchto lokomotiv, kdy se běžně stává, že je daný stroj dopoledne nasazen v Břeclavi a odpoledne již např. v Havlíčkově Brodu. V druhé polovině roku 2021 působily i přes popsané náhlé přetahy mezi místy nasazení dříve dodané stroje spíše na Vysočině, novější pak zasahovaly do provozu v okolí Břeclavi.
Dokončení výrobního procesu lokomotiv se neobejde bez zkušebních jízd. Na jedné z nich byl zachycen 3. 12. 2021 stroj 744.123 jako Lv 52219 Havlíčkův Brod - Jihlava krátce po opuštění výchozí stanice.
Text a foto Daniel Brabenec
 
 
 
 
12. 8. 2022 © SPŽ 0 Verze 1.3