SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               Březen 2022

„Kanárek“ 744.150 pro stavební společnost Subterra
Do roka a do dne - tak by se dala s nadsázkou označit doba, která uplynula od podpisu smlouvy na výrobu lokomotivy řady 744.1 pro stavební společnost Subterra do jejího dodání. K podpisu tohoto kontraktu s firmou CZ LOKO došlo 1. 4. 2021, termín převzetí lokomotivy byl stanoven na konec prvního čtvrtletí roku 2022 a jeho součástí byla i opce na případnou další lokomotivu. Dále bylo dohodnuto, že lokomotiva obdrží označení 744.150, i když v té době byly ve výrobě stroje v pořadí těsně po čísle 140 a v březnu 2022 je zatím poslední vyrobenou 744.146 pro italského zákazníka. 744.150 je po delší době určena pro tuzemského a zároveň i prvního privátního dopravce - tyto lokomotivy si v Česku objednalo zatím pouze ČD Cargo v počtu 10 kusů (5 + 5 opčních - viz Dokončení zakázky na dodávku lokomotiv 744.1 pro ČD Cargo).
Pro Subterru je pořízení vlastní lokomotivy odklonem od dosavadní praxe, kdy si hnací vozidla jen najímala, případně objednávala přepravy u jiných subjektů. Do této doby vlastnila pouze speciální vozidla pro práci na opravách a rekonstrukcích železničních drah - různé štěrkové pluhy, podbíječky a další traťové mechanizmy (viz např. Obnova vozidel a strojního vybavení na opravy a modernizace tratí v ČR pokračuje). 744.150, která se svým žlutým nátěrem připodobňuje těmto vozidlům, by měla být využívána na technologické přepravy stavebního materiálu, případně převoz traťových strojů. Provedením odpovídá lokomotivám ČD Carga z opční dodávky (celistvé plechové čelo kapot místo lepeného plastového), kromě zabezpečovače ETCS a Mirel VZ1 je vybavena i stejným kamerovým systémemem. Navíc jsou na šikminách čel kapot namontována oranžová zábleskévá světla, která budou využívána při práci na výlukách.
V pátek 18. 3. 2022 vyrazil stroj 744.150 z výrobního závodu CZ LOKO v Jihlavě na zkušební jízdu, při které byl zachycen jako Lv 54088 Jihlava - Havlíčkův Brod krátce po průjezdu zastávkou Mírovka.
Text a foto Daniel Brabenec
 
 
 
 
1. 6. 2023 © SPŽ 0 Verze 1.3