SPŽ - NOVINKY Novinky, SPŽ

SPŽ » NOVINKY
CZ 


VYHLEDÁVÁNÍ:


 
               


Prosinec 2021

Správa železnic buduje stabilní odbočky na I. koridoru
V českých podmínkách nejsou železniční odbočky, které rozdělují mezistaniční úseky dvoukolejných tratí na dvě zhruba stejně dlouhé poloviny, ničím novým. Tyto dopravny, pro které se do let 1999-2000 používalo označení výhybna, se začaly na české železniční síti objevovat v druhé polovině 90. let dvacátého století v rámci budování tranzitních koridorů. Jednalo se obvykle o čtyři výhybky ve dvou kolejových spojkách, které byly kryty z obou stran vjezdovými návěstidly. Vždy se však jednalo o dopravny provizorní, které vznikly za účelem zvýšení propustné výkonnosti během stavby, neboť umožňovaly dvoukolejný provoz alespoň v polovině úseku mezi dvěma stanicemi.
Rostoucí zatížení hlavních koridorů však vedlo k rozhodnutí Správy železnic o vybudování stabilních odboček. Již v roce 2020 takovým způsobem vznikla odbočka Káraný, která umožnila dvoukolejný provoz mezi Lysou nad Labem a odbočkou při současném jednokolejném provozu mezi odbočkou a Čelákovicemi během náročné výstavby nových mostů přes Labe (viz Rekonstrukce ocelového mostu přes Labe v Čelákovicích-Jiřině). Odbočka však zůstane zachována i po dokončení modernizace úseku Lysá nad Labem - Čelákovice.
Opravdový boom zřizování nových odboček pak nastal v roce 2021 na I. koridoru mezi Prahou a Břeclaví. V české části koridoru vznikly celkem tři odbočky v rámci staveb tzv. Blending Call v úsecích Velim - Poříčany a Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí. Tyto odbočky by musely vzniknout i jako provizorní pro zvládnutí dopravy, kterou nelze odklonit, ale bylo rozhodnuto vybudování trvalých dopraven. Jako první byla 31. srpna 2021 aktivována odbočka Cerhenice (poblíž stejnojmenné zastávky v úseku Velim - Pečky), 17. října následovalo zprovoznění Bezpráví (poblíž rušené zastávky Bezpráví mezi stanicemi Ústí nad Orlicí a Brandýs nad Orlicí) a nakonec 21. října byla dána do provozu odbočka Tatce (u stejnojmenné zastávky v úseku Pečky - Poříčany). Zatímco odbočky Cerhenice a Tatce lze popsat jako velmi jednoduché, neboť zde jsou dvě kolejové spojky vedle sebe a čtyři vjezdová návěstidla, v případě Bezpráví jsou od sebe kolejové spojky vzdáleny cca 500 metrů a odbočka má celkem osm návěstidel - čtyři vjezdová a čtyři odjezdová. V případě Bezpráví rovněž stojí za zmínku, že v těchto místech už provizorní odbočka (tehdy ještě označená jako výhybna) fungovala v roce 2000.
Mimo zmiňovaný Blending Call pak proběhla výstavba odbočky Rajhrad. Ta vznikla v traťovém úseku Hrušovany u Brna - Modřice a aktivována byla 31. srpna 2021. Postavena byla z větší části na katastru obce Holasice, ale jméno dostala podle nedaleké zastávky, která byla do 29. března 2000 stanicí (viz Ukončení existence stanice Rajhrad). Součástí stavby bylo nejen zřízení jednoduché odbočky se dvěma spojkami a čtyřmi návěstidly, ale rovněž oprava obou traťových kolejí v délce 850 metrů, výstavba silničního nadjezdu a železničního mostu, které nahradily staré konstrukce.
Všechny čtyři nově zřízené odbočky mají společné to, že jsou vybaveny elektronickým stavědlem, přímo v místech se však nachází jen technologie zabezpečovacího zařízení, která však neumožňuje místní ovládání. V odbočkách tak jsou jen stavědlové ústředny a nejsou tam žádné stabilní prostory pro dopravní zaměstnance. Odbočky jsou tak ovládány standardně z CDP Praha (Bezpráví, Cerhenice, Tatce) a CDP Přerov (Rajhrad), případně z pracovišť pohotovostního výpravčího (Kolín pro Cerhenice a Tatce, Ústí nad Orlicí pro Bezpráví a Brno-Horní Heršpice pro Rajhrad), výjimečně též ze sousedních stanic (Rajhrad z Hrušovan u Brna, Tatce z Poříčan a Cerhenice z Velimi).
Na horní fotografii z 4. září 2021 je zdokumentován postup výstavby odbočky Bezpráví, kde je již položena první výhybka č. 3 s přestavitelnou srdcovkou. V pozadí probíhá montáž trakčního vedení za pomocí nového montážního vozu OCPD001 č. 001 Elektrizace železnic Praha (viz Obnova vozidel a strojního vybavení na opravy a modernizace tratí v ČR pokračuje). Níže je na snímku z 3. prosince 2021 zachycen nový holasický nadjezd, který byl o dva týdny dříve předčasně otevřen pro chodce i silniční dopravu. Přímo pod původním mostem byly kolejové spojky jižního zhlaví zrušené stanice Rajhrad. Dnes jsou zde nová vjezdová návěstidla stejnojmenné odbočky.
Text Petr Štefek, foto Petr Nohel
 
 
 
 
28. 11. 2022 © SPŽ 0 Verze 1.3